De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klachtenbrieven schrijven Oefening 4.6 p

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klachtenbrieven schrijven Oefening 4.6 p"— Transcript van de presentatie:

1 Klachtenbrieven schrijven Oefening 4.6 p. 82-84

2 Een klacht Ik ben niet tevreden over … (+ substantief)
De moeilijkheid / het probleem is dat … (+ bijzin) Wij protesteren tegen het feit dat… (+ bijzin) De … voldeed niet aan onze verwachtingen. (+ substantief) We hadden gerekend op … (+ substantief) De … was helemaal niet naar wens. (+ substantief) In ons contract stond dat … (+ bjizin) Men had ons beloofd dat … (+ bijzin) We denken dat er een misverstand is ontstaan over … (+ substantief) We willen met deze brief ons ongenoegen uiten over … (+ substantief) Mede namens de ondertekenaars van wie u de namen vindt op bijgevoegde lijst, protesteer ik tegen het feit dat … (+ bijzin) Bron: An Wuyts, Nederlands voor gevorderde anderstaligen, teksbtoek 2, p. 199.

3 Conditionalis Het geven van een mening Een suggestie Wenselijkheid

4 Conditionalis Wij zouden het op prijs stellen als u ons nog een kans zou willen geven. Zou u mij kunnen laten weten of het mogelijk zou zijn om het examen nog een keer te doen? Misschien zouden de schoonmakers een handje kunnen helpen? Zou u misschien iets kunnen ondernemen om de situatie op te lossen? Ik denk dat het beter zou zijn, als iedereen voortaan zelf zijn eigen spullen opruimt.

5 Slot klachtenbrief Let op: Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Dank bij voorbaat.

6 De of het? Klacht Kantoor Datum Idee

7 De klacht Het kantoor De datum Het idee (maar: filosofisch – de idee)

8 Artikel of niet? We moeten altijd … rommel van iemand anders opruimen.
Haar flat ligt vol met … rommel. Ik vind het echt … tijdsverlies. Ik ben Klaas Douma, leerling uit … klas 4HB.

9 We moeten altijd de rommel van iemand anders opruimen.
Haar flat ligt vol met rommel. Ik vind het echt tijdsverlies. Ik ben Klaas Douma, leerling uit klas 4HB.

10 Het juiste werkwoord? Een examen x, (vs) x
Hij is x/x voor zijn examen wiskunde Kunnen we de vergadering niet (naar een ander tijdstip) x Iedereen moet zijn eigen rommel x In het weekend gaan we de woonkamer x. Een nieuw laagje werk zal al wonderen doen! Ik ben het zat om altijd het werk voor iemand anders x te x. De vergadering x op 8 mei.

11 Een examen doen, afleggen, herkansen, (vs) afnemen
Hij is gezakt/geslaagd voor zijn examen wiskunde Kunnen we de vergadering niet (naar een ander tijdstip) verplaatsen, verschuiven (verschoof, verschoven!) Iedereen moet zijn eigen rommel opruimen In het weekend gaan we de woonkamer opknappen. Een nieuw laagje werk zal al wonderen doen! Ik ben het zat om altijd het werk voor iemand anders op te knappen. De vergadering vindt plaats op 8 mei.

12 Prepositie of niet? Graag zou ik u … een gunst willen vragen.
Ik zou je … iets willen vragen. Ik heb al lang geleden … een vrije dag aangevraagd.

13 Graag zou ik u om een gunst willen vragen. (= proberen te krijgen)
Ik zou je iets willen vragen. Ik heb al lang geleden een vrije dag aangevraagd.

14 Corrigeer Jammer gebeurt dit steeds vaker.

15 Jammer genoeg gebeurt dit steeds vaker.
Ik vind het echt jammer.

16 Corrigeer Helaas ben ik niet geslaagd desondanks ik heel hard had gestudeerd.

17 Helaas ben ik niet geslaagd hoewel ik heel hard had gestudeerd.
Ik had heel hard gestudeerd. Desondanks ben ik niet geslaagd.

18 Corrigeer De reden daarvoor zou ik aan het feit verwijten dat er naast de gymnastiekzaal een nieuwe flat wordt gebouwd.

19 Iets wijten aan + substatief
Iemand iets verwijten

20 Corrigeer De verbouwing bracht een ontzettend rumoer met zich mee.

21 De verbouwing bracht een ontzettend lawaai met zich mee.

22 Rumoer: Lawaai (beperkt gebruik!) Opschudding De componist Darius Milhaud ( ) kon, zo is geschreven, alleen werken bij het open raam. Het straatrumoer moest hem inspireren. De oproep van Dewinter om de hoofddoek te verbieden veroorzaakte heel wat rumoer in Vlaanderen.

23 Corrigeer Neem me niet kwalijk dat ik je daarmee lastig maak.

24 Neem me niet kwalijk dat ik je daarmee lastig val.
Iemand lastig vallen iemand storen met gezeur hem met oneerbare bedoelingen benaderen

25 Corrigeer Ik voelde me in hoge mate verstoord door het lawaai.

26 Het lawaai was erg storend.

27 Corrigeer Mocht ik voor u vereisbaar willen worden om iets te bespreken, kunnen we natuurlijk een afspraak maken.

28 Mocht u dat nodig achten, kunnen we natuurlijk ook een afspraak maken.

29 Corrigeer Daarom beschouwde ik als belangrijk u over deze werkelijkheid op de hoogte te brengen.

30 Daarom vond ik het belangrijk om u daarvan op de hoogte te stellen.
Iemand op de hoogte stellen van iets

31 Corrigeer We zijn er goed voorbereiden voor.

32 We zijn er goed op voorbereid.


Download ppt "Klachtenbrieven schrijven Oefening 4.6 p"

Verwante presentaties


Ads door Google