De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 1: Inleidend college: een theoretisch kader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 1: Inleidend college: een theoretisch kader"— Transcript van de presentatie:

1 Week 1: Inleidend college: een theoretisch kader
(korte samenvatting van deel 1 Remmerswaal) Pascal van Schajik Ml 2.57 Begeleiden en coachen

2 http://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4R U
Coachen U

3 Procesmatige benadering van groepen
Wat is nu eigenlijk een groep? Begeleiden van groepen: ontwikkel een specifiek zintuig, en merk alle verschijnselen op! Groepsprocessen zijn een logisch gevolg van de spanning die ontstaat wanneer individuen met elkaar in een sociaal verband worden geconfronteerd.

4 Iedere groep is uniek Kenmerkend: problematiek van groepsvorming Procesgang: het vinden van een optimale ordening van mens en groep In elke periode binnen het proces krijgt haar eigen dynamiek, met specifieke kenmerken die daarbij horen. Emancipatiekarakter> groei naar zelfstandigheid

5 Wat kun jij als begeleider nu bijdragen?
niet vooruitlopen niet voorhouden hoe het moet zelf laten ervaren eigen inzichten laten ontwikkelen geduld & vertrouwen hebben De functie van de begeleider bestaat uit een ondersteuning van condities waarbij de groep zelf haar eigen weg kan vinden

6 Groepsontwikkeling VOORFASE: context vd groep staat centraal, contact, verwachtingen , leerwensen BEGINFASE:orientatiefase, veel externe sturing nodig, er is nog geen eigen taak- en werkstructuur: grenzen moeten worden vastgesteld, wat is karakteriserend?

7 MIDDENFASE: ookwel ‘controle-affectiefase’ genoemd
MIDDENFASE: ookwel ‘controle-affectiefase’ genoemd. Elementen rondom gezag invloed en dominantie spelen een rol FASE ALS AUTONOME GROEP: ruimte voor het inbrengen van persoonlijke ervaringen. Individuele bijdrage vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Er is een goed draaiende taakstructuur en een hoge mate van zelfsturing & zelfregulering

8 AFSLUTINGSFASE: groep gaat eindigen, bindingen worden losser, men blikt terug op de bereikte resultaten. Niveaus van groepsontwikkeling: communicatie in groepen kan beter begrepen worden door in te zien dat deze zich tegelijkertijd afspeelt op meerdere niveaus. Niet ieder niveau is even ‘zichtbaar’.

9 Allereerst onderscheiden we:
inhoudsniveau & betrekkingsniveau Taak en proces

10 Vervolgens zijn er 5 niveaus van groepsfunctioneren:
inhoudsniveau: werken aan de doelstelling en de taak Procedureniveau: werkwijze ter concretisering van de taak Interactieniveau: groepsproces en onderlinge betrekkingen Bestaansniveau: het individuele proces van elk groepslid Contextniveau: invloeden die in de groep doorklinken vanuit de context, bv maatschappelijke invloeden.

11 Situationeel leiderschap, 4 stijlen
(elke stijl is een bepaalde combinatie van taakgerichtheid en relatiegerichtheid) Directieve stijl > hoge taakgerichtheid, lage relatiegerichtheid Overtuigende stijl > hoge taakgerichtheid en hoge relatiegerichtheid Participerende stijl > lage taakgerichtheid en hoge relatiegerichtheid Delegerende stijl > begeleidt op afstand Afhankelijk van de situatie en het competentieniveau van de groepsleden wordt bepaald welke leiderschapsstijl het meest effectief is. In een volgende fase kun je kijken hoe de vier stijlen passen bij de fasen van groepsontwikkeling (voorfase, beginfase, middenfase, autonbome groep en afsluitingsfase)

12 Wat gaan we doen dit kwartaal? Studiehandleiding
Les in subgroep A of B - Literatuur - Achtergronden van de coachingstaak - Toetsing - Indeling lesthema’s In duo’s wordt een les voorbereid Iedere week ander thema, ander duo Koppeling naar literatuur, inzet van werkvormen Rol als coach  belangrijk!! Eventueel voorbespreking met docent

13 Criteria externe coachingstaak:
Samenwerken op basis van afspraken-contract Liefst groepsgewijs: Een groep begint bij 3-tallen Bij individuele coaching. minimaal 3 klanten 1 x per 14 dagen contact: 18 contact uren Leeftijd: eigen leeftijd of ouder Professionele taken, geen intra-psychische vraagstukken; gericht verbetering professioneel functioneren: zoals team-samenwerking; verbetering inhoudelijke kennis; verbeteren planning bij studie/remedial teaching/ inburgering e.d.

14 Indeling lesthema’s (context D)
Wk 2 de basishouding van een coach Wk 3 gesprekstechnieken & lastige gesprekken Wk 4 teamcoaching & groepsontwikkeling in taakgroepen Wk 5 didactische tips & trucs Wk 6 competentiegericht leren en reflectie Wk 7 leiderschapsstijlen Wk 8 meenemen eerste plan van aanpak (= startdocument), bespreken visie Wk 9 toets in de les + inleveren plan van aanpak Kw 2,3,4: drie x per kwartaal, werken met thema’s (zie shl). afhankelijk van behoefte van de groep


Download ppt "Week 1: Inleidend college: een theoretisch kader"

Verwante presentaties


Ads door Google