De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 8 november zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. zondag 8 november a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 15.00 uur ds. Schenau (doopdienst) D.v. zondag 8 november na de dienst Gezin, School, Kerk is het koffiedrinken.

4 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

7 UAM 131: 1, 2, 3, 4 God, louter licht, voor wiens gezicht het zonlicht gaat verbleken, ziet ons bevlekt, met stof bedekt, vol zonden en gebreken.

8 UAM 131: 1, 2, 3, 4 Verdorvenheid heeft ons ontwijd. Wie kan voor U verschijnen? Als U ons ziet, Heer, zijn wij niets dan bozen en onreinen.

9 UAM 131: 1, 2, 3, 4 Wij schuilen nu, o Zoon, bij U, de Heilige, de Reine. Alleen Uw bloed geeft ons de moed voor God eens te verschijnen.

10 UAM 131: 1, 2, 3, 4 Op Golgotha schenkt U gena, Uw bloed vloeit voor de zonden. Het is volbracht en satans macht is door U overwonnen.

11 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

13 Ps. 32: 5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, Of als een muil, door domheid voortgedreven; Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, Beteuglen 't woest en redeloos gediert'. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen.

14 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

17 Ps. 14: 1, 4 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: "Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede, En maken zich, door gruwelijke zeden, Afschuwelijk, daar is geen mens, die goed Op aarde doet.

18 Ps. 14: 1, 4 Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan, Geen kennis? Neen, thans durven die ontzinden Met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. Zij roepen, op hun godvergeten paan, Den HEER' niet aan.

19 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

21 Preek Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 >> Ps. 79: 3, 5 NB De woekerplant die je niet in je tuintje wil hebben…

22 Ps. 79: 3, 5 NB Het kwaad dat onze vaderen bedreven, reken het ons niet toe, schenk ons het leven. Zie onze zwakheid aan, God van genade, en doe verzoening over onze daden. O Heilige, beschaam ter wille van uw naam die Israël schofferen. Moet dan hun drieste spot zeggen: Waar is hun God? Waar is Hij nu, de Heere?

23 Ps. 79: 3, 5 NB O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

24 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

28 Ps. 25: 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed ? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

29 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

30 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande

31 Opw. 244 Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht

32 Opw. 244 Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt Alles gelukt

33 Liturgie zondag 1 november Mededelingen UAM 131: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 32: 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 19: 30 - 38 Ps. 14: 1, 4 Kindernevendienst Preek Ps. 79: 3, 5 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 25: 6 *Geloofsbelijdenis *Opw. 244 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google