De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE (5) WELKOM. GK 37: 1  O allerhoogste Majesteit,  die in het rijk der heerlijkheid  de heemlen hebt tot uwen troon,  wij roepen U, in uwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE (5) WELKOM. GK 37: 1  O allerhoogste Majesteit,  die in het rijk der heerlijkheid  de heemlen hebt tot uwen troon,  wij roepen U, in uwen."— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE (5) WELKOM

2 GK 37: 1  O allerhoogste Majesteit,  die in het rijk der heerlijkheid  de heemlen hebt tot uwen troon,  wij roepen U, in uwen Zoon  die voor ons heeft genoeg gedaan,  als onzen Vader needrig aan.

3 GK 37: 2  Geheiligd word’uw naam, o geef,  dat elk, waar hij o aarde leev’,  die vadernaam erkennen moog’,  uw deugden roeme hemelhoog.  Dat elk als kind aan U gelijk’  en in zijn doen uw beeltnis blijk’.

4 DE BERGREDE GEBED

5 DE BERGREDE Vragen naar aanleiding vorige keer

6 DE BERGREDE  Oplettende lezers ontdekten een fout:  Het Grieks geeft:  slechte <> goede mensen  rechtvaardigen <> onrechtvaardigen

7 DE BERGREDE  Vraag: u legt ons veel uit, hebben de mensen het toen allemaal begrepen?  Ik denk voor een deel wel, maar je zou het ze zelf moeten vragen (in de hemel straks). Waarom, denk ik dat?  Ze hebben eerder al preken van de Heer Jezus gehoord (Matteüs 4:17-25).  Ze waren vertrouwd met het onderwijs van de Farizeeën, wij niet.  Ze waren vertrouwd met het type onderwijs, deels in de vorm van spreuken.  Jezus heeft (waarschijnlijk) meer gezegd, dan wij op papier hebben.

8 DE BERGREDE  Vraag: andere uitleg bij Matteüs 5:38  Hoe moeten wij de klap op de rechter- en de linkerwang ons voorstellen? – er zijn verschillende voorstellen gedaan.  Is volgens mij niet belangrijk. Belangrijker is de vraag, waarom iemand je een klap op de wang geeft – en hoe je daarop reageert.  Bedenk: vervolging is in De Bergrede belangrijk thema  De ene mijl wijst op de Romeinse onderdrukking  Het proces om een onderkleed wijst op vernedering  De reden is dan, volgens mij, uitdaging en vernedering.

9 Lezen: Matteüs 6:1-18

10 DE BERGREDE Overzicht (p. 7)

11 DE BERGREDE Wat gaan we doen? Niet over de aalmoezen (is duidelijk, lijkt mij). Niet over vasten, interessant en vooral ook de vraag waarom wij dat niet meer doen. Wel over bidden. Opdracht 7.1.1 + 7.1.2 Opdracht 7.1.3 ( > betekent meer dan) A > 2?D > 3? B > 2?E > 2? C > 2?F > 2?

12 DE BERGREDE  Aanvullende Opdracht  Onze Vader in de hemel  Probeer bij hierbij vijf korte zinnen te bedenken:  Voorbeelden:  Vader, u bent goed  De hemel is zo anders als de aarde  Ik kniel voor u neer  Vader, u bent…  -  Twee vragen:  Wat is de eerste betekenis van VADER?  Waarom bidden wij Onze?

13 DE BERGREDE  Belangrijke opmerking (mist helaas in de reader)  Blz. 30  Het Onze Vader is een collectief gebed – het verbindt de individuele bidder met christenen van alle tijden en plaatsen ONS  Het Onze Vader bestrijkt de hele wereld(!), de hele schepping  Uw Koninkrijk  Uw wil in de hemel + de aarde

14 DE BERGREDE  Wetenswaardigheid: de verzoeking in de woestijn en het Onze Vader (blz.29):  Vers 1 – Bede F  Vers 2-4 – Bede D + Bede C  Vers 5-7 – Bede C + Bede B  Vers 8-10 – Bede B + Aanhef (deze speelt feitelijk overal een rol  Let op vers 11: de duivel wijkt – Het Onze Vader is het wapen tegen de  duivel

15 DE BERGREDE  Welke bede ontbreekt (blz 29) = Bede E – de vergeving

16 DE BERGREDE  Enkele opmerkingen (blz. 30):  Uw NAAM – IK BEN  Heiligen is groot maken, en maak ons gericht op U  Koninkrijk: nu en het Koninkrijk dat komt  Uw wil  Uitleg van de catechismus – wijst op de engelen,  Beter – wijst op de Zoon  De bede keert dit om:  Ik betrek God bij alles wat ik doe –  God betrekt mij in zijn plan  Wil = geopenbaarde wil – tien geboden – liefdegebod  En niet = verborgen wil

17 DE BERGREDE  Enkele opmerkingen (blz. 30):  Het dagelijks brood  Let op de bede: geef ONS  Matteüs 5:7 en het Onze Vader  Matteüs 6:33 en het Onze Vader  Matteüs 4:2-4 en het Onze Vader

18 DE BERGREDE  Verhoring van het gebed  Heer, maak ons aan Uw beeld gelijk  Heer geef ons uw heilige Geest

19 GK 37: 9  Want uw is ‘t Koninkrijk, of Heer,  uw is de kracht, uw is al d’eer.  U, die ons helpen wilt en kunt,  die in uw zoon verhoring gunt,  die door uw Geest ons troost en leidt,  U zij de lof in eeuwigheid.

20 GK 37: 10  Ja, amen, trouwe Vader, ja,  wij maken staat op uw gena.  Ons hart, o God die alles ziet,  veroordeelt ons in ‘t naadren niet;  het zegt, daar G’ op ons bidden let,  gelovig ‘amen’ op ‘t gebed.

21 gebed


Download ppt "DE BERGREDE (5) WELKOM. GK 37: 1  O allerhoogste Majesteit,  die in het rijk der heerlijkheid  de heemlen hebt tot uwen troon,  wij roepen U, in uwen."

Verwante presentaties


Ads door Google