De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 5."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 5

2 Vandaag Inleveren opdracht 4 Onderzoeksplan (a.d.h.v. zoekstrategieformulier en speurtocht) Inleveren formulier Speurtocht Theorie Aan de slag met opdracht 5

3

4 Hoorcollege 2d (Verzamelen) Hoorcollege 2e (Analyseren)

5 Betrouwbaarheid Werkwijze (onderzoeker, situatie) Kloppen de metingen? Was er een ‘storing’ in de onderzochte situatie? Is de onderzoeker zorgvuldig?

6 Validiteit Inhoud Meet je wat je wilt / zegt te meten? Weerspiegelen de verzamelde gegevens de werkelijkheid?

7 Richtlijnen om betrouwbaarheid en validiteit te vergroten 1. Verdiep in praktijkprobleem, in organisatie 2. Triangulatie (databronnen, datatechnieken, onderzoekers) 3. Communiceren 4. Transparant zijn/Verantwoorden 5. Zorgvuldig/nauwkeurig werken 6. Maak gebruik van vakliteratuur

8 Verwijzen Waarom belangrijk? Op welke manier? Wat is plagiaat en gevolgen plagiaat?

9 Waarom vermelden? Je geeft andere auteurs de eer die hen toekomt. Je laat zien dat je de informatie niet verzonnen hebt, maar dat je gebruik maakt van betrouwbare bronnen. Je laat het verband zien tussen je eigen werk en dat van anderen. Je maakt je werk controleerbaar: anderen kunnen in de aangehaalde literatuur nagaan of je de informatie goed hebt begrepen en weergegeven. Je wijst je lezers op publicaties over het onderwerp, die misschien interessant voor hen zijn. Je voorkomt dat je plagiaat pleegt

10 Boek Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij. Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel. Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den. Bij meerdere auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&). Auteurs worden allemaal genoemd, bij acht of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste zes namen genoemd, daarna het weglatingsteken (...), gevolgd door de laatste auteur, zonder een ampersand (&). Voorbeeld Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. APA-richtlijnen

11 Tijdschriftartikel Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang (nummer), xx-xx. Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den. Voorbeelden Ouwerkerk, D. van, & Grinten, J. van der. (2004). De kracht van zacht: wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne communicatie, 3 (4), 11-13.

12 Literatuurlijst Gebruik van Endnote Handleiding op Hint

13 Voorbeeld…. Een hogere betrokkenheid van ouders tijdens de peuterperiode zorgt voor minder speciale behoefte tijdens de basisschool.

14 Plagiaat Van plagiaat is sprake wanneer in een scriptie, verslag of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overgenomen worden zonder bronvermelding. Om vast te stellen of eventueel sprake is van plagiaat kan de volgende checklist worden gebruikt: Het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing het overnemen van gedrukt materiaal uit boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens en verwijzing het parafraseren (= het in eigen woorden weergeven) van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit een vervanging van enkele woorden door synoniemen zijn het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en dit zodoende laten doorgaan voor eigen werk het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student, is de laatste medeplichtig aan plagiaat etc. Zie ook plagiaatwijzer en plagiaatpreventiebeleid op Hintplagiaatwijzer plagiaatpreventiebeleid

15 Aan de slag… Opdracht 5: checklist beoordelen bronnenchecklist

16 Volgende week Lezen 7.1 t/m 7.3 en 7.5.2 (van der Donk en van Lanen) Lezen en selecteren van de gevonden artikelen


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 5."

Verwante presentaties


Ads door Google