De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IDentifEYE WORKSHOP. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author,

Verwante presentaties


Presentatie over: "IDentifEYE WORKSHOP. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author,"— Transcript van de presentatie:

1 IDentifEYE WORKSHOP. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.. WORKSHOP PRESENTATIE

2 DOEL VAN DE WORKSHOP U zult in deze vijf-sessies tellende workshop leren om lesplannen van 45 minuten te maken, implementeren en evalueren voor uw leerlingen in de leeftijd van 12-14. Deze lessen dienen ertoe de weerbaarheid van de leerlingen met betrekking tot online ervaringen te vergroten – en daarmee hun online veiligheid te vergroten – terwijl u tegelijk hun bewuste, creatieve en kritische houding als zich ontwikkelende, bewuste burgers ondersteunt. Belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken zijn een Augmented Reality game, interactieve didactiek en elementen van profilactiek. Individueel gaat u een lesplan opstellen in deze workshop. U gaat dit lesplan op uw eigen school uitvoeren. Na de implementatie zullen wij elkaar nogmaals ontmoeten om te evalueren en een gezamelijke lijst van best practices en lessons learned op te stellen.

3 IDENTITEITSLABELS Als we identiteiten zien als zelf-narraties dan zijn identiteiten opgebouwd uit identiteitslabels. Deze labels kunnen meer of minder breed zijn. Hoe minder breed onze identiteitslabels zijn, des te minder zijn wij open voor feedback en daardoor voor leren. In situaties waarin vertrouwen is, zijn we meer open voor feedback.

4 GOOD PRACTICES Laat leerlingen de volgende zinnen herhalen en begrijpen: Soms maak ik fouten; Soms is mijn motivatie egoïstisch; Ik maak deel uit van het probleem. Vraag uw leerlingen of zij het hiermee eens zijn of niet en vraag het hoe zij zich voelen terwijl zij de zinnen uitspreken. Geef leerlingen feedback laat hen onderscheid maken tussen coaching en evaluatie; Geef leerlingens evaluaties en laat hen onderscheid maken assessment, gevolgen en oordelen; Laat leerlingen een tweede scorekaart maken om vast te leggen hoe zij reageren op een eerste situatie.

5 DISCUSSIE

6 “LIQUID LIFE” Globalisatie; Ultra-consumentisme; Zulke snelle veranderingen dat nieuwe gewoontes en interpretatieraamwerken gedoemd zijn te mislukken; Allen hebben angst om overbodig te worden.

7 GOOD PRACTICES De enige manier om een kans te behouden op zelfrespect is burgervaardigheden te ontwikkelen die ons in staat stellen samen te leven met Anderen: Het voeren van een dialoog; Onderhandelingen voeren; Wederzijds begrip kweken; Conflicten beheersen en oplossen; In staat zijn om te leren en op nieuwe situaties te reageren.

8 DISCUSSIE

9 IDENTEITSTHEORIEËN Erving Goffman Paul Ricoeur Anthony Giddens

10 TECH EN ONLINE IDENTITEITEN Geen segregatie van publieken; Algoritmes en Big Data in plaats van nonverbale communicatie; Templates voor profielen; Verschillende narraties tegelijk; Geen consistentie en geen continuïteit in zelf- narraties.

11 DISCUSSIE

12 INTERACTIEVE DIDACTIEK Leerlingen dienen mede-verantwoordelijk te zijn voor hun leren; We moet alle leerlingen in de klas engageren; Les geven en leren zijn twee verschillende domeinen. Alleen interactie kan vast stellen hoeveel van het materiaal waarover lesgegeven is ook werkelijk geleerd is.

13 GOOD PRACTICES Stel diagnostische vragen tijdens de les; Laat leerlingen aangeven of zij u nog volgen; zo niet, laat dan een andere leerling die het nog wel volgt, uitleg geven; Niet het typische “hand opsteken” bepaalt wie van de leerlingen antwoord geeft, maar een willekeurige trekking van een naam van een leerling bepaalt dat.

14 DISCUSSIE

15 PROFILACTIEK Zorg voor een continuïteit in het werken met jongeren, werk niet episodisch. Alleen een systamatische continuïteit van activiteiten geeft resultaten – zorg regelmatig voor mogelijkheden om te interacteren, vermijd duidelijke eenmalige interacties; Het is raadzaam om te klas te diagnosticeren: ontdek wat leerlingen kunnen, waar zij geïnteresseerd in zijn, welke problemen zij hebben en wat zij als groep van volwassenen nodig hebben. Ontdek en vergroot dan het potentieel en de hulpbronnen van de leerlingen: versterk hun sociale vaardigheden, geef hen ruimte om verantwoordelijkheid te ontwikkelen, te dragen en te leren. Concentreer u op die levenswaardigheden die hen gaan helpen om in de toekomst te kunnen omgaan met moeilijke situaties. Behandel het kind als subject, als een actieve deelnemer in de interactie met volwassenen – en niet als een object. Een belangrijk profilaktisch element voor kinderen in deze leeftijdsgroep is om hun ouders te betrekken; Wees een autoriteit voor uw leerlingen – kinderen hebben wijze volwassenen nodig. Bouw beschermende relaties en vertrouwen door middel van leraar/ leerling dialogen. Goed vervangt kwaad: Richt de energie van uw leerlingen op het vervullen van taken en sociaal nuttige activiteiten die hun zelfvertrouwen vergroten. Dit stimuleert het uitdoven van gedragsstoornissen. Het echte leven: Zorg ervoor dat de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van uw leerlingen plaats heeft door middel van taken die geïmplenteerd worden in hun natuurlijke omgeving. Dit draagt bij aan een werkelijke verandering in de relatie met hun omgeving. Geef het door: Leerlingen gebruiken de competenties die zij ontwikkeld hebben ten voordele van anderen – iets wat zij zelf als doen.

16 GOOD PRACTICES Gebruik interactieve methoden, waarin de leraar de interactie begint en de leerlingen engageert. De leerlingen zijn actieve deelnemers en beïnvloeden de loop van de interactie. Gebruik bijvoorbeelde de Project-based leermethode. Die activiteiten zijn het meest effectief, waarin de leraar optreedt als adviseur, vriend of mentor en alleen de ideeën, plannen en activiteten die door de leerlingen worden vorm gegeven, coördineert en modereert. Gebaseerd op de diagnose van leerlingen plant de leraar welke vaardigheden zij dienen te verwerven en ervaren gedurende het projekt. De leraar geeft een helder en specifiek onderwijsdoel aan. I mplementeer elementen als: discussie, brainstorm, taakverdeling, samenvatting van elke implementatiefase, evaluatie van het gehele projekt en discussies over de lessen die geleerd zijn. Jonge mensen hebben het nodig om hun ideeën met die van volwassenen te confronteren – u dient daarom “moeilijke onderwerpen”niet te vermijden. Het is essentieel om de motivatie van leerlingen vast te houden, evenals het geloof van de leerlingen en het geloof van de leraar in de mogelijkheden van de leerlingen. Dit helpt hen om falen te verdragen, van fouten te leren en dus volhardendheid te leren. “Zie jezelf als een instrument" – dit slaat op de leraar zelf, op zelfverbetering omdat instrumenten verbeterd dienen te worden. Het is raadzaam uzelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren, om uw professionele vaardigheden en uw vaardigheden die u helpen met jongeren om te gaan, blijven ontplooiien. Deze aanname heeft nog een ander aspect: als u jongeren kunt overtuigen deze benadering te volgen dan leren zij de waarde en kracht van zelf-ontwikkeling. "Ik ben deel van het probleem" – deze benadering dient uw werk te verlichten en u meer geloofwaardigheid te geven als volwassene die een band heeft met jongeren. Het is een moeilijke bnadering van uw werk omdat het er van uit gaat dat in de meeste moeilijke situaties die voorkomen in de leerling-leraar verhouding de leraar een duidelijke bijdrage levert die niet noodzakelijkerwijs positief is.Deze houding van de leraar bouwt in de leerling een rechtvaardigheidsgevoel, geloof in volwassenen en een vergroot zelfvertrouwen (als een jong individu die als subject en niet als object wordt behandeld).

17 DISCUSSIE

18 EDUCATIONAL TECHNOLOGIES Soorten vaardigheden21ste eeuwse vaardigheden Ondersteunende Web 2.0 instrumenten LeervaardighedenCritical Thinking Creative Thinking Collaborating Communicating  Blogs  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Samenwerking & Communicatie diensten  Aggregatie diensten Geletterdheid vaardighedenInformatie geletterdheid Media geletterdheid Technologie geletterdheid  Blogs  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Samenwerking & Communicatie diensten  Office-achtige applicaties  Aggregatie diensten LevensvaardighedenFlexibiliteit Initiatief Sociale vaardigheden Productiviteit Leiderschap  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Audio blogging and podcasting  Social netwerken  Samenwerking & Communicatie diensten  Aggregatie diensten

19 DE AR GAME SPELEN AR zorgt voor belangstelling in onze omgeving of in onze identiteiten. AR zorgt voor belangstelling in de emergence van de sfeer in de klas als gevolg van didactiek.

20 EEN AR GAME MAKEN Bepaal een thema; Maak vragen; Maak antwoord opties; Maak augmentaties per antwoord optie; Maak teksten en geluiden (optioneel); Maak statische blokken en pagina’s; Vertaal (optioneel); Maak een lesplan.

21 DISCUSSIE

22 LERAAR PERSPECTIEF Betreft uw lesplan een les binnen of buiten het curriculum? Welke uitdaging of mogelijkheid wordt aangesproken? Kies uit alle vier de niveaus tenminste een good practice per niveau: Niveau een: Identiteitslabels & “liquid life”; Niveau twee: Interactieve didactiek; Niveau drie: Profilactiek; Niveau vier: De Augmented Reality game.

23 EERSTE LESPLAN SCHETS Maak een lesplan voor een 45 minuten les plan voor uw leerlingen in de leeftijd 8-11. De lessen dienen de weerbaarheid van leerlingen om met online ervaringen om te gaan, te vergroten en zo hun online veiligheid te vergroten.

24 LERAREN MAKEN EEN LESPLAN Maak een lesplan voor een 45 minuten les plan voor uw leerlingen in de leeftijd 8-11. De lessen dienen de weerbaarheid van leerlingen om met online ervaringen om te gaan, te vergroten en zo hun online veiligheid te vergroten.

25 LERAAR SAMENVATINGEN Was uw les regulier of buiten het curriculum? Welke uitdaging of kans wilde u aanspreken? Welke good practices had u gekozen? Wat was het effect van de good practices op uw les geven? Wat was het effect van de good practices op uw leerlingen? Wat was het effect van de good practices op de online veiligheid van uw leerlingen?

26 BP/ LL LIJST Hadden vergelijkbare good practices een positief effect op uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van uw leerlingen? Hadden vergelijkbare good practices geen effect of een negatief effect op uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van uw leerlingen? Onder welke voorwaarden hadden de good practices een positief, negatief of geen effect op uw lesgeven, uw leerlingen en de online veiligheid van uw leerlingen?


Download ppt "IDentifEYE WORKSHOP. This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author,"

Verwante presentaties


Ads door Google