De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Mededeling Heeft u iets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Mededeling Heeft u iets."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Mededeling Heeft u iets dat u graag op de beamer vermeldt ziet? Stuur dit dan vóór vrijdag 18.00, voorafgaande van de betreffende eredienst, naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl of neem contact op, vóór vrijdag 18.00, met de contactpersoon: Derk Rouwhorst. Stuurt u het ná vrijdag 18.00? Dan is de kans groot dat het niet meer meegenomen zal worden in de presentatie.

2 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 22 november 09:15 Oppas: Irene en Geertruida 09:30 Kerkdienst: ds. Henk Bondt (Leek) ----- 14:00 Kerkdienst: ds J.H. Soepenberg (Assen-Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. Jansma Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 29 november 09:15 Oppas: Martin en Renske 09:30 Kerkdienst: br. P.Zuidema ----- 14:00 Kerkdienst: ds. A. Krijgsheld (Ureterp) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. Rouwhorst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

4 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Jarigen aanstaande week zo 22-11A.A. Barelds (55) ma 23-11B. Lengkeek-v/d Molen (33) wo 25-11M. v/d Bos - Baron (56) do 26-11Zr. E.H. de Boer (68) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Welkom Voorganger:ds. H. Bondt Organist:br. Beamist:br.E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

6 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

7 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

9 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Gezang 70: 1-3 1Gij dienaars van Hem, die alles regeert, verenigt uw stem, verheft en vereert de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht, bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht. 2God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

10 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Gezang 70: 1-3 3Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding de wereld gebracht.

11 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

12 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Gezang 91 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: 'k ben van dood en zonde vrij!

13 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

14 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lezen Psalm 78: 1-8 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

15 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lezen Psalm 78: 1-8 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

16 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lezen Psalm 78: 1-8 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

17 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

18 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Psalm 78: 1-4, 9, 17, 18 Nieuwe Psalm Berijming Allen: 1Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, naar wat wij eens van onze ouders hoorden. Wij mogen het verleden niet vergeten; ook moeten onze kinderen het weten. Vertel met verve aan je nageslacht over de HEER, zijn werken en zijn macht. 2De HEER gaf Jakob regels voor het leven en Hij gebood die verder door te geven. Zo moest elk kind dat uit hem werd geboren zijn grote daden en beloften horen. Hij wilde dat het volk Hem dienen zou; niet als destijds, toen waren zij ontrouw.

19 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Psalm 78: 1-4, 9, 17, 18 Nieuwe Psalm Berijming Vrouwen: 3Zij moesten niet zo dwars zijn als ten tijdevan Efraïm: die stam trok niet ten strijde. Zij bleven zich met hand en tand verzetten tegen wat God gezegd had in zijn wetten. Zij vluchtten weg en dachten er niet aan dat Hij altijd voor hen had klaargestaan. Mannen: 4Het voorgeslacht had eerder al ervaren hoe goed God was, hoe groot zijn daden waren: Hij spleet het water en met droge voeten vervolgden zij hun wonderlijke route. De weg werd hun gewezen door een wolk en ’s nachts verlichtte vlammend vuur het volk.

20 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Psalm 78: 1-4, 9, 17, 18 Nieuwe Psalm Berijming Mannen: 9 De HEER bedekte elke keer hun zonden, al was hun hart niet echt met Hem verbonden. Hoewel Hij vaak zijn boosheid moest bedwingen wilde Hij niet dat zij ten onder gingen. Dan dacht Hij: ‘Ach, ze zijn maar zwak en klein; laat Ik ook ditmaal nog genadig zijn’. Vrouwen: 17In Efraïm bleef God niet langer wonen; aan Juda wilde Hij zijn liefde tonen. Hij koos de Sionsberg om van te houden, waar Hij een huis, zijn eigen woning, bouwde: een tempel voor de eeuwigheid gemaakt, een heiligdom dat zelfs de hemel raakt.

21 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Psalm 78: 1-4, 9, 17, 18 Nieuwe Psalm Berijming Allen: 18 De jonge David, die zijn schapen weidde, riep God om Israël, zijn volk, te leiden. Als herder moest hij zijn bezit bewaken, de eigenwijze kudde volgzaam maken. Hij hoedde hen in het beloofde land oprecht van hart en met bekwame hand.

22 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

23 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Tekst Psalm 78: 1-8 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

24 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Tekst Psalm 78: 1-8 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

25 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Tekst Psalm 78: 1-8 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

26 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

27 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Preek

28 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar? 2.De psalm: Richt je op God, 3.want op mensen kun je niet koersen. 4.In gesprek 5.om God steeds meer te leren vertrouwen.

29 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar?Discussie of gesprek? Discussie = 1.Oorlog 2.Bewijsvoering 3.Toehoren

30 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar? 2.De psalm: Richt je op God Psalm 78 is een leerdicht om er wijzer van te worden, d.w.z. te groeien in geloof en gelovig leven Gespreksstof genoeg : de grote daden van de Heer

31 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar? 2.De psalm: Richt je op God, 3.want op mensen kun je niet koersen. Niet hypocriet zijn -goed spreken over God -eerlijk over jezelf (zondaar die je bent)

32 Psalm 78,34-37 34 Zodra er doden vielen, zochten zij God, 35 dachten eraan dat God hun rots was, 36 Maar zij bedrogen hem 37 hun hart was niet aan hem gehecht,

33 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar? 2.De psalm: Richt je op God, 3.want op mensen kun je niet koersen. 4.In gesprek Gods opdracht, zie bijv. Deuteronomium 4 (en 6) De Here Jezus ging in gesprek De gemeente gaat in gesprek over God met mij aan het werk

34 In gesprek 1.Hoe praat je met elkaar? 2.De psalm: Richt je op God, 3.want op mensen kun je niet koersen. 4.In gesprek 5.om God steeds meer te leren vertrouwen. De geschiedenisles van Psalm 78: Ondanks Gods liefde en genade een mislukking Er gloort hoop, Davids zoon Jezus: Ondanks mislukking ontvangen we liefde, genade

35 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

36 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Psalm 71: 9, 10 9Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren. 10Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten.

37 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

38 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Collecte 1e collecte: Beheer & Administratie 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

39 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Jarigen aanstaande week zo 22-11A.A. Barelds (55) ma 23-11B. Lengkeek-v/d Molen (33) wo 25-11M. v/d Bos - Baron (56) do 26-11Zr. E.H. de Boer (68) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

40 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

41 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lied 481: 1, 2, 4 1O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

42 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lied 481: 1, 2, 4 2Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

43 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Lied 481: 1, 2, 4 4Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

44 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

45 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Amen A-men, a-men, a-men.

46 Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie

47 Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.70: 1-3 Gz.91 Lz.Ps. 78: 1-8 Ps.78: 1-4, 9, 17, 18 T.Ps. 78: 1-8 Preek Ps.71: 9, 10 Collecte Ld.481: 1, 2, 4 Liturgie Mededeling Heeft u iets."

Verwante presentaties


Ads door Google