De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oic week 3. huiswerk verleden keer 1)Bekijk de documentaire ‘de kleine is alle voor mij’ 015/KN_1674018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oic week 3. huiswerk verleden keer 1)Bekijk de documentaire ‘de kleine is alle voor mij’ 015/KN_1674018."— Transcript van de presentatie:

1 oic week 3

2 huiswerk verleden keer 1)Bekijk de documentaire ‘de kleine is alle voor mij’ http://www.npo.nl/2doc-die-kleine-is-alles-voor-mij/14-09- 015/KN_1674018 beantwoord de volgende vragen met behulp van hoofdstuk 2 uit pedagogisch kader.  De dochter van Lislene vertoont op het KDV ongewenst gedrag, zou dit komen door de opvoedstijl of heeft dat andere oorzaken? Ligt je antwoord toe. Hoe zou jij hiermee omgaan als PEM-er? Leg uit.  Komt de manier van opvoeden van Lislene overeen met je eigen opvoedstijl? Beschrijf de overeenkomsten en verschillen (ook bij een zelfde opvoedstijl zijn er nuance verschillen te herkennen). En beschrijf één concreet voorbeeld waarin je zelf anders zou handelen en waarom.  In hoofdstuk 2 samen verschillend staan een aantal tips over hoe om te gaan met echtscheidingssituaties. Welke tips zou jij als PEM-er toepassen en welke niet? Licht je antwoord toe.

3 een prezi over hoofdstuk 2 en 3 https://prezi.com/oi6ctdtdc5e1/6- basiswaarden-kluckhohn-n-stodtbeck/ https://prezi.com/oi6ctdtdc5e1/6- basiswaarden-kluckhohn-n-stodtbeck/

4

5

6

7

8 doen/zijn

9

10

11 hofstede

12

13

14 In masculiene culturen zou er een voorkeur zijn voor assimilatie; immigranten moeten hun oude cultuur opgeven. Feminiene culturen zouden een voorkeur hebben voor integratie; immigranten passen slechts de elementen uit hun cultuur aan die strijdig zijn met de wetten in het nieuwe land. Maar in de V.S., een land dat zowel hoog scoort op individualisme als

15

16 indulgent vs. restraint Hedonisme versus Soberheid: In deze laatste onlangs toegevoegde dimensie staat hedonisme voor een samenleving waar men uitbundig, gelukkig en vrolijk is, en waar men zich toestaat toe te geven aan impulsen. Soberheid kenmerkt een samenleving die dit gevoel onderdrukt en waar strikte sociale normen belangrijk zijn. Hedonistische landen vind je in delen van Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en Noord-West Europa; soberheid in Azië, Oost-Europa en Islamietische landen.

17

18 in gesprek met ga met elkaar in gesprek en maak een overzicht ahv kluckhohn stel vragen over opvoeding, thema’s zoals in opdracht 1

19 Gezinssamenstelling Hoe is de samenstelling van het gezin? - Hoeveel ouders zijn er aanwezig? - Zijn de ouders de biologische ouders? Zo nee, hoe is de relatie tot de kinderen (ontstaan)? - Hoeveel broertjes en zusjes zijn er? - Wonen alle kinderen bij het gezin? - Is de gezinssituatie wel eens veranderd (scheiding, overlijden, enzovoort)? - Is er sprake van een nieuw samengesteld gezin? Zo ja, wat zijn de onderlinge relaties? - Wie zijn de formele gezagsdragers van de thuiswonende kinderen? Gezinssituatie Hoe is de dagelijkse structuur van het gezin - Hoe ziet een doordeweekse dag eruit? - Hoe ziet het weekend eruit? - Hoe vaak zijn de gezinsleden (samen) aanwezig? - Wat is de vrijetijdsbesteding van het gezin? - Wie is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het huishouden? - Wat is zwaar / leuk in het huishouden? den

20 Opvoedingsklimaat Hoe is het opvoedingsklimaat? - Wie heeft de grootste rol in de opvoeding? - Is er sprake van onderlinge betrokkenheid en genegenheid? - Is er een constructieve opvoedingsstijl? - Hoe gaat het met de handhaving van regels / gezag / structuur? - Is er sprake van een leeftijdsadequate benadering en stimulans? - Wat wordt belangrijk gevonden in de opvoeding? Levensbeschouwing? Normen en waarden? - Voelen de opvoeders zich competent? - Zijn de opvoeders consequent en duidelijk? - Is er overeenstemming over de opvoedingsaanpak tussen de opvoeders? Communicatie in het gezin Hoe is de communicatie in het gezin? - Wordt er vaak gepraat? - Wordt er veel gelachen / plezier gemaakt? - Is er vaak ruzie? - Kan er wederzijdse kritiek worden geuit? - Wordt er veel gezamenlijks ondernomen? - Zijn er ‘geheimen’ in het gezin? Sociaal netwerk Heeft het gezin goede sociale contacten? - In de familie - In de buurt - Vrienden / kennissen - Verenigingen / sociale verban

21 Materieel-maatschappelijke omstandigheden Hoe zijn de omstandigheden in de directe omgeving? - Huisvesting - Buurt - Maatschappelijke positie - Financiën - Werk / werkloosheid ouders - Vorming / opleiding ouders Culturele achtergrond / cultuurverschillen Welke cultuurverschillen beïnvloeden het huidige functioneren? - Migratieleeftijd - Eerste / tweede generatie - Beleving migratie - Aanpassing - Discriminatie

22 als afsluiter https://www.youtube.com/watch?v=kLuSQBcJWfQ


Download ppt "Oic week 3. huiswerk verleden keer 1)Bekijk de documentaire ‘de kleine is alle voor mij’ 015/KN_1674018."

Verwante presentaties


Ads door Google