De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICALT observatie-instrument training 24 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICALT observatie-instrument training 24 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ICALT observatie-instrument training 24 september 2015

2 Doel van de training n Het ICALT instrument kunnen gebruiken bij het observeren van een les Programma: n korte achtergrond van het ICALT instrument n oefenen met het instrument a.d.h.v. videofragmenten n discussie om tot consensus proberen te komen

3 Effectief onderwijs? Onderzoek naar effectief onderwijs (e.g. Hattie 1, 2013; Marzano 2, 2011) laat zien dat een docent de volgende dingen kan doen om onderwijs effectief (=betere prestaties) te laten zijn. 1. Stellen van minimumdoelen 2. Voldoende leer- en instructietijd bieden 3. Monitoren van vorderingen van leerlingen 4. Speciale hulp voor zwakke leerlingen 5. Veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat 6. Efficiënte lesorganisatie 7. Duidelijke en gestructureerde instructie 8. Intensieve en activerende les 9. Afstemmen op verschillen 10. Aanleren van leerstrategieën 1.Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. 2.Marzano, R.J. (2011). De kunst en wetenschap van het lesgeven. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven.

4 ICALT observatie-instrument Observeert zes aspecten: n Veilig en stimulerend leerklimaat n Efficiënte lesorganisatie n Duidelijke en gestructureerde instructie n Intensieve en activerende les n Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen n Leerstrategieën aanbieden En… n Betrokkenheid van de leerlingen.

5 Wat is bekend? (Van der Grift et al.) voldoende onvoldoende goed Het gaat hier om onderzoek uitgevoerd door de rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Wim van der Grift

6 Inzet ICALT op de FE n Zicht krijgen op ontwikkeling van onze studenten (in samenwerking met lectoraat geletterdheid) n Meer gerichte feedback kunnen geven die past bij de zone van de naaste ontwikkeling n Studenten met elkaar in gesprek laten zijn n Introductie in beroepslijn, gebruik bij Studie en Werk (werkplekleren)

7

8

9 lectoraat geletterdheid Resultaten Master SEN (2012-2013) Meetmoment 1 (N=169) Meetmoment 2 (N=155) ES Gem. (sd) Veilig en stimulerend leerklimaat 2.43 (.52)2.67 (.41)**.51 Efficiënte lesorganisatie2.21 (.54)2.53 (.48)**.63 Duidelijke en gestructureerde instructie 2.18 (.52)2.46 (.41)**.60 Intensieve en activerende les 1.89 (.62)2.32 (.47)**.78 Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen 1.42 (.85)2.05 (.72)**.80 Leerstrategieën aanbieden1.32 (.75)1.81 (.73)**.66 Betrokkenheid van de leerlingen 2.12 (.61)2.49 (.50)**.66

10 ICALT Meet 7 schalen Met in totaal 35 items Beoordelingsschaal 0 1 2 3 Trainingsversie is met voorbeelden van gedrag die horen bij een item.

11 lectoraat geletterdheid Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen tussen leerlingen...gaat na of de lesdoelen werden bereikt 0 1 2 3...gaat na of de doelen van de les zijn bereikt0 1...gaat na wat de prestaties van de leerlingen zijn0 1...biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd 0 1 2 3...geeft zwakke leerlingen extra leertijd0 1...geeft zwakke leerlingen extra instructietijd0 1...geeft zwakke leerlingen extra oefeningen0 1...geeft zwakke leerlingen ‘voor’- of ‘na’-instructie0 1...stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 0 1 2 3...zet leerlingen die minder instructie nodig hebben (alvast) aan het werk 0 1...geeft aanvullende instructie aan groepjes of individuele leerlingen 0 1...richt zich niet alleen op de middenmoot0 1...stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen 0 1 2 3...maakt tussen leerlingen verschil in de omvang van opdrachten 0 1...geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd voor de opdracht0 1...laat sommige leerlingen gebruik maken van hulpmaterialen 0 1

12 Oefenen met filmfragmenten: fragment 1 fragment 2


Download ppt "ICALT observatie-instrument training 24 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google