De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond “Overgang BO naar VO”  Onderwijsstelsel  VO-Scholen in de regio o welke, type onderwijs, kenmerken, waar o kennismaking, schoolbezoeken,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond “Overgang BO naar VO”  Onderwijsstelsel  VO-Scholen in de regio o welke, type onderwijs, kenmerken, waar o kennismaking, schoolbezoeken,"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond “Overgang BO naar VO”  Onderwijsstelsel  VO-Scholen in de regio o welke, type onderwijs, kenmerken, waar o kennismaking, schoolbezoeken, gastlessen, open dagen  Veranderingen voor kind, rol ouders, goede keuze  Procedure advies van basisschool o wettelijke regels voorheen en nieuw o de rol van Eindtoets Basisonderwijs en psychologische testen o schooladvies van de Regenboog - adviesvoorbereiding en adviesgesprekken - rol van het DOD o aanmelding en toelating op VO-school  Informatie komende maanden  Rondvraag

2 Onderwijsstelsel LWOO-mogelijkheid bij sommige scholen TLGLKLBL VWO Gymnasium VMBO HAVO LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs

3 Voortgezet Onderwijs

4 De onderbouw VWO VMBOHAVO

5 Leerwegen in het VMBO

6 Kenmerken leerwegen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BB) o 4 algemene vakken o 1 beroepsgericht vak o 12 uur per week en stage Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) o 4 algemene vakken o 2 beroepsgerichte vakken o 12 uur per week en stage Gemengde leerweg/mavo (GL) o 5 algemeen theoretische vakken o 1 beroepsgericht vak vanaf leerjaar 3 Theoretische leerweg/mavo (TL) o 6 algemeen theoretische vakken

7 Profielen in het VMBO Profielen BB, KB en GL o Dienstverlening & Producten o Economie & Ondernemen o Horeca, Bakkerij & Recreatie o Bouwen, Wonen & Interieur o Zorg & Welzijn o Produceren, Installeren & Energie o Mobiliteit & Transport o Media, Vormgeving & ICT o Maritiem & Techniek o Groen

8 VMBO - TL Sectoren Bovenbouw TL o Techniek (TN) o Zorg en welzijn (ZW) o Economie (EC) o Landbouw (LB)

9 LWOO = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs Bij de indicatiestelling LWOO staan 3 leerlingkenmerken centraal: 1.Het IQ van de leerling 2.De leerachterstanden 3.Eventueel sociaal-emotionele problematiek Indicatie IQRelatieve leerachterstandSociaal-Emotionele problematiek Pro60-8050% of meer leerachterstandNiet vereist Pro of LWOO75-8025% of meer leerachterstandNiet vereist LWOO75-9025% – 50% leerachterstandNiet vereist LWOO91-12025% – 50% leerachterstandVereist Capaciteitenonderzoeken bij de potentiële LWOO/PrO-leerlingen: Verplicht voor toelating op LWOO/PrO

10 Bovenbouw Havo en VWO Profielen Havo en VWO: o Natuur & Techniek (N&T) o Natuur & Gezondheid (N&G) o Economie & Maatschappij (E&M) o Cultuur & Maatschappij (C&M

11 Ná het Voortgezet Onderwijs

12 Scholen in de regio-1 NiveauSchoolStroom…. PrOPraktijkcollege TilburgPrO VMBO-BLVakcollege TilburgBL/KL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – EconomieLWOO enDe Rooi PannenBL/KL Handel – Vormgeving of Horeca – ToerismeLWOO VMBO-KLFrater van Gemert BL/KL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – Economie (geen LWOO >> 3e en 4e jaar op andere vmbo-school) alleen LWOO Reeshof College BL/KLCommercie – Dienstverlening – Technologie Brugklas BB+/KL LWOO Kempenhorst College KBL Administratie BL-KBLTechniek – Zorg/Welzijn – Groen LWOO VMBO-GLVakcollege TilburgGL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – EconomieLWOO en/ofDe Rooi PannenGL/TL Handel of HorecaLWOO VMBO-TLFrater van GemertGL/TLAlleen LWOO 2College JozefmavoKL/TLLWOO Kempenhorst CollegeGL/TLLWOO Reeshof College KL/TLCommercie – Dienstverlening – Technologie Brugklas KB+/TL LWOO De Nieuwste SchoolTL/Havo/Vwo-brugklas2 jaar Koning Willem II CollegeTL/Havo/VWO-brugklas, muzisch/sport1 jaar Mill Hill CollegeTL/Havo-brugklas1 jaar BeatrixcollegeTL/Havo-brugklas1 jaar 2College CobbenhagenGL/TL-brugklas1 jaar

13 Scholen in de regio-2 NiveauSchoolStroom…. HAVOFrater van GemertHavoalleen ASS De Nieuwste SchoolTL/Havo/Vwo-brugklas2 jaar TheresialyceumHavo/Vwo-brugklas3 jaar OdulphuslyceumHavo/Vwo-brugklas1 jaar; muzisch/sport Koning Willem II CollegeTL/Havo/Vwo-brugklas1 jaar; muzisch/sport Mill Hill CollegeTL/Havo-brugklas of Havo/Vwo-brugklas 1 jaar A-stroom 1 Jaar B-stroom BeatrixcollegeTL/Havo-brugklas of Havo/Atheneum-brugklas1 jaar CobbenhagenlyceumHavo/VWO-brugklas2 jaar VWODe Nieuwste SchoolTL/Havo/Vwo-brugklas2 jaar TheresialyceumHavo/Vwo-brugklas3 jaar Odulphuslyceum Havo/Vwo-brugklas Vwo 1 jaar; muzisch/sport 1 gymnasium Koning Willem II College TL/havo/Vwo-brugklas Vwo-brugklas 1 jaar; muzisch/sport 1 jaar Cambridge Engels Mill Hill College Havo/Vwo-brugklas Vwo B-stroom C-stroom = 1 gymnasium BeatrixcollegeAtheneum of Atheneum+ of Atheneum Tweetalig (TTA)tweetalig onderwijs CobbenhagenlyceumHavo/VWO-brugklas2 jaar

14 VO-scholen: waar ? Frater van Gemert Odulphus Rooi Pannen Vakcollege De Nieuwste School Jozefmavo Willem II Mill Hill Praktijkcollege Cobbenhagen lyceum / mavo Beatrixcollege Reeshofcollege Kempenhorstcollege Oirschot

15 Kennismaking met VO-scholen  open dagen zie brief 6 nov  informatieavonden o Regiovoorlichting do 12 nov op Mill Hill zie brief 6 nov o Andere informatieavonden voor ouders zie brief 6 nov  schoolbezoeken met groep 8 o Kempenhorst Ookedag 19 nov o Mill Hill: waarschijnlijk, info volgt  gastlessen o Willem II  meeloop/snuffel/themamiddagen zie brief 6 nov

16 Open dagen VO-SchoolDatumTijd OdulphuslyceumZo 10 januari11.00– 15.00 uur Koning Willem II CollegeWo 13 januari16:00- 20:30 uur 2College CobbenhagenlyceumDi 16 januari10:00- 14:00 uur Vakcollege TilburgZo 17 januari11:00- 16:00 uur SG De Rooi PannenZo 17 januari11:00- 16:00 uur 2College CobbenhagenmavoDi 19 januari18:30- 21:00 uur Praktijkcollege TilburgDi 19 januari18:00- 20:30 uur Frater van GemertschoolDo 28 januari18:30- 20:30 uur De Nieuwste SchoolVr 29 januari15:00- 21:00 uur ReeshofcollegeZa 30 januari10:00- 15:00 uur 2College JozefmavoDi 2 februari18:30- 21:00 uur TheresialyceumDo 18 februari18:45– 21:30 uur Mill-HillcollegeMa 22 februari17:30– 21:00 uur

17 o nieuwe klasgenoten o nieuwe vrienden o nieuwe schoolomgeving o nieuwe en meer leraren o nieuwe leerstof o nieuwe schoolroute o nieuwe verleidingen o puberteit o andere rol voor de ouders o de stap naar de brugklas Veranderingen

18 Rol ouders bij schoolkeuze o erover praten o bespreek met het kind deze informatieavond o bezoek open dagen o neem samen informatie door: folders, websites, filmpjes o wat wil het kind zelf ! o maak ook duidelijk wat de ouder belangrijk vindt o “slechte raadgevers”:  te hoge verwachtingen  te lage verwachtingen

19 Tot een goede keuze komen o Eigen visie o Voorlichtingsavonden VO aan ouders PO 12 nov 2015 bij Mill Hill o Open dagen zie brief 6 nov o Meeloop/Snuffel/Themamiddagen zie brief 6 nov o POVO-013 website http://www.povo-013.nl/ o Brochure POVO-013 ‘Die kant op’ zie brief 20 nov o Brochure ‘De VO-gids’ zie brief 20 nov en http://www.devogids.nl/schoolkeuze-info/verder-zoeken o Praten met ouders/leerlingen uit het VO o Praten met contactpersonen VO o Brochures VO-scholen o Schoolgidsen VO zie websites VO-scholen o Scholenopdekaart http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen

20 Advisering vroeger 1.advies basisschool verplicht 2.(cito) eindtoets verplicht 3.psychologische test facultatief door ouders o twee van de drie criteria positief voor aanname op school VO o onderwijskundig rapport DOD voor VO

21 Nieuwe wettelijke advisering Advies Basisschool is verplicht en leidend = een advies over schooltype, niet over de school o schooladvies van basisschool is enige criteria o géén criteria meer voor toelating: -cito eindtoets -psychologische test o onderwijskundig rapport (DOD) van BO voor VO o aanname school VO op basis DOD o de basisschool kan de volgende adviezen geven: - vmbo: BL of KL of GL/TL (evt. met indicatie LWOO) - havo - vwo

22 Adviesvoorbereiding basisschool  leerkracht groep 8 verzamelt gegevens uit Leerlingvolgsysteem o leerprestaties: rapporten en cito-scores o onderzoeksverslagen, handelingsplannen o lkr: o.a. motivatie – concentratie – doorzettingsvermogen – huiswerk – etc. o kind+ouders: motivatie – welbevinden – zelfconcept – studiehouding – etc. o gesprekken met leerling (en ouders)  leerkracht groep 8 stelt concept-DOD op  adviesbepaling in overleg o leerkracht groep 8 o directeur, IB-er en leerkracht groep 8  advies is goed doordacht; staat vast o alleen bij zeer hoge eindtoets BO kan heroverweging plaatsvinden

23 DOD  DOD = Digitaal Onderwijskundig Dossier o persoonlijke gegevens van kind en ouders (invullijst voor ouders) zie brief 6 nov o toetsresultaten, begeleiding en evt. onderzoeksgegevens o beeld van de leerling: werkhouding, motivatie, huiswerk, etc. zie brief 25 nov  concept-DOD voor ouders zie brief 8 jan o controle gegevens o toelichten o anderszins reageren o Inleveren uiterlijk 22 jan  definitief DOD zie brief 7 maart o Kopie DOD naar VO en ouders o Schooladviesformulier met unieke code uit DOD naar ouders (nodig bij aanmelden op VO-school)

24 Adviesgesprekken  adviesgesprekken o ma 11 jan + di 12 januari + ma 18 jan (na school en avond) o max. 20 minuten o aanwezig: ouders én leerling, leerkracht groep 8 en directeur  inhoud van het adviesgesprek o hoe basisschool tot dit advies is gekomen o standpunt van kind en ouders tegenover dit advies o mogelijkheden voor de leerling in het VO o evt. reacties van ouders op concept-DOD

25 Eindtoets basisonderwijs  data o 19, 20 en 21 april  doel o evaluatie van 8 jaren basisonderwijs o géén criteria meer bij aanname VO (evt. heroverweging door BS)  rapportage o rapportage voor school en ouders  inhoudelijke informatie volgt t.z.t.

26 Aanmelding-toelating op VO-school  open dagen: niet aanmelden  ouders melden hun kind aan o dinsdag 8 maart: A t/m K; 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur o donderdag 10 maart: L t/m Z; 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur o meenemen:  kopie van geldig legitimatiebewijs van de leerling  originele schooladviesformulier van de basisschool (met unieke DOD-code door directeur ondertekend)  toelating o VO-school oordeelt op basis van DOD o bericht toelating wordt verstuurd op 21 april o warme overdracht BO naar VO  kennismakingsmiddag brugklassers op VO-school o donderdagmiddag 5 juli o kinderen bieden dan werkstuk aan “Mag ik me even voorstellen ?” o kamp !

27 Informatie komende maanden  Brieven BS en folders VO  6 november: o Powerpoint van deze informatieavond op website o Overzicht open dagen o Planning van advisering De Regenboog o Planning rondes Regiovoorlichting 12 november op Mill Hill o Info over meeloop/snuffel/themamiddagen VO-scholen o Formulier persoonlijke gegevens: ouders vullen in  inleveren woe 11 nov  25 november o Brochure “Die kant op” en “VO-gids” o Cito-B8-uitslagen/grafieken o Bespreeklijst VO: inzichten ouders en kind: ouders vullen in  inleveren di 8 dec o Brief met strookje adviesgesprekken  8 januari: o Schooladvies o Concept-DOD; ouders controleren/vullen aan o Toestemmingsverklaring tests/onderzoeken

28 Afsluiting  Rondvraag  Einde o Bedankt voor uw aandacht o Succes met de schoolkeuze


Download ppt "Informatieavond “Overgang BO naar VO”  Onderwijsstelsel  VO-Scholen in de regio o welke, type onderwijs, kenmerken, waar o kennismaking, schoolbezoeken,"

Verwante presentaties


Ads door Google