De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 2."— Transcript van de presentatie:

1 Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 2

2 Outline  Inleiding  Uitleg over Opdracht 2  Tips voor Opdracht 2  Uitleg over de beoordelingsleidraad

3 Inleiding  Opdracht 2 is een schriftelijke opdracht om een onderzoeksrapport op te leveren;  De uitwerking bevat zowel een analyse als een advies op managementniveau;  De tijdige definitieve versie of de beschikbare versie op de inleverdatum geldt als resultaat van de opdracht.

4 Inleiding  Cobit 4.1:  Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is een framework voor het toetsen van de volwassenheid van de inrichting van een IT- beheeromgeving.  CobiT is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en het IT Governance Institute (ITGI).Information Systems Audit and Control AssociationISACAITGI  Cobit 4.1 biedt een prima kader om de opdrachten 2 en 3 van Project 5 gestructureerd uit te voeren  Bronnen: http://www.qualified-audit-partners.be/index.php?cont=315&lgn=2

5 Inleiding  Cobit 4.1: heeft 34 processen op hoog niveau die 210 controledoelstellingen behandelen die in vier domeinen worden gecategoriseerd namelijk: 1. Plan and Organise (PO)—(Planning en Organisatie) Richtinggevende processen en service delivery; 2. Acquire and Implement (AI)—(Verwerving en Implementatie) Processen die voorzien in nieuwe middelen en deze beschikbaar maken als dienstverlening; 3. Deliver and Support (DS)—(Levering, beheer en ondersteuning) Processen die de levering, beheer en ondersteuning verzorgen zodat gebruikers van diensten gebruik kunnen maken; 4. Monitor and Evaluate (ME)— (Monitoring (controle) en evaluatie) Processen om ervoor te zorgen dat dienstverlening voldoet aan normen en afspraken

6 Inleiding  Cobit 4.1:  De onderzoeksvragen voor Planning en organisatie volgens Cobit Zijn IT-strategie en business-strategie op elkaar afgestemd? Wordt optimaal gebruik gemaakt van de IT-middelen die de organisatie beschikbaar heeft? Weet iedereen in de organisatie welke IT-doelen er gerealiseerd moeten worden? Zijn de risico’s bekend en worden daarop maatregelen genomen? Is de kwaliteit van de huidige informatiesystemen voldoende voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen?

7 Inleiding  Cobit 4.1:  De onderzoeksvragen voor Verwerving en implementatie volgens Cobit Zijn de resultaten vanuit nieuwbouwprojecten of aankoop zodanig dat deze de vooraf gestelde wensen vanuit de bedrijfsvoering inderdaad afdekken? Zijn resultaten vanuit nieuwbouwprojecten of aankoop doorgaans binnen budget en planning gerealiseerd? Verloopt de implementatie van projectresultaten of aankoop zodanig dat deze daarna correct werken voor de gebruikers? Worden wijzigingen achteraf, zodanig doorgevoerd dat er geen verstoringen optreden voor het bedrijfsproces?

8 Inleiding  Cobit 4.1:  De doelstellingen voor Levering, beheer en ondersteuning Worden IT-diensten geleverd conform door de bedrijfsvoering gestelde prioriteiten? Zijn de kosten voor IT inzichtelijk en optimaal? Zijn de gebruikers in staat om de informatiesystemen optimaal en veilig te benutten? Zijn maatregelen geïmplementeerd op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid van informatie en informatiebeveiliging?

9 Inleiding  Cobit 4.1:  De onderzoeksvragen voor Monitoring en evaluatie Wordt de prestatie en belasting van informatiesystemen pro- actief bewaakt om toekomstige problemen te voorkomen? Zorgt het management er actief voor dat interne controles en pro-actieve bewaking op een efficiente en effectieve wijze plaatsvinden? Is de (kwaliteit van) levering van IT-diensten te koppelen aan bedrijfsdoelstellingen? Worden de geïmplementeerde maatregelen op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid van informatie en informatiebeveiliging actief bewaakt?

10 Opdracht 2  Beantwoord de onderzoeksvragen voor het Cobit-domein Verwerving en implementatie.

11 Opdracht 2  Cobit 4.1:  De onderzoeksvragen voor Verwerving en implementatie volgens Cobit Zijn de resultaten vanuit nieuwbouwprojecten of aankoop zodanig dat deze de vooraf gestelde wensen vanuit de bedrijfsvoering inderdaad afdekken? Zijn resultaten vanuit nieuwbouwprojecten of aankoop doorgaans binnen budget en planning gerealiseerd? Verloopt de implementatie van projectresultaten of aankoop zodanig dat deze daarna correct werken voor de gebruikers? Worden wijzigingen achteraf, zodanig doorgevoerd dat er geen verstoringen optreden voor het bedrijfsproces?

12 Verwerving en implementatie  Hoe zorgt de onderzochte organisatie ervoor dat:  de business krijgt wat er nodig is als we een nieuwbouwproject starten of een informatiesysteem aankopen;  het traject tot resultaat komt binnen de afgesproken tijdspanne en budget;  dat e.e.a. werkend wordt opgeleverd;  dat wijzigingen achteraf zodanig plaatsvinden dat de gebruikers daarvan zo min mogelijk hinder ondervinden.

13 Project CMIPROJ25 DT Opdrachten Opdracht 1: rapportage ; ‘Strategische en tactische beheerprocessen’ 1/2 van studenten presenteert; Opdracht 2: rapportage ‘Cobit onderzoek naar domein Verwerving en Implementatie; inleveren: (zie projectweekrooster) Opdracht 3: Presentatie over Cobit onderzoek naar domein Planning en Organisatie (“Business en ICT-alignment”);

14 Opdracht 2 Cobit onderzoek (1) Beschrijf in hoeverre de onderzochte organisatie zich bewust is van de relevantie van de Cobit onderzoeksvragen en hoe de organisatie dat heeft vertaald in de praktijk; dus Hoe stelt een organisatie vast dat de wensen en eisen vanuit de bedrijfsprocessen goed worden ingevuld bij nieuw te ontwikkelen of te kopen functionaliteit (of services); Hoe houdt de organisatie grip op de besteding van geld en tijd bij nieuw te ontwikkelen of te kopen functionaliteit; Hoe zorgt de organisatie dat e.e.a. voor de gebruikers werkend en bruikbaar wordt opgeleverd? Hoe zorgt de organisatie ervoor dat wijzigingen na oplevering zonder verstoring voor gebruikers kunnen worden doorgevoerd. Doe dit door A: te onderzoeken of de Cobit-onderzoeksvragen voor het management als relevant worden beschouwd (interviews); Doe dit door B: te inventariseren of er beschreven processen en afspraken binnen de organisatie zijn om in de praktijk hieraan invulling te geven.

15 Opdracht 2 Cobit onderzoek (2) Voorbeelden van concrete vragen die de gevraagde informatie boven water halen: Hoe komen projecten aan heldere eisen en wensen vanuit de business? Is de gebruikersorganisatie vertegenwoordigd? Wie is verantwoordelijk om projecten binnen de kaders van tijd en geld te houden en wordt hierop adequaat bijgestuurd? Hoe worden projectresultaten geïmplementeerd (welke stappen)? Hoe zorgt men ervoor dat gebruikers ook echt aan de slag kunnen met de nieuwe situatie? Is er een ingeregeld proces voor wijzigingen nadat e.e.a. door het project werkend is opgeleverd? …

16 Uitwerking opdracht 2  Ca. 10-15 A4, kwaliteit gaat boven kwantiteit !  Inleveren:  in postvakje (Museumpark) of (liever nog) per email (Word of PDF document), naar: hro-g.pluimakers@xs4all.nl of j.wetzels.hro@kpnmail.nl hro-g.pluimakers@xs4all.nl j.wetzels.hro@kpnmail.nl  Rapportage bevat zowel analyse als advies  Zie beoordelingsleidraad opdracht 2


Download ppt "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 2."

Verwante presentaties


Ads door Google