De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek: Plancyclus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek: Plancyclus"— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek: Plancyclus
Mijn naam: Hafida El-Gharbaoui L Bij het doornemen van de lijst aanwezigen vraag ik ieder naar de stage plek. Ik stel mijzelf ook voor en zal ook in de rij gaan staan van 1 tot 5. Ik laat ze in groepjes gaan staan van 1 tot en met 5. Ieder mag vertellen waarom zij vindt dat zij daar staat. In hoeverre komen zij met planmatig of methodisch werken in aanraking op hun stage?

2 Wie zijn jullie? Hoe planmatig werk of studeer jij? Geef jezelf een cijfer tussen 1 en 5.

3 Programma Wat regels van mij en afspraken met elkaar De actualiteit
Handleiding doornemen Plaatsbepaling plancyclus Eerste kennismaking met de plancyclus Eerste oefening Regels van mij: je mag te laat komen, kom zachtjes binnen en meldt je in de pauze of na de les bij mij; als je niet kan komen, laat het mij per mail weten; bereid iedere les goed voor, het is lastige stof, ik zal het uitleggen, maar jullie moeten ook veel oefenen.

4 Waarom de plancyclus om de reflex af te leren: er is een probleem, ik moet direct iets doen om kinderen, jongeren en ouders de juiste hulp of ondersteuning te kunnen bieden om collega’s, samenwerkingspartners en de overheid duidelijk te kunnen maken waarom je een bepaalde interventie inzet idem om het aan de cliënt duidelijk te kunnen maken Ik kan hier weer het voorbeeld geven van mijn jongerenwerkers en het voetbal toernooi.

5 Andere cycli De empirische cyclus = onderzoek, dus komen tot kennis vermeerdering De diagnostische cyclus = therapie, dus komen tot een verantwoorde aanpak De regulatieve cyclus = vergelijkbaar met de Plancyclus, maar dan in alle situaties

6 Hoe ziet de plancyclus er uit?
Oriënteren Diagnosticeren Plannen Uitvoeren Evalueren

7 De fasen overgangen Oriënteren eindigt met probleemdefinitie.
Probleemdefinitie leidt tot hypothesen. Diagnosticeren (onderzoeken van hypothesen) eindigt met diagnose, of liever analyse. Diagnose/analyse leidt tot doelen. Doelen vormen start voor Handelingsplan. Plannen eindigt met schema of plan voor uitvoering. Uitvoeren loopt over in evaluatie. Evaluatie kan leiden tot nieuw signaal, nieuwe diagnose of nieuwe kennis.

8 Waar is het mis gegaan? Kijk naar deze documentaire. Waar in de plancyclus is het mis gegaan? Terug naar het begin: hoe zouden jullie het aanpakken?

9 Aan de slag met John of Imara
Lees de casus goed. Jullie zijn de pedagoog en moeten met dit gezin aan de slag. Hoe doe je dat volgens de plancyclus? Welke stappen moet je nemen?

10 John John is 8 jaar en enigs kind. Hij is goed gezond. Zijn beide ouders werken part-time. Twee jaar geleden is een stoornis in het autisme spectrum bij hem geconstateerd. Zijn ouders hebben in de loop van de jaren handvatten ontwikkeld om met het moeilijke gedrag van hun zoon om te gaan. Voordat hij aan een activiteit (dit kan ook eten of aankleden zijn) begint, spreken ze dit met hem door en geven hem instructies. Zij geven zo woorden aan zijn te verwachten belevingen en helpen hem zo zijn gedachten te ordenen. Vaak schieten ze hier mee raak. Op school is en blijft hij een eenling. Hij maakt moeilijk contact met andere kinderen en gaat zijn eigen gang. Andere kinderen kunnen zich daar aan storen, maar dat lijkt John niet te deren. Protesten van kinderen laat hij schouderophalend langs zich heen gaan. Eenmaal thuis gekomen, sluit hij zich op in zijn kamer met zijn computer. Als de leerkracht hem met zachte drang stimuleert om iets samen met andere kinderen te doen, is Leiden in last. John protesteert met veel misbaar. Uiteindelijk mag hij toch op zichzelf werken of spelen. Als de emoties hoog oplopen, is John moeilijk te kalmeren. Bovendien is John heel onzeker na een klassikale instructie, hij vindt het moeilijk om met zijn werk te beginnen. De leerkracht heeft echter niet altijd tijd en rust om hem individueel instructies te geven op de manier die hij kan begrijpen. Hij dreigt hierdoor een leerachterstand op te lopen. De ouders van John maken zich nu vooral zorgen over de sociale ontwikkeling van John. Zij bespreken dit met een pedagoog.

11 Imara Imara is 9 jaar en de jongste van twee kinderen. Haar broer is 14 jaar en zit op de HAVO. Door de problemen thuis rond zijn zusje loopt hij op dit moment achterstand op, hij dreigt te blijven zitten. Bij Imara is de diagnose ADHD en DCD (Developmental Coördination Disorder) gesteld. Deze laatste is minder bekend en veroorzaakt voor problemen in de ontwikkeling en coördinatie van bewegingen. Haar ADHD problematiek maakt dat zij in het reguliere onderwijs niet goed mee kan omdat ze te druk is en zich moeilijk kan concentreren. Haar DCD problematiek maakt dat ze moeite heeft met het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenootjes en dus geen vriendjes heeft. Bij alle bewegingsspelletjes valt zij buiten de boot. Imara is nog steeds niet helemaal zindelijk. In de thuissituatie dreigt het uit de hand te lopen. Imara gedraagt zich zeer uitdagend naar haar ouders, accepteert niets van hen of haar broer. Ze scheldt, bijt en slaat te pas en te onpas. De ouders regelen nog erg veel voor Imara: verschonen haar, halen haar uit bed, maken haar ontbijt klaar, vragen of ze nog naar de wc moet etc. Ze zien geen vooruitgang of verandering. De ouders zijn wanhopig en haar broer lijdt onder deze situatie. Ze komen bij een pedagoog terecht en deze heeft een aantal gesprekken met hen.

12 Afronding Vragen tot nu toe?
Lees hoofdstuk 1, 3 en 4 uit het boek De Plancyclus. Ga alvast op zoek naar een geschikte casus. Houdt de kranten en tv in de gaten op actualiteit.


Download ppt "Methodiek: Plancyclus"

Verwante presentaties


Ads door Google