De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§4: Regering en Parlement: Deelvraag: Hoe is de landelijke politieke besluitvorming in Nederland geregeld en wat is daarbij de rol van Regering en Parlement?

Verwante presentaties


Presentatie over: "§4: Regering en Parlement: Deelvraag: Hoe is de landelijke politieke besluitvorming in Nederland geregeld en wat is daarbij de rol van Regering en Parlement?"— Transcript van de presentatie:

1 §4: Regering en Parlement: Deelvraag: Hoe is de landelijke politieke besluitvorming in Nederland geregeld en wat is daarbij de rol van Regering en Parlement?

2 §4: Regering en Parlement:

3

4

5

6 Ministeries/ Departementen Er bestaan op dit moment 13 ministeries in Nederland. Het ministerie van: 1.Algemene Zaken 2.Buitenlandse Zaken 3.Justitie 4.Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5.Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 6.Financiën 7.Defensie 8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 9.Verkeer en Waterstaat 10.Economische Zaken 11.Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 12.Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13.Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 §4: Regering en Parlement: Kabinetsformatie: Hoe?Staat niet in grondwet = gewoonterecht. -Gevormd uit de partijen die samen de meerderheid (76 zetels minstens) hebben in de Tweede Kamer  -Koningin benoemt informateur  -Informateur onderzoekt welke regering mogelijk is  -Koningin benoemt formateur  -Formateur vormt nieuwe kabinet, verdeelt ministerposten -Formateur wordt de nieuwe premier

8 §4: Regering en Parlement: Huidige regeringspartijen

9 §4: Regering en Parlement: Taken Parlement -Controleren van de regering -Wetgeving Aantal rechten voor wetgeving: -Begrotingsrecht (goedkeuren) -Amendement = bij meerderheid veranderingen aanbrengen in wetsvoorstellen -Initiatief = wetsontwerp indienen

10 §4: Regering en Parlement: Middelen om te controleren: -Het stellen van vragen -Houden van interpellatie over belangrijk onderwerp  spoeddebat -Enquête houden, onderzoekscommissie vormen, onder ede laten getuigen. (openbaar) -Moties indienen

11 Moties Motie van wantrouwen Motie van afkeuring

12 §4: Regering en Parlement: Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor hun beleidsterrein Maken zij een ernstige fout: -Aftreden Of -Kamerleden dienen motie van wantrouwen in (aangenomen = ook aftreden) Motie van wantrouwen tegen hele kabinetsbeleid = kabinetscrisis

13 §4: Regering en Parlement: Van wetsontwerp naar wet: 1.Regering maakt wetsontwerp  Vraagt verplicht advies aan Raad van State (onafhankelijk adviescollege) 2.Zendt ontwerp naar Tweede Kamer fractiespecialisten bekijken het, kunnen punten wijzigen, stellen vragen aan de minister. Daarna geeft voltallige Tweede Kamer het oordeel over het wetsontwerp 

14 §4: Regering en Parlement: Van wetsontwerp naar wet: 3. Meerderheid Tweede Kamer voor  gaat naar Eerste kamer Mag géén wijzigingen meer aannemen, bekijkt het nog eens goed, zegt: “ja” of “nee” (in praktijk bijna altijd; “ja”) 4. Betreffende minister + koningin zetten handtekening onder de wet

15 Dualisme versus Monisme


Download ppt "§4: Regering en Parlement: Deelvraag: Hoe is de landelijke politieke besluitvorming in Nederland geregeld en wat is daarbij de rol van Regering en Parlement?"

Verwante presentaties


Ads door Google