De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRAKTIJKERVARING EN REFLECTIE HAFIDA EL GHARBAOUI KAMER L02.104 0634131287.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRAKTIJKERVARING EN REFLECTIE HAFIDA EL GHARBAOUI KAMER L02.104 0634131287."— Transcript van de presentatie:

1

2 PRAKTIJKERVARING EN REFLECTIE HAFIDA EL GHARBAOUI KAMER L02.104 0634131287

3 PROGRAMMA Wat is Praktijkervaring en reflectie Praktijkmogelijkheden De uitvoering Begeleiding Competenties Studieactiviteiten Wie heeft er al een plek? Activiteiten in de les

4 WAT IS PRAKTIJKERVARING EN REFLECTIE Op begin niveau: Contact maken met kinderen. Gedrag van kinderen observeren Maar ook: Activiteiten met kinderen uitvoeren Gesprekken voeren met medeopvoeders. Praten over het geobserveerde Praten over het gedrag van kinderen. Je leert na te denken over waarom bepaalde activiteiten met kinderen gedaan worden Wat de doelen ervan zijn Je leert je activititen voor te bereiden en bij te dragen aan een goede organisatie ervan. En je leert na te denken en te verwoorden waarom en hoe jij bepaalde activiteiten uitvoert: Wat heb je goed gedaan? Waar zet jij je vraagtekens bij? Wat zou je een volgende keer anders doen? Theorie koppelen aan de praktijk In aanraking komen met de doelgroep  kinderen. Eventueel ook met opvoeders en medevoeders.

5 DUS.... In de praktijkuren doe je ervaring op in het (mee) bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten met: Kinderen in reguliere (“normale”) opvoedingssituaties Kinderen in in achterstandssituaties of met bijzonder- of opvallend gedrag. Met (mede) opvoeders. Door middel van deze praktijkuren doe je tevens ervaring op met het evalueren van door jou uitgevoerde activiteiten en met het geven en ontvangen van feedback.

6 PRAKTIJKMOGELIJKHEDEN Opvangvoorzieningen voor kinderen Basisscholen / brede scholen Buurt- en clubhuizen Natuur- en milieueducatie Speeltuinverenigingen Projecten als TOS (Thuis Op Straat) of Duimdrop Scouting Consultatiebureau Of andere instellingen, verenigingen of organisaties waar met (groepen) kinderen gewerkt wordt.

7 DE UITVOERING 80 uur in de praktijk Mag aaneengesloten Mag verdeeld over het hele jaar Mag ook in de vakanties / weekenden etc. Je mag meerdere organisaties Je regelt de praktijkplek zelf. Heb je plek, vul de stageopgave in en lever die in bij je SLC. Je plek wordt goedgekeurd door je SLC. Pas na goedkeuring mag je aan de slag. Je contract moet ondertekend worden en deze lever je tevens weer in bij je SLC.

8 BEGELEIDING Van je SLC We verwacht van de instelling of organisatie geen aparte stagebegeleiding. Met je contactpersoon maak je afspraken over de taken die je zult uitvoeren en bespreek je de doel van je stage. Er is wel een contactmoment tussen je SLC en de contactpersoon.

9 COMPETENTIES

10 VERVOLG COMPETENTIES

11 STUDIEACTIVITEITEN Praktijkplan opstellen Logboek bijhouden Reflecties op je eigen handelen Evaluatieverslag

12 WIE HEEFT ER AL EEN PLEK? tos Big brothers and Sisters kinderopvang

13 LEERDOELEN Wat zijn leerdoelen? Welke vormen van leerdoelen heb je? Wat is SMART? Hoe stel ik nou zo’n leerdoel op? Hoe ziet een goed geformuleerd leerdoel eruit? Hoe bedenk ik een leerdoel voor mijzelf? Hoezo een leerdoel?

14 REFLECTEREN Een betekenisvolle situatie


Download ppt "PRAKTIJKERVARING EN REFLECTIE HAFIDA EL GHARBAOUI KAMER L02.104 0634131287."

Verwante presentaties


Ads door Google