De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Rileen Noordermeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Rileen Noordermeer."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Rileen Noordermeer

2 Even voorstellen 24 jaar onderwijzeres geweest
Nu: stuloco en stagebegeleider pabo Deeltijdstudent Theologie aan de UU( 3e jaars) Bestuurslid NPB Programmacommissie NPB

3 Doelen keuzecursus B&K
Kennis van de Bijbel : eerste vijf boeken van het OT en de vier evangeliën van het NT De Koran : soera 1/2/7/11/12/19/20/28/71 de begrippen deuterocanoniek en apocrief overeenkomsten/verschillen christendom – islam Oordeelsvorming m.b.t. christenen en moslims Uitwerking Bijbel – of Koranverhaal naar model meervoudige intelligenties

4 Literatuur cursus Bijbel en Koran
Verplicht Lezen: Borg ter M. , Koran en Bijbel in verhalen, Antwerpen: Unieboek BV , 2008 of Aanbevolen De Bijbel NBG|KBS of De Koran Vertaling Fred Leemhuis Leemhuis en Wilders over de Koran

5 Beoordeling Kennistoets van verplichte literatuur , PowerPoints en lesstof 60% Presentatie volgens een van de meervoudige intelligenties van H. Gardner n.a.v Bijbel- of Koranverhaal 40%

6 Zeven dimensies van religie
Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25) Rituele/praktische dimensie Emotionele/ondervindingsdimensie Verhalende/mythische dimensie Doctrinaire (leerstellingen)dimensie Morele (waarden) dimensie Sociale/institutionele dimensie Materiële dimensie

7 Faith The root of religion is the question what to do with the feeling for the mystery of living, what to do with awe, wonder or fear. Religion, the end of isolation, begins with a consciousness that something is asked of us. It is in that tense, eternal asking in which the soul is caught and in which man’s answer is elicited. Abraham Joshua Heshel ,Man Is Not Alone

8 Meervoudige intelligenties volgens het model van Howard Gardner
Verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap) Logisch/mathematische intelligentie (rekenknap) Visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap) Muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap) Lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap) Interpersoonlijke intelligentie (mensknap) Intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap) Natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

9 Deuterocanonieke boeken (OT)
Tobit (Tobias) Judit Wijsheid Wijsheid van Jezus Sirach Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6) Ester Toevoegingen aan Daniël, omvattende: Gebed van Azarja (Dan. 3) Gezang in de vuuroven (Dan. 3) Susanna (Dan. 13) Bel en de draak (Dan. 14) Het gebed van Manasse 1 Makkabeeën 2 Makkabeeën

10 Apocriefen van het NT Evangelie van Thomas (kort en het bekendst; het bestaat uit 114 uitspraken die van Jezus zouden zijn) Evangelie van de Waarheid toegeschreven aan Valentinus Evangelie van Philippus waarschijnlijk geschreven door een leerling van Valentinus Evangelie van Maria Magdalena, onder de aandacht gekomen door De Da Vinci Code van Dan Brown Evangelie naar Judas Geheime Boek van Johannes, met een uitgewerkte gnostische scheppingsmythe

11 Gevonden geschriften In 1945 : Nag Hammadi-geschriften in Noord-Egypte. 52 beschreven papyrusbladen. Gnostische Evangeliën, zoals : Het Evangelie van Thomas , Het Evangelie van de Waarheid , Het Evangelie van Philippus In 1947 : De Dode Zee-rollen bij Qumran in stenen kruiken in grotten , zoals De Oorlogsrol , De Tempelrol , Het Damascusdocument In 1896 : dozen met handschriften in geniza in Caïro

12 Lesdata en onderwerp 10 en 24 mei: OT en bijbehorende soera’s
31 mei en 7 juni: NT en bijbehorende soera’s 3 en 17 mei vervallen 14 juni : Presentaties

13 Huiswerk Lezen uit Koran en Bijbel blz. 15 t/m 39
Hoofdstuk 1. De schepping Hoofdstuk 2. De schepping van de mens Hoofdstuk 3. Paradijs verloren Hoofdstuk 4. Broedermoord


Download ppt "Docent: Rileen Noordermeer."

Verwante presentaties


Ads door Google