De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Proces nieuwe statuten en HHR februari - november 2015: in samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Proces nieuwe statuten en HHR februari - november 2015: in samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Proces nieuwe statuten en HHR februari - november 2015: in samenwerking met Clifford Chance zijn nieuwe concept statuten en concept HHR opgesteld 10 november 2015: waardevolle en constructieve bijeenkomst met en input van verenigingen 21 november 2015: toelichting tijdens ALV na 21 november 2015: verwerken opmerkingen en bespreken in bestuur en met Clifford Chance en Controleraad

2 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Aanleiding (1) Huidige statuten niet in overeenstemming met: 1.eigentijds karakter 1.gewenste slagvaardigheid en flexibiliteit 2.de huidige situatie van vandaag en de gewenste situatie van morgen

3 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Aanleiding (2) Eigentijds karakter: 1.korte, bondige en leesbare statuten 2.meer algemeen in plaats van specifiek Statuten moeten als spoorboekje fungeren en bestuur en overige organen een leidraad geven die in afzonderlijke reglementen is uitgewerkt.

4 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Aanleiding (3) Gewenste slagvaardigheid en flexibiliteit: 1.wijzigen van statuten is omvangrijker wat betreft procedure (ledenvergadering, notariële akte, etc) dan het HHR

5 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Aanleiding (4) De huidige situatie van vandaag en de gewenste situatie van morgen: 1.een groot aantal wezenlijke punten die ons noodzaken om de statuten in overeenstemming te brengen met de (gewenste) realiteit

6 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Belangrijkste aanpassingen (1) 1.integratie van de NKB (NKB is geliquideerd en geheel ‘opgegaan’ in het Watersportverbond) 1.er fungeren geen sectorcommissie meer, deze commissies zijn vervangen door platforms platform boardsports platform zeilen platform motorbootvaren platform kanovaren

7 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Belangrijkste aanpassingen (2) 3.samenstelling Bestuur is conform BW in Statuten opgenomen, het overige is beschreven in HH 3.geen persoonlijke leden, de verenigingen en stichtingen zijn en blijven de leden v/h Watersportverbond (watersporters dienen zich te verenigen bij een aangesloten Vereniging) 3.restitutie contributie vervalt

8 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Belangrijkste aanpassingen (3) 6.begunstigers worden supporters 7.ontwikkelingen binnen de Nederlandse sport en ISAF (met name aangaande tuchtrecht en rol onafhankelijke aanklager) 8.Code Goed Sportbestuur

9 Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Belangrijkste aanpassingen (4) 9.gewijzigde procedure omtrent (her)benoeming leden van bestuur en raden 10.mogelijkheid voor het oprichten van een aparte entiteit in verband met ontwikkelen nieuwe verdienmodellen 11.andere vormen van binding realiseren aan het Watersportverbond voor ‘andersoortige’ watersportorganisaties (denk aan vaarscholen, commerciële jachthavens, etc)


Download ppt "Nederland watersportland! Een leven lang zorgeloos watersporten WWW.WATERSPORTVERBOND.NL Proces nieuwe statuten en HHR februari - november 2015: in samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google