De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 dec. 2015 Rotterdam 7 & 62 (JAAR)WEKEN. terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH) alle verwekkingsleeftijden bij elkaar opgeteld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 dec. 2015 Rotterdam 7 & 62 (JAAR)WEKEN. terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH) alle verwekkingsleeftijden bij elkaar opgeteld."— Transcript van de presentatie:

1 10 dec. 2015 Rotterdam 7 & 62 (JAAR)WEKEN

2 terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH) alle verwekkingsleeftijden bij elkaar opgeteld (minus half jaar voor gemiddelde)

3 terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH)  van Abram tot uittocht Egypte... 500 jaar (2500 AH) Vanaf geboorte Izaak in 2100 AH tot uittocht is 400 jaar (Gen.15:13) 500 jaar verdeeld in 70 jaar en 430 belofte (Gal.3:17; Ex.12:40 LXX)

4 terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH)  van Abram tot uittocht Egypte... 500 jaar (2500 AH)  van Exodus tot Salomo... 500 jaar (3000 AH) vanaf uittocht tot start bouw tempel: 480 jaar (1Kon.6:1); tempel en paleis compleet in 20 jaar (2Kron.8:1); JAHWEH verschijnt aan Salomo

5 terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH)  van Abram tot uittocht Egypte... 500 jaar (2500 AH)  van Exodus tot Salomo... 500 jaar (3000 AH)  van Salomo tot herbouw tempel... 500 jaar (3500 AH) van verschijning aan Salomo tot aan verwoesting Jeruzalem 430 jaar (Ezech.4:5,6) + 70 jaar tot herbouw Jeruzalem (Dan.9:2).

6 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21); iedere 50 jaar = 7 sabbatsjaren (+ 1 jubeljaar) 70 sabbatsjaren = (10 x 50=) 500 jaar

7 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21);  70 jaren van Jerualems verwoesting eindigen in het 1-ste jaar van het Perzische rijk: koning Kores (2Kron.36:22);

8 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21);  70 jaren van Jerualems verwoesting eindigen in het 1-ste jaar van het Perzische rijk: koning Kores (2Kron.36:22);  de hoogeplaatste Daniël merkt op dat de geprofeteerde termijn ten einde is (Dan.9:2);

9 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21);  70 jaren van Jerualems verwoesting eindigen in het 1-ste jaar van het Perzische rijk: koning Kores (2Kron.36:22);  de hoogeplaatste Daniël merkt op dat de geprofeteerde termijn ten einde is (Dan.9:2);  Daniël doet namens het volk schuldbelijdenis;

10 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21);  70 jaren van Jerualems verwoesting eindigen in het 1-ste jaar van het Perzische rijk: koning Kores (2Kron.36:22);  de hoogeplaatste Daniël merkt op dat de geprofeteerde termijn ten einde is (Dan.9:2);  Daniël doet namens het volk schuldbelijdenis;  tijdens zijn gebed vaardigt Kores het woord uit om Jeruzalem te herbouwen (Dan.9:20-22); Kores was door God tevoren bij name geroepen > de voorzeggingen van Jesaja (en Jeremia)

11 terugblik voorgaande avond:  70 jaren ballingschap waren een vergoeding van 70 sabbatsjaren (2Kron.36:21);  70 jaren van Jerualems verwoesting eindigen in het 1-ste jaar van het Perzische rijk: koning Kores (2Kron.36:22);  de hoogeplaatste Daniël merkt op dat de geprofeteerde termijn ten einde is (Dan.9:2);  Daniël doet namens het volk schuldbelijdenis;  tijdens zijn gebed vaardigt Kores het woord uit om Jeruzalem te herbouwen (Dan.9:20-22);  de engel Gabriël onderbreekt Daniels gebed om hem deze uitvaardiging mede te delen (Dan.9:23).

12 Daniël 9 SV 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord en merk op dit gezicht.

13 Daniël 9 SV 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord en merk op dit gezicht.

14 Daniël 9 SV 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. lett. zeventig zevens geen "weken van dagen" (Dan.10:2) maar... >

15 Leviticus 25 SV 8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. 9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan (...) 10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn...

16 Daniël 9 SV 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. lett. wordt afgescheiden enkelvoud (dus niet: zijn of worden!) m.a.w. de zeventig zevens vormen een eenheid

17 Daniël 9 SV 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. dit 70-ste jaar was de afsluiting van 70 jaarweken (=500 jaar) en tevens de start van 70 jaarweken

18 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV de termijn heeft uitsluitend betrekking op Daniels volk en op de stad Jeruzalem

19 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV na de 69 weken de genoemde zes oogmerken besproken, onder het thema: na de 69 weken

20 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV

21 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV

22 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV

23 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV

24 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV

25 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV

26 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. lett. vanaf uitgaan-van woord identieke formulering als in vers 23 > Daniël 9 SV

27 23 Bij het begin van uw smeekbede IS ER EEN WOORD UITGEGAAN, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. de termijn van zeventig jaar verwoesting was verstreken (9:2); Daniëls bede: "Toef niet, om Uzelfs wil..." (9:19); mededeling van Gabriël:... er is een woord uitgegaan!

28 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV nl. het woord dat zojuist is uitgegaan >

29 Jesaja 44 28 die tot Kores zeg: Mijn herder, HIJ zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest.

30 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV lett. tot-aan masjiach, bewindvoerder

31 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV d.w.z. de termijn wordt verdeeld >

32 het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen 62 weken 7 weken herbouw stad Messias, vorst

33 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV lett. plein (enkelvoud) > tempelplein?!

34 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; plein en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV lett. uitspringende-hoek > vestingwerk?

35 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; plein en gracht zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV lett. keert terug en wordt gebouwd de tijd van Ezra en Nehemia >

36 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10

37 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7

38 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt o.l.v. Zerubbabel & Jozua hervat in 2-de jaar Darius/'Artachastsa' de tijd van Hagaï & Zacharia Ezr.4:24-5:2 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7

39 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt o.l.v. Zerubbabel & Jozua hervat in 2-de jaar Darius/'Artachastsa' de tijd van Hagaï & Zacharia Ezr.4:24-5:2 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7 tempel gereed in Darius' 6-de jaar Ezr. 6:14,15

40 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt o.l.v. Zerubbabel & Jozua hervat in 2-de jaar Darius/'Artachastsa' de tijd van Hagaï & Zacharia Ezr.4:24-5:2 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7 tempel gereed in Darius' 6-de jaar Ezr. 6:14,15 Ezra arriveert in het 7-de jaar Ezr. 7:1-7

41 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt o.l.v. Zerubbabel & Jozua hervat in 2-de jaar Darius/'Artachastsa' de tijd van Hagaï & Zacharia Ezr.4:24-5:2 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7 tempel gereed in Darius' 6-de jaar Ezr. 6:14,15 Ezra arriveert in het 7-de jaar Ezr. 7:1-7 Nehemia arriveert in 20-ste jaar Darius/'Artachsasta' Neh.2:1

42 HERBOUW JERUZALEM in 7 jaarweken = 49/50 jaar = 1 jubeljaar-cyclus herbouw begint o.l.v. Zerubbabel & Jozua in 2-de jaar terugkeer Ezr.3:8,10 herbouw wordt o.l.v. Zerubbabel & Jozua hervat in 2-de jaar Darius/'Artachastsa' de tijd van Hagaï & Zacharia Ezr.4:24-5:2 herbouw wordt voor vele jaren gestaakt Ezr. 4:5-7 tempel gereed in Darius' 6-de jaar Ezr. 6:14,15 Ezra arriveert in het 7-de jaar Ezr. 7:1-7 Nehemia arriveert in 20-ste jaar Darius/'Artachsasta' Neh.2:1 12 jaar later voltooid Neh.5:14

43

44 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; plein en gracht keert terug en wordt gebouwd, doch in benauwdheid der tijden. Daniël 9 SV lett. en zowel in de 7 als 62 jaarweken

45 het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen 7 + 62 jaarweken Messias, vorst 3500 AH4000 AH 500 jaar

46 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. Daniël 9 SV


Download ppt "10 dec. 2015 Rotterdam 7 & 62 (JAAR)WEKEN. terugblik algemeen:  van Adam tot Abram... 2000 jaar (2000 AH) alle verwekkingsleeftijden bij elkaar opgeteld."

Verwante presentaties


Ads door Google