De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. Van Vugt (Eindhoven) In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal De collecte is bestemd voor Inaktelke, vandaag speciaal voor het bieden van hulp aan het gezin, waarvan het huis kortgeleden grotendeels is verbrand. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 13 december9 30 kinderclub 19 30 tegenstemmen zingen 17 december 20 00 informatieavond CvB over financiën en begroting 19 december10 00 Kinderclub/kerstknutselen

5 Deze week zijn jarig: 14 december:zr Jolanda Meijer 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting br Frans Sollie 18 december:br Mathijs Schipper

6 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van vorige week

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

11 Psalm 113: 1, 2, 3 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij ’s HEREN knechten, immermeer moet ’s HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in ’t Oosten straalt, tot waar z’in ’t Westen nederdaalt, zij ’s HEREN grote naam geprezen.

12 Psalm 113: 1, 2, 3 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

13 Psalm 113: 1, 2, 3 3 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

15 Spreuken 11: 5 Collecte: Inaktelke Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

17 Psalm 50: 11 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

21 Gezang 47, Gz7: 1, 2, 3, 6 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.

22 Gezang 47, Gz7: 1, 2, 3, 6 2 Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken; o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken.

23 Gezang 47, Gz7: 1, 2, 3, 6 3 Hoe heilig is zijn Naam! Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

24 Gezang 47, Gz7: 1, 2, 3, 6 6 Hij trok Zich Isrel aan, Hij laat niet hulploos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

27 Ja! Nu wordt het me duidelijk Een engel uit de hemel?

28 Ja! Nu wordt het me duidelijk De moeite van Maria

29 Ja! Nu wordt het me duidelijk In de ontmoeting gebeurt het

30 Ja! Nu wordt het me duidelijk Samen zicht op Gods wereldrijk

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

32 Sela: Kom vier het feest met mij Een vreugdevuur gaat van huis tot huis en zet alle harten in vuur en vlam. Het wonder dat de Verlosser kwam, geeft ons reden om kerstfeest te vieren. Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

33 Sela: Kom vier het feest met mij In alle landen op heel de aarde beleven mensen het met elkaar. Een nieuw begin in een grauw bestaan, waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. Kleur nu je leven met rood van liefde, met wit van vrede en groen van hoop. En houd je vast aan wat is beloofd, want het rijk van het licht is gekomen.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

36 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven Hij vernederde Zich diep Zie Hij heeft Zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep

37 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer.

38 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

41 Gezang 76: 1, 2 1 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort zegt: Kom! En wie dorst heeft kome. En wie wil, neemt het water des levens om niet; neemt het water des levens om niet.

42 Gezang 76: 1, 2 2 Hij die van deze dingen getuigt, Hij zegt: ‘Ja, ik kom!’ Ik zal spoedig komen, ja ik kom. Amen, ja Here Jezus, kom.

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

46 Psalm 98: 3 3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

47 Psalm 98: 1, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

49 Gezang 182C

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76: Psalm98:3, 4 Gezang182C:Amen

51

52 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van vorige week


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm113: Psalm50:11 Lucas1:24 - 45 Gezang47:1, 2, 3, 6 Sela:Kom vier het feest met mij Gezang67: Gezang76:"

Verwante presentaties


Ads door Google