De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

2 Passend onderwijs LeerlingenTeldatum: 1-10-2015 20.528Regulier onderwijs 415 (1.95%)Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,47%) 226 (1,06%)Speciaal onderwijs (landelijk 1,63%) Cluster 3 en 4 21.273Alle scholen (23 besturen)

3 Passend onderwijs

4 7 doelstellingen 1.Goed onderwijs staat centraal, onderwijsprofiel 2.Samenwerking met de zorgpartners 3.Dekkend netwerk 4.Passend arrangeren 5.Grote betrokkenheid van ouders 6.Een financieel gezond stabiel systeem 7.Transparante organisatie

5 Kennisuitwisseling Beleid SWV (passend onderwijs) Ondersteuning van scholen door de onderwijsconsulent Netwerken, intervisiebijeenkomsten SWV-projecten – Onderwijsprofiel – PO-VO, de Eigen Wijzer – Van peuter naar kleuter, de kleine Eigen Wijzer – Dyslexie – Werkgroep gedrag – Day a week (talentenbeleid) – Groepsplannen en 4D – HG en KM – Trainingen communicatie (ouderavonden en teamtrainingen) – Leerkracht in beeld

6 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement BasisaanbodBreedteaanbod Basisaanpak van de school Intensivering Plusaanbod Intensivering

7 Dekkend netwerk in de regio

8 Naar speciaal onderwijs

9 Ouders Reguliere school SO- SBO X Tweede deskundige verplicht

10 Triade Op de 7 items: 1.Overgangstraject: zeer tevreden met snelheid 2.Basisschool goed geholpen: wisselend van zeer positief naar negatief 3.Besliste met mij: mee eens 4.Waar met vragen: mee eens 5. 5.Tussentijdse afspraken: wisselend (zowel bij ouders als bij scholen) 6.Terugplaatsing reëel: overwegend nee, leeftijd en de relatie met verwijzende school

11 Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO Ouders als gelijkwaardige partners – passende onderwijsplek – voldoende zicht hebben op de mogelijkheden – informeren bij onafhankelijke partij – ouders als oplossinggerichte gesprekspartner Ouderavonden en teamtrainingen Gespreksbemiddeling / Mediation Ouders

12 Huidige budget is € 220,- per leerling Ieder bestuur en daarna iedere school maakt verdere keuzes Daaruit kiest men zelf de vorm van ondersteuning, op school of een ingekochte plek in het SBO-SO cluster 4 In 16-17 blijft het budget naar verwachting gelijk In 17-18 groeit dit verder naar ongeveer € 260,- per leerling In 19-20 groeit dit verder naar ongeveer € 300,- per leerling Financiën

13 Hoe ontwikkelt de school en daarmee het onderwijsprofiel zich de komende jaren? Hoe wordt het ondersteuningsbudget ingezet? Welk bedrag zit in de huidige formatie, welk bedrag kan flexibel worden ingezet? Wat betekent ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij ons op school? MR en GMR

14 Instemming met het ondersteuningsplan, wettelijk 1x per 4 jaar, in ZK jaarlijks. Kritisch meedenken vanuit het perspectief van leerlingen, ouders en personeel – Achteraf op beleid vanuit het samenwerkingsverband – Vooraf op gesignaleerde thema’s of onderwerpen OPR

15 Dank u wel!!


Download ppt "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google