De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leestekens In het landschap. arboretum Botanische tuin met verzameling bomen. Pinetum is met coniferenverzameling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leestekens In het landschap. arboretum Botanische tuin met verzameling bomen. Pinetum is met coniferenverzameling."— Transcript van de presentatie:

1 leestekens In het landschap

2 arboretum

3 Botanische tuin met verzameling bomen. Pinetum is met coniferenverzameling

4 Bron

5 Plek waar stromend grondwater (soms) aan de oppervlakte komt.

6 Celtic field, raatakker

7 Akkertje uit de ijzertijd. (niet van de kelten, “foute” naam) Ongeveer 35 x 35 meter Kenmerk: rondom kleine wallen.

8 eendenkooi

9 Vangen van eenden met kooikerhond en vangpijpen

10 es

11 Landbouwgrond van goede kwaliteit Verhoging van ongeveer 1mm per jaar door plaggenmest.

12 geriefhoutbosje

13 Reststukjes, minder geschikt voor landbouw. Hier werd hout voor eigen gebruik geplant

14 greppel

15 Afvoer van overtollig regenwater naar sloten. ontwatering

16 hakhout

17 Loofhout dat men regelmatig afzet.

18 Hooiland, blauwgrasland

19 Grasland voor hooiwinning. Arm en moerasachtige grond. Dit levert een byzondere plantengroei op.

20 houtsingel

21 Smalle strook langs sloot. Veekering, beschutting

22 houtwal

23 Op aarden wal aangeplant, Breder dan houtsingel.

24 kamp

25 Blokvormige ontginning, omgeven door houtwal. Geschikt voor akkerbouw en vee.

26 Loofgang, berceau

27 Barokperiode (en roccoco) Adelijke dames kunnen buiten wandelen, zonder dat ze in het zonnetje komen.

28 Pingo ruine

29 Terreinverlaging na smelten ijsmassa Ys drukt door gewicht het bevroren land weg.

30 poel

31 Vroeger water voor vee. Nu goede biotoop voor amfibieen.

32 schans

33 verdedigingswerk

34 spreng

35 Door de mens beinvloede beekloop en oorsprong. Ooit gemaakt voor watermolens aandrijven en waterwerken (vijver met fontein) op landgoederen

36 terp

37 Vluchtheuvel bij hoge waterstand

38 turfvaart,wijk

39 Transport van afvoer van turf

40 ven

41 Laagte in zandgrond, gevuld met voedselarm water

42 vistrap

43 Waterbouwkundig kunstwerk dat vis toegang geeft tot een door dijk of stuw ontoegankelijk geworden achterland

44 vloeiweide

45 Weide bemesten met een dunne laag klei of slib. Zuivering van afvalwater bij aardappelmeelfabrieken

46 voorde

47 Doorwaadbare plaats in een beek

48 wiel

49 Waterplas ontstaan bij dijkdoorbraak

50 zandverstuiving

51 Onbegroeide vlakte door zand stuift. Te intensief gebruik door afplaggen en beweiding van schapen


Download ppt "Leestekens In het landschap. arboretum Botanische tuin met verzameling bomen. Pinetum is met coniferenverzameling."

Verwante presentaties


Ads door Google