De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICALT observatie-instrument training 24 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICALT observatie-instrument training 24 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 ICALT observatie-instrument training 24 september 2015

2 Doel van de training Het ICALT instrument kunnen gebruiken bij het observeren van een les Programma: korte achtergrond van het ICALT instrument oefenen met het instrument a.d.h.v. videofragmenten discussie om tot consensus proberen te komen

3 Effectief onderwijs? Stellen van minimumdoelen
Onderzoek naar effectief onderwijs (e.g. Hattie1, 2013; Marzano2, 2011) laat zien dat een docent de volgende dingen kan doen om onderwijs effectief (=betere prestaties) te laten zijn. Stellen van minimumdoelen Voldoende leer- en instructietijd bieden Monitoren van vorderingen van leerlingen Speciale hulp voor zwakke leerlingen Veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat Efficiënte lesorganisatie Duidelijke en gestructureerde instructie Intensieve en activerende les Afstemmen op verschillen Aanleren van leerstrategieën Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Marzano, R.J. (2011). De kunst en wetenschap van het lesgeven. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven.

4 ICALT observatie-instrument
Observeert zes aspecten: Veilig en stimulerend leerklimaat Efficiënte lesorganisatie Duidelijke en gestructureerde instructie Intensieve en activerende les Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen Leerstrategieën aanbieden En… Betrokkenheid van de leerlingen Niet alle aspecten van pedagogisch didactisch handelen zijn te observeren. Het PEDAC observatie-instrument is een instrument waarmee we een aantal aspecten van het pedagogisch didactisch handelen systematisch in kaart kunnen brengen. Dit zijn de volgende zeven aspecten (zie dia). Daarnaast wordt er gekeken naar de daadwerkelijke betrokken van leerlingen op het moment van observeren om te checken of het handelen ook zorgt voor het gewenste resultaat: betrokken, actieve leerlingen. .

5 Wat is bekend? (Van der Grift et al.)
goed voldoende onvoldoende Uit onderzoek onder 1604 huidige docenten VO waar het PEDAC instrument is gebruikt, komt het volgende plaatje. Wanneer we kijken naar docenten die net gestart zijn (x-as = aantal jaren docentschap) dan zien we dat docenten vaardig zijn in het tot stand brengen van een veilig en stimulerend leerklimaat, het organiseren van een efficiente les, het geven van gestructureerde instructie en het activeren van leerlingen. Afstemmen op verschillen en het aanleren van leerstrategieen zijn twee aspecten waar op dat moment nog veel geleerd kan worden door de beginnende docent. Het blijkt ook keer op keer dat docenten de eerste aspecten uit het PEDAC observatie-instrument eerder in de vingers hebben dan de wat meer complexere vaardigheden zoals differentieren. Het gaat hier om onderzoek uitgevoerd door de rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Wim van der Grift

6 Inzet ICALT op de FE Zicht krijgen op ontwikkeling van onze studenten (in samenwerking met lectoraat geletterdheid) Meer gerichte feedback kunnen geven die past bij de zone van de naaste ontwikkeling Studenten met elkaar in gesprek laten zijn Introductie in beroepslijn, gebruik bij Studie en Werk (werkplekleren) Met de inzet van PEDAC (en in de toekomst ook andere instrumenten zoals de vragenlijst pedagogisch didactisch handelen van Yvette Sol en Karel Stokking) willen we binnen onze opleidingen in kaart brengen hoe studenten zich ontwikkelen op het gebied van pedagogisch didactisch handelen. Daarnaast geeft PEDAC door de data die er zijn ons de mogelijkheid om meer gericht met studenten in gesprek te gaan over hun ontwikkeling en wat daarin goede volgende stappen zijn. Je kunt met behulp van de PEDAC gegeven bijvoorbeeld een student duidelijk maken dat het belangrijk is om als docent eerst te leren een veilig en stimulerend klasklimaat neer te zetten voordat je toe bent aan iets complex als differentieren. Studenten kunnen met behulp van PEDAC ook beter zicht krijgen op de stand van zaken in hun eigen ontwikkeling. Ook kan PEDAC door studenten onderling gebruikt worden om in gesprek te raken over hun ontwikkeling. Het instrument biedt een kader en concrete aanknopingspunten om het te hebben over pedagogisch didactische thema’s. PEDAC wordt vanaf dit studiejaar bij studenten geintroduceerd in de beroepsmodule 1. Daar oefenen ze voor een eerste keer om elkaar te observeren met behulp van PEDAC. Dit maakt het gebruik binnen S&W gemakkelijker. Studenten zijn er al mee bekend.

7

8

9 Resultaten Master SEN (2012-2013)
lectoraat geletterdheid Resultaten Master SEN ( ) Meetmoment 1 (N=169) Meetmoment 2 (N=155) ES Gem. (sd) Veilig en stimulerend leerklimaat 2.43 (.52) 2.67 (.41)** .51 Efficiënte lesorganisatie 2.21 (.54) 2.53 (.48)** .63 Duidelijke en gestructureerde instructie 2.18 (.52) 2.46 (.41)** .60 Intensieve en activerende les 1.89 (.62) 2.32 (.47)** .78 Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen 1.42 (.85) 2.05 (.72)** .80 Leerstrategieën aanbieden 1.32 (.75) 1.81 (.73)** .66 Betrokkenheid van de leerlingen 2.12 (.61) 2.49 (.50)** PEDAC is ook bij modules in de FE gebruikt om (SVO module: effectief onderwijs) te bekijken hoe effectief een module was als het ging om het verbeteren van pedagogisch didactisch handelen. In deze resultaten is te zien dat studenten op de meeste aspecten significant vooruit gingen in een periode van 10 weken. De ES (effectgrootte) laat zien dat de meeste vooruitgang geboekt werd op het gebied van de intensieve en activerende les en het leren differentieren.

10 ICALT Meet 7 schalen Met in totaal 35 items Beoordelingsschaal Trainingsversie is met voorbeelden van gedrag die horen bij een item. Het PEDAC instrument heeft 7 schalen die de al eerder genoemde zes aspecten van pedagogisch didactisch handelen meten + de betrokkenheid van leerlingen. Bij ieder aspect zijn een aantal items opgenomen waarvan je met een oordeel moet aangeven of de betreffende student hierin overwegend zwak, meer sterk dan zwak, meer sterk dan zwak of overwegend sterk is.

11 lectoraat geletterdheid
Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen tussen leerlingen ...gaat na of de lesdoelen werden bereikt ...gaat na of de doelen van de les zijn bereikt 0 1 ...gaat na wat de prestaties van de leerlingen zijn ...biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd ...geeft zwakke leerlingen extra leertijd ...geeft zwakke leerlingen extra instructietijd ...geeft zwakke leerlingen extra oefeningen ...geeft zwakke leerlingen ‘voor’- of ‘na’-instructie ...stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen ...zet leerlingen die minder instructie nodig hebben (alvast) aan het werk ...geeft aanvullende instructie aan groepjes of individuele leerlingen ...richt zich niet alleen op de middenmoot ...stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen ...maakt tussen leerlingen verschil in de omvang van opdrachten ...geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd voor de opdracht ...laat sommige leerlingen gebruik maken van hulpmaterialen Met voorbeeld informatie uit vorige dia nog eens vertellen.

12 Oefenen met filmfragmenten: fragment 1 fragment 2


Download ppt "ICALT observatie-instrument training 24 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google