De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden 3"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden 3
Instituut voor Sociale Opleidingen

2 Vandaag onderzoekstechnieken
Je hebt dit afgelopen jaren al gehad, maar nog even ter opfrissing. Jaar 1: Literatuur onderzoek Jaar 2: Interviews & observeren

3 Voorkennis Neem 5 minuten om in tweetallen voor te bereiden; wat weet je nog over: 1. literatuuronderzoek 2. interviewen 3. Observeren Daarna kies ik voor elk onderwerp 1 iemand uit die in 2 minuten kan pitchen wat belangrijk is om te doen.

4 Agenda vandaag Instrument kiezen Literatuuronderzoek Interviewen
Observeren

5 Welke kies je? Gebruik je boek om een instrument te kiezen én te onderbouwen in je verslag Maak een overzicht van al je vragen en kijk of je die nu allemaal kunt beantwoorden Is het betrouwbaar genoeg als je maar één methode kiest per vraag? Je kunt het in een schema zetten, zie volgende sheet voor een voorbeeld.

6 Streng zijn tijdens het eetmoment met kinderen met gedragsproblemen of juist niet?
Onderdeel in verslag Wat wil je weten? Welke methode( n) kies je? Waarom? Situatieschets -Hoe is het nu? -Zijn we nu streng? -Wat lijkt het effect ? Observatie en Interviews Participerende observatie en semi-gestructureerd interview. Onderbouwing vanuit boek ( Donk & Lanen ) Vergelijkbare Andere situaties -Hoe doen ze het op de gele groep? -Zijn ze daar streng? -Hoe doen ze dat precies? -Wat is het effect? Theoretische kennis -Wat zegt de theorie over kinderen met gedragsproblemen en regels ? - Literatuuronderzoek

7 Uitwerking methodes Interview:
Welke vorm? Gestructureerd / semigestructureerd / open? En waarom kies je deze vorm ? Wat ga je vragen? Wie ga je interviewen en waarom? Observatie: Welke vorm? Participerende observatie, etc Waarom kies je deze vorm? Wat ga je observeren ( observatieschema ) Wie / wat / wanneer ga je observeren en waarom?

8 Literatuuronderzoek ( tips voor nu én volgend jaar )
Gebruik in onderzoeksliteratuur Mag aanvullen met websites Check betrouwbaarheid Verwijs volgens apa

9 Betrouwbaar?

10 Betrouwbare bron Te achterhalen wie en wanneer, wat heeft gezegd. Dan pas kun je beoordelen of het betrouwbaar is.

11 Betrouwbaar?

12 Betrouwbaar Boeken uit de opleiding Boeken uit de mediatheek
Artikelen via de zoekmachine van de mediatheek Artikelen uit erkende vakbladen Publicaties van erkende universiteiten Websites van officiële instanties ( dit moet te achterhalen zijn )

13 En dan nog… Checken relevantie en of het een recente bron is
( Max +-5 jaar oud )

14 Zoeken Via de mediatheek
Zoek breed; niet alleen letterlijk: “wat zijn de effecten van vechtscheidingen op kinderen van 4 t/m 12 ) Maar ook: “vechtscheiding” ; “echtscheiding” “ontwikkeling kind “, Effect / gevolg scheiding”, etc.....

15 Interviewen Bedenk vooraf de vragen gebaseerd op informatie ( uit literatuur, voorkennis, etc ) De vragen linken aan jouw onderzoek Maak eerst contact!

16 Interview verwerken Labellen en / óf betekenisvolle citaten
Gebruik wederom je boek

17 Observeren Maak een observatieschema ( zie boek ) Wees objectief

18 Wat ga jij doen? Heb je al ideeën / vragen?

19


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden 3"

Verwante presentaties


Ads door Google