De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONFLICTHANTERING ‘15-’16 DT Bijeenkomst 3: Persoonlijke aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONFLICTHANTERING ‘15-’16 DT Bijeenkomst 3: Persoonlijke aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 CONFLICTHANTERING ‘15-’16 DT Bijeenkomst 3: Persoonlijke aspecten.

2 Agenda conflicthantering 3 Uitwisseling: bewustwording oude / ervaring nieuwe conflictstijl Beoordelingsformulier 7:I. Persoonlijk aspecten Film: stress bij kinderen. Verliesprocessen: vastlopen in relaties, verliezen (gedrag in rouwproces) Levenslijn: “wat heeft me sterker gemaakt, wat kwetsbaarder? Opdracht levenslijn / vastloop / verliezen.

3 Vandaag: Persoonlijke aspecten opdracht 2. Conflictstijlen komen niet uit de lucht vallen. * Wat is / was overwegend jouw stijl? In welke stijl waren je opvoeders voorbeeldfiguur? Waren er situaties waarin een copingsstijl effectief en noodzakelijk was? Zijn er gedachten of projecties, die jouw stijl in stand houden? Procedure: maak de testen en opdracht. Volgende week bespreek je in je groepje je conclusies.V ervolgens plaats je ‘t op N@tschool.

4 Inleidende film: “Vroege emoties” I-schijf / N@tschool dag 2. Uitwisseling in trio’s. Bron: http://www.youtube.com/watch?v=Z5O8PKDtPJEhttp://www.youtube.com/watch?v=Z5O8PKDtPJE Voorbeeldgedrag van ouders of was jouw stijl in de thuissituatie noodzakelijk? (coping copingstrategie*) coping = zelfhandhaving: de wijze waarop je jezelf tracht te handhaven als je door omstandigheden uit je evenwicht dreigt te raken.

5 Verliesproces, bv. in relaties, je werksituatie, pleeggezin. I Het plezier wordt minder. Na tijd van enthousiasme volgt meer een soort werkklimaat. Kijken of de ander zich aan afspraken houdt; zelf zaken op zijn beloop laten.. II Er wordt een zondebok gezocht. “‘t is allemaal jouw schuld!” III De klachten worden met buitenstaanders besproken. Een (pleeg-)ouder of vriendin klaagt bij anderen. De eigen inzet wordt nog minder – de ander moét eerst…!! Herstel is nu nog mogelijk. Neem het initiatief tot overleg! Reflecteer: hoe reëel zijn beider verwachtingen? IV Het kritieke moment. Er gebeurt iets, de emmer loopt bijna over. V Het ultimatum.”Nog één keer, dan ga je eruit!”of “dan stop ik ermee!” VI De beslissing om te stoppen. Het ultimatum komt uit. Het (pleeg)kind houdt zich weer niet aan de afspraak. Je partner / baas overschrijdt weer jouw grens.

6 Zie n@tschool voor gedrag1

7 Gedrag wat past bij fasen in het verliesschema, bv. bij scheiding: Schok- of ontkenningsfase:  Het hebben van vlakke emoties en geen teken van verslagenheid of andere gevoelens geven.  Heel inschikkelijk zijn, het anderen naar de zin willen maken en meewerken.  Weigeren te praten over wat er gebeurd is.  Weigeren te eten.  Slaapproblemen hebben.  Ritmische bewegingen maken als emotionele ontlading, zoals heen en weer schommelen of bewegen, stampen met de voeten, bonken met het hoofd of masturbatie.  Zich sterk aan een bepaald object hechten.  Echte ziektes of psychosomatische, ingebeelde ziektes ontwikkelen.

8 Onderhandelings- of redenatiefase:  In zichzelf praten of denkbeeldige gesprekken voeren met ouders, vrienden of begeleiders.  Ongepast gedrag vertonen om weggestuurd te worden naar de plaats waar ze graag willen zijn.  Zich perfect of goed gedragen om hun situatie ook perfect of goed te maken.  Zich schuldig voelen omdat ze opgelucht zijn doordat ze niet meer in de narigheid thuis zitten, of omdat ze denken dat zij de scheiding hebben veroorzaakt.

9 Gedrag (naar binnen en buiten) in de Woede of boosheidsfase: Niet gehoorzamen en uitdagen. * Zichzelf pijn doen. Tegenspreken, schelden / vloeken. * Zichzelf verwaarlozen. Fysiek vechten of verbaal de strijd aangaan. Sterke wisselingen in gemoedstoestand; zeuren en huilen. Alcohol of andere drugs gebruiken. Gedrag vertonen dat niet bij hun leeftijdsfase hoort. Wanhoop- of verdrietfase: Moete met eten en slapen. * Moeite met concentratie. Weigeren om deel te nemen in activiteiten/spijbelen. Denken aan zelfdoding. * Voortdurend huilen of zeuren. Dingen gemakkelijk opgeven. Over zichzelf praten in termen van waardeloos, dom of lelijk. Deze boosheid is dus een signaal van een negatieve spiraal. Herkenning? Boosheid kan boze reactie oproepen, maar helpend???

10 Tijdslijn “vormende gebeurtenissen” Trek een lijn van 0–jaar tot nu. Beschrijf boven de streep bij een bepaalde leeftijd, met een enkel woord stress/angstvolle situaties / gebeurtenissen, die je (evt. met anderen) hebt overwonnen en die je sterker hebben gemaakt. Hetzelfde onder de streep over stressvolle situaties die je kwetsbaarder hebben gemaakt. In je trio hierover doorpraten: Hoe heb je geleerd/ geprobeerd de ‘kwetsbare situaties’ te hanteren? Herken je die oude manier in het hier en nu?

11 Opdracht levenslijn of vastloop, of verliesschema Kies een thema uit wat bij een cliënt of bij een bekende speelt, ga daarover in gesprek. Beschrijf op 1 A4 tot welk inzicht het gesprek heeft geleid.

12 Afronding / Voor volgende week Wat neem je mee van vandaag? Verder uitwerken Persoonlijke aspecten Nadenken: Wat heeft verandering in reactief gedrag gestimuleerd?


Download ppt "CONFLICTHANTERING ‘15-’16 DT Bijeenkomst 3: Persoonlijke aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google