De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Versterking palliatieve zorg in Suriname Financiering project: subsidietoekenning van uit het ministerie van buitenlandse zaken (Twinning faciliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Versterking palliatieve zorg in Suriname Financiering project: subsidietoekenning van uit het ministerie van buitenlandse zaken (Twinning faciliteit."— Transcript van de presentatie:

1

2 Project Versterking palliatieve zorg in Suriname Financiering project: subsidietoekenning van uit het ministerie van buitenlandse zaken (Twinning faciliteit Nederland-Suriname UTSN/Nikos)

3 WAT IS PALLIATIEVE ZORG Palliatief : fase van ziekte waarbij geen genezing meer mogelijk is. Wel mogelijkheden voor goede symptoombestrijding. (ziektegerelateerde en symptoomgerelateerde behandelingen met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven) Palliatie = verzachten, ‘tender love and care’. Doel: benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten door het voorkomen van en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Algemeen doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten (WHO – 2002) Terminaal : de fase enkele maanden tot weken voor het overlijden wanneer het stervensproces steeds meer zichtbaar wordt. Toename van langdurige verslechtering en complexiteit.

4 DOEL VAN HET (PILOT)PROJECT Doel: blijvend versterken van de palliatieve zorg in Suriname o.a. door het opzetten van een palliatief huis; Bij- en nascholing van verplegenden en artsen; Het inrichten van een hospice en het verlenen van zorg; Het opzetten van een steun- en informatiepunt.

5 ORIËNTATIE BEZOEK NEDERLAND Hospice bezoeken:  Veerhuis – A’dam  Eesinge – Drenthe  St. Jacob – den Haag  Kinder hospice ‘Binnenveld’ – Gelderland  High care hospice ‘De Ronde venen’ - Utrecht

6 FLOW TERMINALE PATIENTEN Slechts nieuws gesprek Palliatieve fase Terminale fase Thuis met of zonder thuiszorg Overlijden Opname instelling / Thuis

7 NOODZAAK Patiënt in de terminale fase blijft in de instelling De familie kan het thuis niet aan (geestelijk, fysiek) Hulpverlening aan huis (thuiszorg) financieel niet haalbaar Kwaliteit hulpverlening (thuiszorg) niet specifiek gericht op palliatieve doelgroep Kwaliteit van Leven en Menswaardigheid ontberen Uitzichtloosheid familie

8

9 DATA (*) Terminale sterfte cijfers DH (*) Geen identieke registratie formulering Onduidelijke opname indicatie Variatie v. ziektebeelden (oncologie, etc.) JaarAantalGemidd. aantal ligdagen 201336 25 201433

10 ZORGLANDSCHAP (geografisch)

11 ZORGLANDSCHAP in Suriname Client Zorg instellingen Verzekeraar Mantel zorger Arts / specialist Politiek Thuiszorg Covab Min. v. VGZ Familie

12 Organisatie vorm Hospice Professionele organisatie: leunt op hoog opgeleide professionals, die controle over hun eigen werk willen. consultancybedrijven, accountancy; Divisie organisatie Een organisatie met verschillende divisies, waarbij een centraal hoofdkantoor de verschillende divisies steunt; Innovatieve organisatie: bijzonder snel schakelen kunnen worden en kunnen zaken als strenge regelgeving en bureaucratische regels te beperkend zijn om de organisatie succesvol te maken; Missionaris organisatie: focust op de ideologie (visie op mens en samenleving).

13 ORGANISATIE STRUCTUUR Bestuur Directie Coordinator Zorgverlener team Vrijwilliger Artsen team

14 (CONCEPT)TAAKVERDELING Functie laagTakenInstrumenten Bestuur (Strateg.) Advies, besluitvorming, controleStatuten, contracten (allianties), kwal.-, financ. controle Directie (Strateg.) Beleidvorming, aansturing, controle, verantwoordelijkheid (kwal., financ.) Contracten (allianties), financ. verslag, communicatie struct., rapportage Zorgmanagem. Beleidsvoorstel, controle, medeverantwoord., kwaliteit, financieel, aansturing, verslaglegging, communicatie, training, netwerken Kwaliteitsinstrumenten (oa. klachten proc., zorg v. zorgenden), train. progr., evidence/ practice based, financieel verslag, middelen en faciliteiten beheer Coördinator (Tact. / operation.) Leidinggeven, coördinatie, continuiteit, kwaliteit, materialen voorziening, administratie, verslaglegging, communicatie, verantwoording Processen, protocollen, rooster, audit, financ. verslag, middelen en facil. beheerplan, Itee programma, rapportage beleid, zorgpad bewaking Zorgverlener (Operation.) Verpleegk. handelen, medicatie beheer, rapportage/overdracht, consult, kwaliteit, patientgericht, zorgverantwoord. Rapportage form., communicatie struct., Huisartsen team (Operation.) Consult (op afroep), pijnstilling-, risico afspraak Medisch afspraken blad, consult formulier, recepten

15 Financiering Verzekering: ZH instelling Thuiszorg (thuiszorg en palliatief tarief) Welke vorm werkt voor de verzekeraar:  Het aantal cliënten;  Hoe langer men blijft (uren verzorging);  Afhankelijk van zorg zwaarte;  Als primeur in het pakket (of alle verzekeraars). Donateur ‘Vrienden van ………..’ Eigen bijdrage

16 Kenmerken palliatieve zorgverlening Van Cure naar Care Huiselijkse sfeer Patiëntgericht werken (holistisch) Z org voor Z orgenden Medicatie op naam (systeem) Rapportage vlgs. SOAPI Trainingsprogramma (opleidingsplan)

17 Opmerkelijke uitspraken “Je moet in staat zijn jezelf achter het behang te plakken” (jezelf wegcijferen als dientsverlener); “Je moet het goed doen, want je gaat maar 1 keer dood”; Elkaar niet beconcurreren maar samen werken; Essentieel: “veilig voelen van de gast”; ICBO (It Could Be Otherwise) – er is geen standaard; Uitdaging: een ander concept van zorg introduceren (aware) en tegelijk implementeren (aanbieden).

18

19

20

21


Download ppt "Project Versterking palliatieve zorg in Suriname Financiering project: subsidietoekenning van uit het ministerie van buitenlandse zaken (Twinning faciliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google