De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oic.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oic."— Transcript van de presentatie:

1 oic

2

3

4

5

6 doen/zijn

7

8

9 hofstede

10

11

12 In masculiene culturen zou er een voorkeur zijn voor assimilatie; immigranten moeten hun oude cultuur opgeven. Feminiene culturen zouden een voorkeur hebben voor integratie; immigranten passen slechts de elementen uit hun cultuur aan die strijdig zijn met de wetten in het nieuwe land. Maar in de V.S., een land dat zowel hoog scoort op individualisme als

13

14 indulgent vs. restraint
Hedonisme versus Soberheid: In deze laatste onlangs toegevoegde dimensie staat hedonisme voor een samenleving waar men uitbundig, gelukkig en vrolijk is, en waar men zich toestaat toe te geven aan impulsen. Soberheid kenmerkt een samenleving die dit gevoel onderdrukt en waar strikte sociale normen belangrijk zijn. Hedonistische landen vind je in delen van Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en Noord-West Europa; soberheid in Azië, Oost-Europa en Islamietische landen.

15

16 genogram ga met elkaar in gesprek en maak een genogram
stel vragen over opvoeding, thema’s zoals in opdracht 1

17 Gezinssamenstelling Hoe is de samenstelling van het gezin? - Hoeveel ouders zijn er aanwezig? - Zijn de ouders de biologische ouders? Zo nee, hoe is de relatie tot de kinderen (ontstaan)? - Hoeveel broertjes en zusjes zijn er? - Wonen alle kinderen bij het gezin? - Is de gezinssituatie wel eens veranderd (scheiding, overlijden, enzovoort)? - Is er sprake van een nieuw samengesteld gezin? Zo ja, wat zijn de onderlinge relaties? - Wie zijn de formele gezagsdragers van de thuiswonende kinderen? Gezinssituatie Hoe is de dagelijkse structuur van het gezin - Hoe ziet een doordeweekse dag eruit? - Hoe ziet het weekend eruit? - Hoe vaak zijn de gezinsleden (samen) aanwezig? - Wat is de vrijetijdsbesteding van het gezin? - Wie is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het huishouden? - Wat is zwaar / leuk in het huishouden? den

18 Opvoedingsklimaat Hoe is het opvoedingsklimaat? - Wie heeft de grootste rol in de opvoeding? - Is er sprake van onderlinge betrokkenheid en genegenheid? - Is er een constructieve opvoedingsstijl? - Hoe gaat het met de handhaving van regels / gezag / structuur? - Is er sprake van een leeftijdsadequate benadering en stimulans? - Wat wordt belangrijk gevonden in de opvoeding? Levensbeschouwing? Normen en waarden? - Voelen de opvoeders zich competent? - Zijn de opvoeders consequent en duidelijk? - Is er overeenstemming over de opvoedingsaanpak tussen de opvoeders? Communicatie in het gezin Hoe is de communicatie in het gezin? - Wordt er vaak gepraat? - Wordt er veel gelachen / plezier gemaakt? - Is er vaak ruzie? - Kan er wederzijdse kritiek worden geuit? - Wordt er veel gezamenlijks ondernomen? - Zijn er ‘geheimen’ in het gezin? Sociaal netwerk Heeft het gezin goede sociale contacten? - In de familie - In de buurt - Vrienden / kennissen - Verenigingen / sociale verban

19 Materieel-maatschappelijke omstandigheden
Hoe zijn de omstandigheden in de directe omgeving? - Huisvesting - Buurt - Maatschappelijke positie - Financiën - Werk / werkloosheid ouders - Vorming / opleiding ouders Culturele achtergrond / cultuurverschillen Welke cultuurverschillen beïnvloeden het huidige functioneren? - Migratieleeftijd - Eerste / tweede generatie - Beleving migratie - Aanpassing - Discriminatie

20

21


Download ppt "Oic."

Verwante presentaties


Ads door Google