De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek I Bijeenkomst 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek I Bijeenkomst 3"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek I Bijeenkomst 3
Rhodee Dorenbos med.hro.nl/gharh Rotterdam, 00 januari 2007

2 Vandaag Theorie aan de slag met opdracht 3

3

4 Betrouwbaarheid Werkwijze (onderzoeker, situatie) Kloppen de metingen?
Was er een ‘storing’ in de onderzochte situatie? Is de onderzoeker zorgvuldig? 4

5 Validiteit Inhoud Meet je wat je wilt / zegt te meten?
Weerspiegelen de verzamelde gegevens de werkelijkheid? 5

6 Richtlijnen om betrouwbaarheid en validiteit te vergroten
Verdiep in praktijkprobleem, in organisatie Triangulatie (databronnen, datatechnieken, onderzoekers) Communiceren Transparant zijn/Verantwoorden Zorgvuldig/nauwkeurig werken Maak gebruik van vakliteratuur 6

7 Onderzoeksvormen Onderzoeksvraag bepaalt vorm van onderzoek
Binnen 1 onderzoek meerdere vormen mogelijk Beschrijvend onderzoek (hoe, wat, wanneer, waar, hoeveel, hoe vaak iets…?) Vergelijkend onderzoek (Is het omdat….? Leidt x tot y?) Definiërend onderzoek Evaluerend onderzoek (Waardebepalend) Verklarend onderzoek (Waarom gebeurt iets, wat kan met een bepaalde verschijnsel te maken hebben, is er een verband?) Ontwerp/ontwikkelonderzoek

8 Voorbeeld beschrijvende vraag
Hoeveel kinderen op een school hebben een leesachterstand? Hoe groot is de leesachterstand? Van welke aard zijn de problemen met lezen? Wat wordt er op dit moment gedaan met kinderen met een leesachterstand?

9 Voorbeeld verklarende vraag
Houdt die leesachterstand verband met intelligentietekorten? Of met het karakter van het gegeven onderwijs? Of met de vaardigheden van de leerkracht? Of misschien met te weinig ouderlijke stimulans?

10 Voorbeeld vergelijkende vraag
Als we meer aandacht besteden aan het vroegtijdig signaleren en remediëren van leesachterstanden (groep 3 en 4), ontstaan er dan minder leesachterstanden in groep 4 en 5?

11

12 Oriënteren Praktijkprobleem zoek een geschikt praktijk’probleem’
verken het praktijk’probleem’ beschrijf het ‘probleem’ vanuit verschillende invalshoeken

13 Richten Onderzoekdoel (open, geen concrete oplossingen)
Onderzoeksvraag zoek naar geschikte vragen bepaal de reikwijdte formuleer de onderzoeksvraag en splits deze evt. op in deelvragen Literatuurstudie (wat is er geschreven en onderzocht over het praktijkprobleem?)

14 Richtlijnen formuleren onderzoeksdoel
gebaseerd op oriëntatie op praktijkprobleem voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd haalbaar besproken met belanghebbenden in de organisatie

15 Formuleren onderzoeksvraag
Betrekking op onderzoeksdoel en praktijkprobleem organisatie heeft baat bij oplossen van vraag onderzoekbaar, haalbaar niet te breed, niet te smal interesse Hoe? Vragende woorden Vragenstorm Verschillende soorten onderzoeksvragen

16 Goede onderzoeksvraag?
Hoe? Inzoomen en uitzoomen (zie werkwijze blz 127, 128) Vooruitdenken (zie werkwijze blz 128 en 129)

17 Richtlijnen goede onderzoeksvraag
vraagvorm open vraag scherp en eenduidig enkelvoudig niet vragen naar bekende weg geen (grote) veronderstellingen geen (deel van het) antwoord in vraag acceptabele vraag

18 Werken aan opdracht 3

19 Volgende week Lees hf 4.6 en 4.7 opdracht 3 inleveren begin les
Toolbox: uitgebreide zoekstrategie formulier Bijlage I speurtocht uitprinten


Download ppt "Onderzoek I Bijeenkomst 3"

Verwante presentaties


Ads door Google