De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over goed en slecht handelen.  deelt mildelick den armen // god zal u weder ontfarmen  van spijs ende drank in dit leven // duistentfout zal u weder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over goed en slecht handelen.  deelt mildelick den armen // god zal u weder ontfarmen  van spijs ende drank in dit leven // duistentfout zal u weder."— Transcript van de presentatie:

1 Over goed en slecht handelen

2

3  deelt mildelick den armen // god zal u weder ontfarmen  van spijs ende drank in dit leven // duistentfout zal u weder werden gegeven  uwen evenmensche zijn naecktheyt wilt decken // op dat god wijt doet uwer soden vlecken  van de dooden te begraven so wij lesen // wert thobias van god gepresen  die heer spreekt Wilt mij verstaen // wat Ghij den minsten doet wert mij gedaen  wilt ziecken ende crancken vysenteren // u loon zal ewelick vermeren  die gevangen verlost met caritaten // het komt hier nae zijner zielen te baten.

4

5  De werken van barmhartigheid: ◦ hongerigen spijzen ◦ dorstigen laven ◦ naakten kleden ◦ vreemdelingen herbergen ◦ zieken bezoeken ◦ gevangenen bezoeken ◦ doden begraven  De brede en de smalle weg

6  De gulden middenweg  Islam: ◦ Verplicht (Fard) ◦ Aanbevolen (Soennah) ◦ Neutraal/toegestaan (Halal) ◦ Afgeraden (Makruh) ◦ Verboden (Haram)  Jodendom: de Thora naleven  “actieve ethiek”: streven naar een betere wereld

7  Ethiek en moraal  Waarden en normen ◦ Norm: concrete richtlijn ◦ Waarde: ideaal, motief (abstract)  Vrijheid of voorbeschikking?  De tuinman en de dood De tuinman en de dood

8  Gezindheidsethiek ◦ de goede bedoeling  Doelethiek ◦ een goed resultaat ◦ Vb.: Utilitarisme

9  Transcendent ◦ God ◦ Idee van het goede (Plato) ◦ Gelaat van de ander (Levinas)  Natuur (Rousseau)  Verstand (Kant)  Gevoel (moral sense, geweten)  Heteronome en autonome ethiek

10  Christendom (Calvinisme)  Humanisme  Grieks-romeins  Germaans  Joods  Islamitisch

11 De waarden volgens Netelenbos (naar Amerikaans voorbeeld, North Carolina) :  moed het eigen geweten te volgen  prioriteiten stellen, doelen kiezen  beleefdheid, vriendelijkheid  zelfdiscipline  integriteit, rechtvaardig handelen  (vaderlandsliefde)

12 Decaloog Bergrede Het oordeel van de Mensenzoon

13  Tien geboden of Tien woorden  Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21  Aan Mozes gegeven op de berg Sinaï, na de Uittocht uit Egypte  Geschreven op twee “tafelen” (tabletten)

14  Redevoering van Jezus  Eschatologisch perspectief  Mattheus 5-7 ◦ Zaligsprekingen ◦ Radicale uitleg van de Wet GhandiGhandi ◦ Gulden Regel  Het gaat niet alleen om het juiste handelen maar ook om de innerlijke bedoeling

15  Mattheus 25:31-46  Het gaat erom belangeloos het goede te kiezen


Download ppt "Over goed en slecht handelen.  deelt mildelick den armen // god zal u weder ontfarmen  van spijs ende drank in dit leven // duistentfout zal u weder."

Verwante presentaties


Ads door Google