De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MakeTech Platform-Allianties Basisscholen. MTP-Allianties BSO  Idee geboren tijdens in regio Hoge Dunk, tijdens een seminar in 2009 (naast vele andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MakeTech Platform-Allianties Basisscholen. MTP-Allianties BSO  Idee geboren tijdens in regio Hoge Dunk, tijdens een seminar in 2009 (naast vele andere."— Transcript van de presentatie:

1 MakeTech Platform-Allianties Basisscholen

2 MTP-Allianties BSO  Idee geboren tijdens in regio Hoge Dunk, tijdens een seminar in 2009 (naast vele andere ideeën en initiatieven)  Achtergrond: Kinderen/leerlingen beginnen hun beeld te vormen over toekomstige opleidingen en beroepen in de (hoogste) groepen van het lager onderwijs  Imago techniek en industrie is niet goed, dus moet je er iets aan doen in deze periode  Basis onderwijs moet meer aan “techniek” doen …

3 MTP-Allianties BSO  Samen met het basisonderwijs: Gewoon doen!  Pragmatische aanpak: Eén-op-één alliantie Per bedrijf/school één sleutelfiguur Paar keer per jaar afstemming “Aanbevolen” aanpak volgens menukaart Plenaire slotdag alle scholen …

4 MTP-Allianties BSO …

5

6  Van 7 koppels in 2009 tot 21 nu;  Van 200 leerlingen tot 600 plus nu;  Dit leerjaar is het 6e jaar;  Sinds vorig jaar “formele meting” middels een enquête, voorzichtig positief (naast andere signalen);  Nu ook samenwerking met SparkTech Lab; …

7

8

9 MTP-Allianties BSO  Allianties dragen, samen met andere initiatieven bij aan verbeteren beeld techniek en industrie;  We gaan door en willen het verder uitbreiden naar “Maas en Roer”  VOORBEELD: De Kwir, Neer, Tjeu Scheepers …

10   PROJECT SAMENWERKING MAKETECH PLATFORM-BASISONDERWIJS   Plan van aanpak samenwerking bedrijf en basisschool de Kwir Neer.   Hoofddoelstelling project is om een positieve belangstelling voor techniek bij jonge mensen en hun ouders te creëren zodat uiteindelijk meer jonge mensen kiezen voor een technisch beroep en uiteindelijk een carrière in een technisch bedrijf Kennismaking

11   De samenwerking   De samenwerking richt zich (vooralsnog) met name op leerlingen en ouders van de groep 8. Wij vinden het zeer voornaam om zoveel mogelijk ouders bij het project te betrekken. Wij willen dit bewerkstelligen door goede informatie aan de ouders te verstrekken (b.v. via nieuwsbrief op de schoolsite); ze uit te nodigen om mee te gaan als begeleider bij bedrijfsbezoek. Ook bekijken wij of het mogelijk is om ouders aanwezig te laten zijn bij de gastlessen op school. Kennismaking

12 Wat houdt samenwerking o.a. in?  Gastles op school van iemand van het bedrijf  Bezoek van leerkrachten en eventueel ouders aan bedrijf  Brainstormen hoe bedrijf en school iets voor elkaar kunne betekenen?  Excursie van leerlingen groep 8 naar bedrijf Kennismaking

13   Leerlingen en docenten denken aan op welke wijze een “product” ontworpen kan worden dat door het bedrijf gemaakt kan worden. Wij denken hierbij aan een b.v. een eenvoudig speeltoestel ; naambord of kunstwerkje voor op de speelplaats. Kinderen worden aangespoord hier ontwerpen voor te maken. De school gebruikt de methode Natuniek. Dit is een methode waarin het vak techniek en natuuronderwijs geïntegreerd zijn. Wij kijken welke activiteiten uit de methode gekoppeld kunnen worden aan samenwerkingsverband Bedrijf-b.s. de Kwir. Kennismaking

14 Activiteiten rondom techniek  Per trimester een schoolbrede techniekmiddag over een thema; b.v. water  Deelneming aan projecten bv “Mad Science””  Gepensioneerde vakmensen inschakelen bij lessen handvaardigheid: solderen; timmeren etc.  Via een door de school opgezette “talentenbank”willen wi j zoveel mogelijk gebruik maken van de talenten van (groot)ouders en andere belangstellenden bij allerlei lessen.  Iedere school heeft een techniekcoördinator  Spolt brengt deze mensen een aantal keren per jaar bij elkaar. Gezamenlijke scholing. Kennismaking

15 Opa’s helpen op school Kennismaking

16 Ook oma’s komen helpen Kennismaking


Download ppt "MakeTech Platform-Allianties Basisscholen. MTP-Allianties BSO  Idee geboren tijdens in regio Hoge Dunk, tijdens een seminar in 2009 (naast vele andere."

Verwante presentaties


Ads door Google