De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richard vd Kroft Portfoliomanagement bij VenJ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richard vd Kroft Portfoliomanagement bij VenJ"— Transcript van de presentatie:

1 Richard vd Kroft Portfoliomanagement bij VenJ
IPMA PPM | 12 maart 2015 Portfoliomanagement bij VenJ Richard vd Kroft Programmamanager I-Plan VenJ

2 Korte introductie Richard van der Kroft Programmamanager I-Plan VenJ
Ministerie van Veiligheid en Justitie Context Versplinterd landschap met eigen verantwoordlijkheden De verandering centraal, één gemeenschappelijk doel

3 Nationale Politie De VenJ-organisatie Dienst Justitiële Inrichtingen
Centraal Justitieel Incassobureau Kernministerie VenJ DT&V Raad voor de Kinderbescherming Nationale Politie Rechtspraak Dienst Justitiële Inrichtingen Nederlands Forensisch Instituut Openbaar Ministerie Immigratie en Naturalisatie Dienst Dienst Justis Inspectie VenJ

4 De 7 Kernthema’s voor Veiligheid en Justitie
Versterking Prestaties Strafrechtketen Nederland Veiliger Bestendiging en versterking rechtsstaat Nationale Politie Het slachtoffer centraal Immigratie en Asiel Kansspelen

5 Hoe bereiken we samenhang
Informatiehuis Veiligheid en Justitie Dit beeld gaat uit van drie niveaus: specifieke vernieuwingen binnen de Directoraten Generaal gemeenschappelijke ontwikkelingen VenJ-breed generieke, rijksbrede ontwikkelingen die alle bestuurslagen raken “samenwerken als het kan, eigen invulling als het moet”

6 Spoor 1 Spoor 3 Spoor 2 Spoor 4 Basis op orde Digitaal werken op orde
Digitale uitwisseling documenten Spoor 4 Flankerende activiteiten

7 Om in deze grote wirwar van programma’s, projecten en andere veranderingen samenhang aan te brengen en de mogelijkheid te creëren om de juiste keuzes te kunnen maken is portfoliomanagement een onmisbaar proces.

8 Hoe kunnen we er VenJ breed voor zorgen dat de bestuurder de juiste keuzes kan maken en zich ook als sponsor opstelt voor de implementatie van het proces?

9 Bottom up approach?

10 Zeker belangrijk Maar......ook voor op de bestuurstafel?

11

12

13 Top Down Approach

14 Of van nog hoger?

15 Uiteindelijk gaat het om wat je point of view is.
Maar we mogen echter niet uit het oog verliezen dat, van waar je ook kijkt, het uiteindelijk deel uit maakt van een groter geheel.... “De zin van het bestaan....de hogere doelstellingen” https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0

16 Wat willen we bij VenJ ermee bereiken
Met de inzet van het portfoliomanagementproces kunnen en zullen we: een overzicht te creëren van alle lopende projecten en programma’s; op basis van rationele overwegingen prioriteiten stellen; de beslissers in staat te stellen keuzes te maken voor het bijsturen, continueren of stopzetten van projecten en programma’s. Portfolio biedt overzicht en inzicht op alle niveaus. Daarmee kan de visie op Portfoliomanagement binnen VenJ als volgt worden geformuleerd. “Het proces Portfoliomanagement levert een bijdrage aan overzicht, inzicht en besluitvorming binnen de keten, het DG en DG-overstijgend ten aanzien van programma’s en projecten, gerelateerd aan de VenJ beleidsdoelstellingen en veranderopdracht.”

17 Naarmate je lager in de piramide komt worden de doelstellingen concreter. Dit heeft ook effect op de wijze waarop je PPM moet inrichten, alhoewel de

18

19 Live Demonstratie Portfoliomanagement

20 Lessons learned Het is niet alleen techniek, maar ook cultuuromslag, van vierkant naar rond; Laat ICT of IV los, uiteindelijk gaat het om verandering; Een sponsor op het hoogste niveau is essentieel; Een fool with a tool is still a fool. Het gaat om het proces; Een kwestie van een lange adem; Communicatie, communicatie, communicatie...

21 Dank voor uw aandacht Vragen ?

22 Basis op orde Spoor 1 Systemenplaat VenJ, BIR op orde
Consolideren datacentra Applicatiesanering Standaardisatie werkplek VenJ Doorontwikkeling basisinfrastructuur Professionaliseren inkoop en aanbestedingen

23 Digitale uitwisseling documenten
Spoor 2 Digitale uitwisseling documenten Digitalisering documentstromen Afspraken over digitaal archiveren Verbeteren kwaliteit gegevens Kennisunit privacy, PIA Kennisunit informatiebeveiliging

24 Digitaal werken op orde
Spoor 3 Digitaal werken op orde Visie op digitaal werken in ontwikkeling Managementinformatie in ketenverband Invoering voorziening biometrie Portaalstrategie, ook betalen

25 Flankerende activiteiten
Spoor 4 Flankerende activiteiten Professionalisering / opleidingen i-functie App VenJ voor managers Professionalisering bedrijfs- en informatiearchitectuur Awareness campagne informatiegebruik, ook hackdagen Strategisch leveranciersmanagement


Download ppt "Richard vd Kroft Portfoliomanagement bij VenJ"

Verwante presentaties


Ads door Google