De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bs Carillon Daltonschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bs Carillon Daltonschool"— Transcript van de presentatie:

1 Bs Carillon Daltonschool

2 Naar het Voortgezet onderwijs
Waar kijken we naar bij verwijzen naar het VO? Drempelonderzoek & De Eindtoets Basisonderwijs (IEP/ROUTE 8/ CITO) Overzicht voortgezet onderwijs Tips over de keuze van een middelbare school V.O. scholen Belangrijke data

3 Waar kijken we naar bij verwijzen naar het VO?
Leervorderingen: Cito-leerlingvolgsysteem ( I t/m V), Entreetoets & Drempelonderzoek Sociaal-emotioneel functioneren: Bijvoorbeeld: faalangst, concentratie, weerbaarheid Werkhouding: Bijvoorbeeld: interesse, motivatie, werkverzorging, inzet, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid Huiswerk: Bijvoorbeeld: motivatie, organiseren/plannen Onderwijskundig rapport (OKR) (OKR is een rapport over de schoolvorderingen en leermogelijkheden. Dit rapport wordt opgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. De ouders van de leerling krijgen het rapport tijdens het adviesgesprek te zien. Dit rapport wordt dan besproken en ondertekend.)

4 Drempelonderzoek Doel: onderzoek naar leervorderingen (Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat) Alle toetsresultaten worden omgezet in DLE-score DL eind groep maanden onderwijs DL eind groep maanden onderwijs DL eind groep maanden onderwijs DL eind groep maanden onderwijs DL eind groep maanden onderwijs DL eind groep maanden onderwijs Voorbeeld: kind groep 8 januari = 55 maanden DLE begrijpend lezen = 33 maanden (groep 6 november) Achterstand = 22 maanden

5 De Eindtoets Basisonderwijs
Leervorderingentoets. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan. Eindtoets 2e helft april Het schooladvies staat centraal (Vroeger was de toets in februari. De toets was bepalend, nu heeft de school meer zeggenschap.) Twee versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau (De Niveau toets is minder talig. De kinderen kunnen succeservaringen opdoen, voor kinderen die Basisberoepsgerichte of Kaderberoepsgerichte leerweg gaan doen.) Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden(kaartgebruik, schema's, tabellen en grafieken) Wereldoriëntatie*. Bestaat volledig uit meerkeuzevragen De score is tussen 500 en 550 punten

6 Overzicht voortgezet onderwijs

7 Het Praktijkonderwijs
Praktisch gerichte opleiding waarna de meest leerlingen gaan werken. Een enkeling stroomt door naar niveau 1 van het MBO Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) De Regionale Verwijzingscommissies voor het Voortgezet Onderwijs (RVC-VO) bepalen de toelating

8 Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Alleen binnen het VMBO mogelijk Er gaat een onderzoek aan vooraf, afgenomen op basisschool en / of voortgezet onderwijs Testuitslagen bepalen of de leerling LWOO toegewezen krijgt (een leerachterstand op minimaal twee domeinen) Extra aandacht o.a. door plaatsing in kleine groepen en training(en) voor het kind Basisschool moet zorgen voor een aanvulling op het onderwijskundig rapport

9 VMBO De basisberoepsgerichte leerweg
De Opleiding voor niveau 2 van het MBO Duur: 4 jaar Leerjaar 1: Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Mens & Maatschappij*, Natuur-/scheikunde, Rekenen, Techniek, Drama, Muziek, Lichamelijke Opvoeding en Beeldende Vorming. Leerjaar 2: alle bovenstaande vakken + Economie en Duits. * Mens & Maatschappij = economie, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing KSE; Nederlands (3),Engels (3),Frans (2),biologie (2), science (2), aardrijkskunde (2), wiskunde (3) tekenen & media (1), muziek & media (1), lichamelijke opvoeding (2), levensbeschouwing (2), mentoruur/talentuur/XL (2) Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Eventueel mogelijkheid tot LWOO

10 De kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Duur: 4 jaar Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel de leerjaren 3 als 4) Eventueel mogelijkheid tot LWOO

11 VMBO De gemengde leerweg Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO
Duur: 4 jaar Voor leerlingen die willen leren door te studeren Eventueel mogelijkheid tot LWOO

12 De theoretische leerweg /MAVO
VMBO De theoretische leerweg /MAVO Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Duur: 4 jaar Beperkte doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren Eventueel mogelijkheid tot LWOO

13 De leerlingen kiezen na 2 jaar VMBO uit de volgende 10 profielen
Het VMBO na leerjaar 2 De leerlingen kiezen na 2 jaar VMBO uit de volgende 10 profielen Tot dit schooljaar konden kinderen kiezen uit 4 sectoren, dat sloot niet zo goed aan op het vervolgonderwijs. De leerlingen werken met een hoofdprofiel en keuzedelen; daardoor wordt het mogelijk om ook een tweetal modules buiten het gekozen profiel te volgen. Niet alle scholen bieden deze profielen. Dit kunt u navragen op de school van uw kind.) Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Zorg en welzijn Groen Maritiem en techniek Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Dienstverlening en producten

14 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Duur: 5 jaar Mogelijkheid tot doorstromen naar MBO en HBO Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk

15 VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs Bestaat uit twee varianten: atheneum en gymnasium Sommige scholen hebben tweetalig vwo Mogelijkheid tot doorstromen naar HBO en WO Duur: 6 jaar

16 HAVO en VWO na de derde klas
Natuur en gezondheid Natuur en techniek Economie En maatschappij Cultuur en maatschappij

17 Tips over de keuze van het Voortgezet onderwijs
Verzamel informatie over het schoolsysteem (website/schoolgids) Wat is goed voor uw kind en wat zou uw kind willen? Bezoek open dagen(identiteit, grootte school, bereikbaarheid, huiswerkbeleid, keuzevakken, kwaliteit, sfeer, aandacht voor (leer)problemen, zorgbehoefte van uw kind, ouderparticipatie, doorstromen naar lagere of hogere leerweg) Vraag actief naar ervaringen van andere ouders Vergelijk scholen via (scholen vergelijken) / Toelating Maak er een bijzonder afscheid van

18 V.O. scholen HAVO en VWO VMBO KSE(Etten-Leur)
Stedelijk Gymnasium(Breda) Markenhage College* (Breda) Mencia de Mendoza(Breda)** Graaf Engelbrecht (Breda)**** Markland College (Oudenbosch en Zevenbergen) Het Newmancollege (Breda)*** Het Orion Lyceum(Breda) Michaël College (Prinsenbeek) * Daltononderwijs ** Tweetalig *** Technasium **** Sportafdeling Munnikenheide College (Etten-Leur) KSE theoretische leerweg(Etten-Leur) Prinsentuin van Cooth (Breda)* Markenhage theoretische leerweg(breda) Prinsentuincollege (Oudenbosch) Markland College (Oudenbosch) Michaël College *(Prinsenbeek) Het Newmancollege (Breda) Christoffel & De Rotonde(Breda) ** * Vrije school (Hart, Hoofd en Handen. Havo is 6 jaar en vwo is 7 jaar) **Zorgscholen

19 Belangrijke data Open dag KSE: zaterdag 09 januari 2015 van uur MC: zaterdag 16 januari 2015 van uur Adviesgesprekken: 15, 16, 17 en 18 februari 2016 Inschrijvingen voor 1 maart 2015 (KSE: de aanmelding gaat via de leerkracht van groep 8. Munnikenheide College & scholen buiten Etten-Leur: de aanmelding gaat via de ouders. Soms is er sprake van een loting.) De Eindtoets Basisonderwijs: 19, 20, en 21 april Uitslag: Ongeveer na 3 weken

20 Bs Carillon Daltonschool Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Bs Carillon Daltonschool"

Verwante presentaties


Ads door Google