De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond “Overgang BO naar VO”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond “Overgang BO naar VO”"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond “Overgang BO naar VO”
Onderwijsstelsel VO-Scholen in de regio welke, type onderwijs, kenmerken, waar kennismaking, schoolbezoeken, gastlessen, open dagen Veranderingen voor kind, rol ouders, goede keuze Procedure advies van basisschool wettelijke regels voorheen en nieuw de rol van Eindtoets Basisonderwijs en psychologische testen schooladvies van de Regenboog - adviesvoorbereiding en adviesgesprekken - rol van het DOD aanmelding en toelating op VO-school Informatie komende maanden Rondvraag

2 LWOO-mogelijkheid bij sommige scholen
Onderwijsstelsel LWOO-mogelijkheid bij sommige scholen TL GL KL BL VWO HAVO VMBO Gymnasium LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs

3 Voortgezet Onderwijs

4 De onderbouw VWO VMBO HAVO

5 Leerwegen in het VMBO

6 Kenmerken leerwegen VMBO
Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 4 algemene vakken 1 beroepsgericht vak 12 uur per week en stage Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 2 beroepsgerichte vakken Gemengde leerweg/mavo (GL) 5 algemeen theoretische vakken 1 beroepsgericht vak vanaf leerjaar 3 Theoretische leerweg/mavo (TL) 6 algemeen theoretische vakken

7 Profielen in het VMBO Profielen BB, KB en GL
Dienstverlening & Producten Economie & Ondernemen Horeca, Bakkerij & Recreatie Bouwen, Wonen & Interieur Zorg & Welzijn Produceren, Installeren & Energie Mobiliteit & Transport Media, Vormgeving & ICT Maritiem & Techniek Groen

8 VMBO - TL Sectoren Bovenbouw TL Techniek (TN) Zorg en welzijn (ZW)
Economie (EC) Landbouw (LB)

9 LWOO = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
Bij de indicatiestelling LWOO staan 3 leerlingkenmerken centraal: Het IQ van de leerling De leerachterstanden Eventueel sociaal-emotionele problematiek Indicatie IQ Relatieve leerachterstand Sociaal-Emotionele problematiek Pro 60-80 50% of meer leerachterstand Niet vereist Pro of LWOO 75-80 25% of meer leerachterstand LWOO 75-90 25% – 50% leerachterstand 91-120 Vereist Capaciteitenonderzoeken bij de potentiële LWOO/PrO-leerlingen: Verplicht voor toelating op LWOO/PrO

10 Bovenbouw Havo en VWO Profielen Havo en VWO: Natuur & Techniek (N&T)
Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M

11 Ná het Voortgezet Onderwijs

12 Scholen in de regio-1 Niveau School Stroom …. Mill Hill College
PrO Praktijkcollege Tilburg VMBO-BL Vakcollege Tilburg BL/KL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – Economie LWOO en De Rooi Pannen BL/KL Handel – Vormgeving of Horeca – Toerisme VMBO-KL Frater van Gemert BL/KL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – Economie (geen LWOO >> 3e en 4e jaar op andere vmbo-school) alleen Reeshof College BL/KL Commercie – Dienstverlening – Technologie Brugklas BB+/KL Kempenhorst College KBL Administratie BL-KBL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen VMBO-GL GL Techniek – Zorg/Welzijn – Groen – Economie en/of GL/TL Handel of Horeca VMBO-TL GL/TL Alleen LWOO 2College Jozefmavo KL/TL KL/TL Commercie – Dienstverlening – Technologie Brugklas KB+/TL De Nieuwste School TL/Havo/Vwo-brugklas 2 jaar Koning Willem II College TL/Havo/VWO-brugklas, muzisch/sport 1 jaar Mill Hill College TL/Havo-brugklas Beatrixcollege 2College Cobbenhagen GL/TL-brugklas

13 Scholen in de regio-2 Niveau School Stroom …. HAVO Frater van Gemert
alleen ASS De Nieuwste School TL/Havo/Vwo-brugklas 2 jaar Theresialyceum Havo/Vwo-brugklas 3 jaar Odulphuslyceum 1 jaar; muzisch/sport Koning Willem II College Mill Hill College TL/Havo-brugklas of Havo/Vwo-brugklas 1 jaar A-stroom 1 Jaar B-stroom Beatrixcollege TL/Havo-brugklas of Havo/Atheneum-brugklas 1 jaar Cobbenhagenlyceum Havo/VWO-brugklas VWO Vwo 1 gymnasium TL/havo/Vwo-brugklas Vwo-brugklas 1 jaar Cambridge Engels B-stroom C-stroom = 1 gymnasium Atheneum of Atheneum+ of Atheneum Tweetalig (TTA) tweetalig onderwijs

14 Cobbenhagen lyceum / mavo Kempenhorstcollege Oirschot
VO-scholen: waar ? Praktijkcollege Beatrixcollege Cobbenhagen lyceum / mavo Vakcollege Reeshofcollege Rooi Pannen Odulphus De Nieuwste School Frater van Gemert Jozefmavo Willem II Kempenhorstcollege Oirschot Mill Hill

15 Kennismaking met VO-scholen
open dagen zie brief 6 nov informatieavonden Regiovoorlichting do 12 nov op Mill Hill zie brief 6 nov Andere informatieavonden voor ouders zie brief 6 nov schoolbezoeken met groep 8 Kempenhorst Ookedag 19 nov Mill Hill: waarschijnlijk, info volgt gastlessen Willem II meeloop/snuffel/themamiddagen zie brief 6 nov

16 Open dagen Odulphuslyceum Zo 10 januari 11.00 – 15.00 uur
VO-School Datum Tijd Odulphuslyceum Zo 10 januari 11.00 – uur Koning Willem II College Wo 13 januari 16: :30 uur 2College Cobbenhagenlyceum Di 16 januari 10: :00 uur Vakcollege Tilburg Zo 17 januari 11: :00 uur SG De Rooi Pannen 2College Cobbenhagenmavo Di 19 januari 18: :00 uur Praktijkcollege Tilburg 18: :30 uur Frater van Gemertschool Do 28 januari 18: :30 uur De Nieuwste School Vr 29 januari 15: :00 uur Reeshofcollege Za 30 januari 10: :00 uur 2College Jozefmavo Di 2 februari Theresialyceum Do 18 februari 18:45 – 21:30 uur Mill-Hillcollege Ma 22 februari 17:30 – 21:00 uur

17 Veranderingen nieuwe klasgenoten nieuwe vrienden nieuwe schoolomgeving
nieuwe en meer leraren nieuwe leerstof nieuwe schoolroute nieuwe verleidingen puberteit andere rol voor de ouders de stap naar de brugklas

18 Rol ouders bij schoolkeuze
erover praten bespreek met het kind deze informatieavond bezoek open dagen neem samen informatie door: folders, websites, filmpjes wat wil het kind zelf ! maak ook duidelijk wat de ouder belangrijk vindt “slechte raadgevers”: te hoge verwachtingen te lage verwachtingen

19 Tot een goede keuze komen
Eigen visie Voorlichtingsavonden VO aan ouders PO 12 nov 2015 bij Mill Hill Open dagen zie brief 6 nov Meeloop/Snuffel/Themamiddagen zie brief 6 nov POVO-013 website Brochure POVO-013 ‘Die kant op’ zie brief 20 nov Brochure ‘De VO-gids’ zie brief 20 nov en Praten met ouders/leerlingen uit het VO Praten met contactpersonen VO Brochures VO-scholen Schoolgidsen VO zie websites VO-scholen Scholenopdekaart

20 Advisering vroeger advies basisschool verplicht
(cito) eindtoets verplicht psychologische test facultatief door ouders twee van de drie criteria positief voor aanname op school VO onderwijskundig rapport DOD voor VO

21 Nieuwe wettelijke advisering
Advies Basisschool is verplicht en leidend = een advies over schooltype, niet over de school schooladvies van basisschool is enige criteria géén criteria meer voor toelating: -cito eindtoets -psychologische test onderwijskundig rapport (DOD) van BO voor VO aanname school VO op basis DOD de basisschool kan de volgende adviezen geven: - vmbo: BL of KL of GL/TL (evt. met indicatie LWOO) - havo - vwo

22 Adviesvoorbereiding basisschool
leerkracht groep 8 verzamelt gegevens uit Leerlingvolgsysteem leerprestaties: rapporten en cito-scores onderzoeksverslagen, handelingsplannen lkr: o.a. motivatie – concentratie – doorzettingsvermogen – huiswerk – etc. kind+ouders: motivatie – welbevinden – zelfconcept – studiehouding – etc. gesprekken met leerling (en ouders) leerkracht groep 8 stelt concept-DOD op adviesbepaling in overleg leerkracht groep 8 directeur, IB-er en leerkracht groep 8 advies is goed doordacht; staat vast alleen bij zeer hoge eindtoets BO kan heroverweging plaatsvinden

23 DOD DOD = Digitaal Onderwijskundig Dossier
persoonlijke gegevens van kind en ouders (invullijst voor ouders) zie brief 6 nov toetsresultaten, begeleiding en evt. onderzoeksgegevens beeld van de leerling: werkhouding, motivatie, huiswerk, etc. zie brief 25 nov concept-DOD voor ouders zie brief 8 jan controle gegevens toelichten anderszins reageren Inleveren uiterlijk 22 jan definitief DOD zie brief 7 maart Kopie DOD naar VO en ouders Schooladviesformulier met unieke code uit DOD naar ouders (nodig bij aanmelden op VO-school)

24 Adviesgesprekken adviesgesprekken inhoud van het adviesgesprek
ma 11 jan + di 12 januari + ma 18 jan (na school en avond) max. 20 minuten aanwezig: ouders én leerling, leerkracht groep 8 en directeur inhoud van het adviesgesprek hoe basisschool tot dit advies is gekomen standpunt van kind en ouders tegenover dit advies mogelijkheden voor de leerling in het VO evt. reacties van ouders op concept-DOD

25 Eindtoets basisonderwijs
data 19, 20 en 21 april doel evaluatie van 8 jaren basisonderwijs géén criteria meer bij aanname VO (evt. heroverweging door BS) rapportage rapportage voor school en ouders inhoudelijke informatie volgt t.z.t.

26 Aanmelding-toelating op VO-school
open dagen: niet aanmelden ouders melden hun kind aan dinsdag 8 maart: A t/m K; uur en uur donderdag 10 maart: L t/m Z; uur en uur meenemen: kopie van geldig legitimatiebewijs van de leerling originele schooladviesformulier van de basisschool (met unieke DOD-code door directeur ondertekend) toelating VO-school oordeelt op basis van DOD bericht toelating wordt verstuurd op 21 april warme overdracht BO naar VO kennismakingsmiddag brugklassers op VO-school donderdagmiddag 5 juli kinderen bieden dan werkstuk aan “Mag ik me even voorstellen ?” kamp !

27 Informatie komende maanden
Brieven BS en folders VO 6 november: Powerpoint van deze informatieavond op website Overzicht open dagen Planning van advisering De Regenboog Planning rondes Regiovoorlichting 12 november op Mill Hill Info over meeloop/snuffel/themamiddagen VO-scholen Formulier persoonlijke gegevens: ouders vullen in  inleveren woe 11 nov 25 november Brochure “Die kant op” en “VO-gids” Cito-B8-uitslagen/grafieken Bespreeklijst VO: inzichten ouders en kind: ouders vullen in  inleveren di 8 dec Brief met strookje adviesgesprekken 8 januari: Schooladvies Concept-DOD; ouders controleren/vullen aan Toestemmingsverklaring tests/onderzoeken

28 Afsluiting Rondvraag Einde Bedankt voor uw aandacht
Succes met de schoolkeuze


Download ppt "Informatieavond “Overgang BO naar VO”"

Verwante presentaties


Ads door Google