De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 4"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 4
Thema 6 – Organiseren en Structureren Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk)

3 Planning Week 1 - Introductieles en Marketing
Week 2 - Bedrijfstypologieën en Dienstverlening Week 3 - Logistiek 1 en Organisatiestructuren Week 4 - Organiseren en structureren en Logistiek 2 Week 5 - Financieel Management en MVO Week 6 - Wet en Regelgeving / Omgevingsinvloeden Week 7 - Logistiek 3 / Concurrentie en samenwerking Vakantie Week 8 - Startups en Proeftentamen Week 9 - Tentamenweek Week 10 - Feedback rapportage

4 Planning 31 Aug - Introductieles en Marketing
7 Sept - Bedrijfstypologieën en Dienstverlening 14 Sept - Logistiek 1 en Organisatiestructuren 21 Sept - Organiseren en structureren en Logistiek 2 28 Sept - Financieel Management en MVO 5 Okt - Wet en Regelgeving / Omgevingsinvloeden 12 Okt - Logistiek 3 / Concurrentie en samenwerking 19 Okt - Vakantie 26 Okt - Startups en Proeftentamen 2 Nov - Tentamen 9 Nov - Feedback rapportage

5 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

6 Proces van Strategisch Management (OM 3.2 – 118)

7 Organiseren en Structureren (OM 9.1 - 9.2)
Week 4 Organiseren en Structureren (OM )

8 Organiseren van activiteiten
Bij het organiseren van activiteiten dient rekening te worden gehouden met de externe afstemming (strategisch management) en de interne afstemming (individuele werknemers en overige middelen) Altijd: situatiegebonden oplossingen Organisatiestructuur is de manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie zijn verdeeld en de onderlinge relaties zijn geregeld Organieke structuur: werkzaamheden indelen in functies en vervolgens groeperen naar organen waarbinnen de functies worden vervuld Personele structuur: heeft betrekking op de mensen in de organisatie

9 Arbeidsverdeling en coördinatie
Arbeidsverdeling is het verdelen van de werkzaamheden in deeltaken, die toegewezen worden aan personen of andere werkverbanden (afdelingen) in een organisatie

10 Hoe zou je een organisatie in kunnen delen?

11 Verticale Arbeidsverdeling
Aanbrengen van niveaus in de te verrichten arbeid Vier motieven spelen een rol bij het verdelen van arbeid zie pag. 492): kostenmotief: doelmatigheid (efficiency) bestuursmotief: gerichtheid op de doelen (effectiviteit) sociaal motief: aantrekkelijkheid voor het individu maatschappelijk motief: maatschappelijke eisen (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid)

12 Horizontale Arbeidsverdeling
Samenhang aanbrengen tussen de verschillende taken Twee stappen: Binnen de functie (functionalisatie): samenhangende taken in functies van individuele personen onderbrengen Binnen de afdeling (afdelingsvorming): individuele functies samenvoegen in afdelingen Twee hoofdvormen: Interne differentiatie: samenhang aanbrengen naar gelijksoortigheid van de te verrichten werkzaamheden Interne specialisatie: samenhang aanbrengen op basis van het eindresultaat

13 Interne differentiatie (Functionele indeling)

14 Interne specialisatie (Productindeling)

15 Interne specialisatie (Marktindeling)

16 Interne specialisatie (Geografische-indeling)

17 Interne differentiatie
Voordelen: efficiënt gebruik van de beschikbare werkkracht bereiken van grote vaardigheid en routine goede mogelijkheden voor automatisering Nadelen: coördinatieproblemen (functionele koninkrijkjes) eentonigheid van het werk geringe flexibiliteit van de werknemers

18 Interne specialisatie
Voordelen: betere coördinatie tussen de processen kortere communicatielijnen minder eentonig werk Nadelen: minder efficiënt gebruik van middelen minder functionele deskundigheid gedeeltelijk specialisme m.b.t. de verschillende bewerkingsprocessen

19 Bevoegdheid Verantwoordelijkheid Delegeren
Wat betekent: Bevoegdheid Verantwoordelijkheid Delegeren

20 Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren
Bevoegdheid: het recht om beslissingen te nemen die voor het uitvoeren van de taak nodig zijn Verantwoordelijkheid: de (morele) verplichting om een taak naar beste vermogen uit te voeren en de plicht om over de uitvoering van die taak te rapporteren Delegeren: het overdragen van taken met de daarbij benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden

21 Centralisatie en decentralisatie (van de beslissingsbevoegdheid)

22 Wat is omspanningsvermogen? (Span of Control)
Omspanningsvermogen: aan hoeveel ondergeschikten effectief leiding kan worden gegeven

23 Omspanningsvermogen Horizontale dimensie (spanwijdte): aantal direct ondergeschikten aan wie een leider leidinggeeft Verticale dimensie (spandiepte): aantal niveaus waaraan (in)direct leiding wordt gegeven

24 Wat bepaalt het omspanningsvermogen?
de aard van de leider de aard van de medewerker de aard van de organisatie de aard van het werk het karakter van het werk

25 Hoe los je een te groot omspanningsvermogen op ?
Meer delegeren van taken Het toevoegen van een assistent-manager Het toevoegen van een persoonlijke assistent aan de leider (bijvoorbeeld secretaresse) Het inschakelen van andere organen (zoals stafdiensten)

26 Organisatiestelsels Lijnorganisatie (OM 9.3.2)
Lijn-Staforganisatie (OM 9.3.3) Matrixorganisatie (OM 9.3.6) Projectorganisatie (OM 9.3.7/8) Divisieorganisatie (OM 9.4)

27 Lijnorganisatie

28 Lijn-Staforganisatie

29 Matrixorganisatie

30 Projectorganisatie

31 Divisieorganisatie

32 KPN Divisiestructuur

33 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 4"

Verwante presentaties


Ads door Google