De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASSAAL HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN DUURZAAM ORGANISEREN Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASSAAL HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN DUURZAAM ORGANISEREN Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable."— Transcript van de presentatie:

1 MASSAAL HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN DUURZAAM ORGANISEREN Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable Working and Organising Springtijforum, 26 september 2015

2 Workshop Programma Eerste helft: Kennismaking Theorie en praktijk van duurzaam organiseren Voorbeeld uit de praktijk van Marieke de Wal Tweede helft: Zelf ervaren van co-creatie principes: World Café Plenair het net ophalen: ervaringen en conclusies

3 Expertisecentrum Sustainable Business Nieuw expertisecentrum met 6 lectoraten: 1.Improving Business 2.International Business 3.New Marketing 4.Sustainable Finance and Accounting 5.Sustainable Strategy and Innovation 6.Sustainable Working and Organising: De organisatorische kanten van duurzame ontwikkeling

4 Duurzaamheid? Duurzame ontwikkeling? Duurzaam organiseren?

5 1.Duurzaamheid begint met toename in bewustwording 2.Van jezelf, van anderen en van het grotere geheel 3.Van hoe we willen leven, nu en in de toekomst 4.Daarop kan je anticiperen door meer mogelijkheden te leren zien 5.En het handen en voeten geven door ander manieren van organiseren

6 Alles wat leeft wil tot bloei komen

7 “Scientific understanding and practical experience are like two legs without which we cannot walk” Francisco VarelaFrancisco Varela.

8 Niets zo praktisch als een goede theorie De Logica van het Gevoel (Arnold Cornelis)

9 Waarom deze theorie? Tijd komt in beeld Gevoel speelt een belangrijk rol De gelaagdheid van onze werkelijkheid: zowel formele als informele kanten Onbewuste en lichamelijke aspecten van mens zijn worden meegenomen Op alle niveaus van organiseren toe te passen Kapstok voor duurzame ontwikkeling

10 De gelaagdheid van onze werkelijkheid Tijd Ontwikkeling capaciteiten natuurlijk systeem interne sturing: lef sociaal regelsysteem externe sturing: discipline communicatief zelfsturings- systeem Zelfsturing: communicatie Gebaseerd op “De Logica van het gevoel” van Arnold Cornelis, 1996

11 structuren, regels, procedures, functies, managementsystemen formele eigenschappen Concept voor organisatieontwikkeling Tijd Ontwikkeling capaciteiten natuurlijk systeem interne sturing: lef sociaal regelsysteem externe sturing: discipline communicatief zelfsturings- systeem Zelfsturing: communicatie Ons gevoel geeft aan of en waar nieuwe waarnemingen passen angst zich thuis voelen boosheid rechtvaardigheid verdriet erkenning symbolen, tradities, verhalen, rituelen, huisstijl informele eigenschappen beelden voor de toekomst communicatieve eigenschappen Gebaseerd op “De Logica van het gevoel” van Arnold Cornelis, 1996

12 Rol gevoel Basis van ons geheugen Gids voor het plaatsen van nieuwe waarnemingen Behartiger van onze belangen (stuurdoelen) Leidraad voor keuze ontwikkel- aanpak

13 Wat is duurzame ontwikkeling? Duurzame ontwikkeling is tot bloei komen Volgens de Logica van het Gevoel: ontwikkelen van communicatieve zelfsturing, van stuurvermogen in relatie tot anderen Een groeiend bewustzijn en meer mogelijkheden kunnen zien Collectief verandervermogen ontwikkelen, om te kunnen sturen op wat zinvol is.

14 Wat is dan duurzaamheid?

15 Positieve duurzaamheid Duurzaamheid is iets dat voortduurt, dat is niet per definitie iets goeds Negatieve duurzaamheid is gericht op reduceren van negatieve effecten van de huidige gang van zaken Positieve duurzaamheid is gericht op hoe we willen leven, nu en in de toekomst (Paul James)

16 Het ijsbergmodel van duurzaamheid Uit het boek Leiden vanuit de Toekomst, van Otto Scharmer en Katrin Kaufer

17 Positieve duurzaamheid: ontwikkeling naar eco-systeem bewustzijn StadiumGezondheidzorgScholenBedrijven 1.0 Traditioneel Bewustzijn Hiërarchie Autoritair: Instelling centraal Autoritair: Leraar centraal Gecentraliseerd: Eigenaar centraal 2.0 Ego-Systeem Bewustzijn: Markten en concurrentie Resultaatgericht: Bestuurde zorg centraal Resultaatgericht: Testen centraal Gedecentraliseerd: Productiecijfers centraal 3.0 Belanghebben- den bewustzijn: Netwerken en onderhandeling Patiëntgericht: Aandoeningen centraal Studentgericht: Leren centraal Matrix of netwerk: Belanghebbenden centraal 4.0 Eco-Systeem Bewustzijn Awareness-Based Collectieve Actie (ABC) Burgergericht: Welzijn van de hele mens in zijn omgeving centraal Ondernemings- gericht: Co-creatie centraal Co-creatief eco- systeem: Intentie centraal

18 Duurzaam organiseren = co-creatie van een gewenste toekomst Het proces om te komen van 2.0 ego-systeem bewustzijn via 3.0 belanghebbenden bewustzijn naar 4.0 eco-systeem bewustzijn

19 Ontwikkeling bewustzijn en rollen begeleiders van studenten

20 Duurzaam organiseren vraagt: Toename van bewustzijn Loslaten van oude organiseer-patronen Samenwerken over grenzen heen Andere vormen van leiderschap Het vermogen om vol te houden

21 Misverstand van top-down aanpak “I have shared my vision, so now we have a shared vision” Cartoon van Mark de Koning

22 Hoe dan wel? Participatieve aanpak Interactief werken aan een gedeeld beeld en gezamenlijke basis voor actie Cartoon van Mark de Koning

23 Handen en voeten geven aan co-creatie Een manier die zich heeft bewezen: Large Scale Interventions (LSI), een participatieve manier van ontwikkelen en onderzoeken met het hele systeem van belanghebbenden van een vraagstuk. Levert principes voor duurzaam organiseren

24 Hoofdlijn van een LSI traject

25 LSI proces wordt op maat gemaakt door een begeleidings-/onderzoeksgroep

26 “ De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten” (Topkok Escoffier)

27 Basisprincipes voor LSI Systeemdenken: Gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden in tijd en ruimte Participatie van belanghebbenden: Actieve participatie en zelfmanagement van stakeholders bevordert eigenaarschap voor actie en leren Action learning/research: Denken en doen niet scheiden bevordert reflectievermogen en effectiviteit van handelen Sensemaking: Het delen van perspectieven en ervaringen met hoofd, hart en handen, draagt bij aan het vinden van een gezamenlijke basis voor acties om een gewenste en haalbare toekomst te realiseren.

28 Samenhang van de principes

29 Deelnemers: docenten, studenten, onderwijs- ondersteuners, bestuurders, directeuren Werkbijeenkomst over ontwikkeling vakmanschap in het hbo

30 Niet praten over samenwerken maar real time samen werken

31 Holistische kijk op organiseren nodig, mensen ≠ human resources

32 Werkplaats als bijdrage aan het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, voorbeeld HAN Deelnemers: docenten, studenten, onderwijs- ondersteuners, managers, beroepenveld, bestuur

33 Rol van formele leiders Doel bepalen Kaders stellen: wat staat al vast, wat moet gezamenlijk ingevuld worden Laten zien dat je achter deze aanpak staat en inbreng van stakeholders serieus neemt Tijd en geld vrijmaken Bijdragen met eigen kennis en ervaring, besluiten nemen en ondersteunen uitvoering

34 Hands-off benadering in leiderschap Controleer wat je kunt, laat de rest los Stuur maximaal in de voorbereiding, minimaal tijdens de bijeenkomst Voorbereiding samen met stakeholders Opstelling en ontwerp nodigen uit tot het leveren van een bijdrage Programma met afwisselend individueel analyseren, werken in subgroepen en plenair gedeeld beeld maken Manage op taak, niet op gedrag

35 Rol facilitator: regisseur Aandragen benadering, methoden en werkvormen Begeleiden bijeenkomsten Faciliteren ontwikkelen van krachtige vragen (Vooraf maken van overzichten op basis van geleverde informatie) Uitnodigen van deelnemers om hun bijdrage te leveren Stimuleren van focus op traject maken

36 Bewezen effecten van LSI op korte termijn Meer en beter werk gedaan krijgen (Ontwikkelen Natuurlijk Systeem en Sociaal Regelsysteem) 1.Betere besluiten en actieplannen 2.Commitment en energie voor implementatie 3.Nieuwe relaties, meer potentieel voor innovatie en leren 4.Meer vertrouwen

37 Bewezen effecten van LSI op langere termijn Duurzame ontwikkeling: (Ontwikkelen Communicatief Zelfsturingssysteem) 1.Doorgaand collectief leren en toenemend verandervermogen (meer reflectie- en stuurvermogen) 2.Schotten tussen onderdelen en functies in het systeem worden meer doorlaatbaar (meer eenheid in verscheidenheid)

38 Voorwaarden voor LSI Leiders zijn bereid om leiderschap te delen Vraagstuk is van wezenlijk belang en heeft co- creatie nodig Voldoende tijd, middelen en invloed Koken met de principes: Zonder de set van principes zijn de werkvormen een lege huls Volhouden: Follow-up organiseren

39 Duurzaam organiseren is co-creatie van een gewenste en haalbare toekomst Dit omvat een transitie van 2.0 ego- naar 4.0 eco-systeem bewustzijn Dat kan je handen en voeten geven met een participatieve aanpak zoals LSI Het lectoraat SWO wil actieonderzoek doen naar wat bijdraagt aan succesvolle co- creatie Dat willen we doen lopend op twee benen van theoretische kennis en praktijkervaring Samenvattend:

40 Welkom in het World Café Ronde 1 en 2: Welke toepassingsmogelijkheden zie je voor LSI principes in je praktijk en wat heb je daarvoor nodig?


Download ppt "MASSAAL HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN DUURZAAM ORGANISEREN Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable."

Verwante presentaties


Ads door Google