De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je uit je boot stappen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je uit je boot stappen!"— Transcript van de presentatie:

1 Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je uit je boot stappen!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je uit je boot stappen!

2 Hebreeën 11:8 8 Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar toeging.

3 Mattheüs 14:28-31 28 Petrus riep: "Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe mag komen!" 29 "Goed", riep Jezus. "Kom maar!" 30 Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De golven waren erg hoog! De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. "Here, help mij!" schreeuwde hij. 31 Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. "Och, twijfelaar", zei Hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?"

4 Mattheüs 14:30 30 Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.

5 Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je niet in je boot blijven zitten!

6 Als je een doorbraak in je leven wilt, laat God dan aan je werken!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, laat God dan aan je werken!

7

8 Spreuken 24:16a 16a Want de rechtvaardige kan vaak vallen, maar zal net zo vaak weer opstaan…..

9 Jesaja 41:10 10 Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.

10 Mattheüs 14:13-21

11 Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je niet stil blijven zitten!

12 Marcus 5:21-24, 35-43

13 Marcus 5:25-34

14 Als je een doorbraak in je leven wilt, ga dan in geloof naar Jezus!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, ga dan in geloof naar Jezus!

15 Mattheüs 15:21-28

16 Psalm 91:11 11 Hij zal Zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

17 Psalm 23:4 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. [nbg]

18 1 Petrus 5:7 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. [nbg]

19 Marcus 10:46-52

20 Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, leg je leven dan in Zijn handen!

21 Mattheüs 14:31

22 Mattheüs 14:31 31 Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water….

23 Als je een doorbraak in je leven wilt, vertrouw dan op Hem!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, vertrouw dan op Hem! God is een God van herstel!

24 Lucas 19:1-10

25 Als je een doorbraak in je leven wilt, bid dan, bid onophoudelijk!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, bid dan, bid onophoudelijk!

26 Lucas 1: 1-8 1 Jezus vertelde Zijn discipelen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt.

27 Marcus 2:1-12

28 Als je een doorbraak in je leven wilt, vraag Hem dan om hulp!
Zet een stap in geloof! Als je een doorbraak in je leven wilt, vraag Hem dan om hulp!

29 Stap daarom uit je boot,

30 Stap daarom uit je boot, zet een stap in geloof…

31 Stap daarom uit je boot, zet een stap in geloof… en ga naar Hem toe!


Download ppt "Als je een doorbraak in je leven wilt, moet je uit je boot stappen!"

Verwante presentaties


Ads door Google