De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdcultuur Inleiding op de module. Pascal van Schajik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdcultuur Inleiding op de module. Pascal van Schajik"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdcultuur Inleiding op de module

2 Pascal van Schajik P.van.schajik@hr.nl

3 jeugdcultuur http://www.youtube.com/watch?v=hcm55l U9knw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hcm55l U9knw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2wfNi7p 9LS0 http://www.youtube.com/watch?v=2wfNi7p 9LS0 http://www.youtube.com/watch?v=BUC2ox iKZ54 http://www.youtube.com/watch?v=BUC2ox iKZ54 http://www.youtube.com/watch?v=yH8w5d OMwg4 http://www.youtube.com/watch?v=yH8w5d OMwg4 http://www.youtube.com/watch?v=85GFq_ 7iib4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=85GFq_ 7iib4&feature=related

4

5 Week 1 Introductie module Hoorcollege Malschaert/ Traas en Hermes e.a. Opdracht 1

6 Introductie Literatuur. Zie p.3 studiehandleiding Toetsing: schriftelijke toets met open vragen over de literatuur. Zie p. 12 studiehandleiding Beoordeling: De 2 studiepunten worden toegekend als voor de toets minimaal een 5,5 is behaald en de 3 opdrachten zijn ingeleverd/gemaakt

7 Hoofddoel van de module jeugdcultuur De rol die jeugdcultuur en peergroup spelen bij de zoektocht van de adolescent naar de eigen identiteit een eigen plek in de samenleving

8 THEMA’S Wat is jeugdcultuur? Jeugdstijlen Jeugd en de publieke ruimte - internet - straatcultuur - hangjongeren Jeugd en diversiteit

9 De psychologische ontwikkeling die jongeren door maken in hun losmakingsproces van het ouderlijk huis, gerelateerd aan jeugdcultuur ( Kohnstamm deel III h. 10 en 11) De sociologische en cultureel-antropologische verbanden die herkenbaar zijn bij jeugdculturen. 2 invalshoeken van jeugdcultuur

10 Wat is cultuur? Cultuur is een samenstel van waarden, normen en opvattingen binnen een bepaalde groep/samenleving waarmee ze zich onderscheiden van andere groepen/samenlevingen

11 Leefwereld van jongeren Hoe ziet de leefwereld van jongeren eruit? Wat doen ze? Wat is belangrijk voor ze? Hoe wordt die leefwereld beïnvloed en door wie en wat? Benoem subculturen...

12 Wat is jeugdcultuur? Onze werkdefinitie is: “ De wijze waarop jongeren ( van ongeveer 12 tot ongeveer 23 jaar) gemeenschappelijk vormgeven aan hun specifieke gedrag( normen) en hun ideeën ( waarden), met name in hun vrije tijd”

13 De betekenis van jeugdcultuur voor het individu. 1. Het zoeken naar steun- en identificatie objecten 2. De mogelijkheid om grenzen te verkennen (experimenteer gedrag) 3. Het zoeken naar gemeenschappelijke symbolen,idolen,signalen 4. De neiging om te shockeren 5. De vaak onverwachte neiging om te refereren naar oude tradities, rituelen 6. In jeugdculturen worden vaak op het eerste gezicht tegenstrijdige gevoelens en gedragingen ervaren en geuit 7. Mogelijkheid om te experimenteren met partnerschap

14 Het verschijnsel jeugdcultuur in de samenleving De betekenis van jeugdcultuur voor de samenleving. Socialisatie en cultuuroverdracht. Jongeren voeden elkaar als het ware op tot zelfstandige burgers Tegenculturen Wat vraagt de samenleving van de jongeren? Wat heef de samenleving de jongeren te bieden?

15 Kenmerken jeugdculturen 1. Verscheidenheid en de snelle verandering 2. Groepsconformisme 3. Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 4. Neiging om extreem te zijn 5. Idealistisch en hartstochtelijk 6. Vaak vernieuwend én conservatief (paradox) 7. Creativiteit en luciditeit(heldere geest) 8. Neiging naar mystiek en zoeken naar zingeving 9. Experimenteren met seksualiteit 10. Globale oriëntatie

16 Functie individu Losmaken ouders Experimenteren Omgaan met problemen Context voor het zoeken naar vrienden,levenspartner

17 Functies voor maatschappij Vernieuwing in de maatschappij ( denk b.v. aan internet e.d.) Cultuuroverdracht Vernieuwing in kunst en cultuur door non- conformistisch gedrag Door globaliserend karakter,het verspreiden van ideeën e.d. over de wereld

18 Individualisering en socialisatie Socialisatie draait, door de individualisering binnen alle levensterreinen, steeds meer om Eigen initiatief, zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid Dan om * Kennis- en waardenoverdracht en de verinnerlijking daarvan

19 Beelden van de jeugd De onbekommerde jongere De moeilijke jongere De onbeheerste en ongeremde jongere Bourdieu (socioloog) Distinctietheorie:Iemands culturele smaak is niet simpelweg een persoonlijke voorkeur, maar in veel gevallen een uiting van de groep waartoe hij of zij behoort. http://www.youtube.com/watch?v=lLgA0bHcPsA&feature=related Reproductietheorie:de klassenstructuur zichzelf voortdurend reproduceert.dubbeltje /kwartje

20 Tot standkomen van deelname aan de samenleving Komt niet vanzelf tot stand Een weg vinden in de niet-aflatende stroom van informatie is een grote opgave Keuzes maken en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden daarbij Er bestaat geen standaard levensloop meer; jongeren missen vaste bakens van vroeger. Zij moeten hun eigen levensloop ontwerpen Reflexieve maatschappij(Giddens) zelf creëren van je ik

21 Sociale netwerken en de rol daarvan rol van miniaturisering ICT-technologie, individualisering en informalisering van menselijke betrekkingen Weak ties Strong ties

22 Opdracht 1 De onderstaande opdracht wordt in de bijeenkomsten op de opleiding gemaakt.Thuis wordt naar informatie gezocht en worden de opdrachten uitgetypt. Opdracht 1: Jeugdcultuur, jeugdstijlen en de peergroup. Zoek bronnen waarin de psychologische benadering van jeugdcultuur ( zie 1.3 Malschaert) tot uiting komt; zoek bronnen waarin de sociologische benadering van jeugdcultuur tot uiting komt ( zie 1.4. Malschaert). Geef in 1 A4 aan wat je daar van kunt gebruiken voor je denken over jeugdcultuur. Beschrijf een bestaande jeugdstijl of jeugdcultuur met alles wat erbij hoort, taalgebruik, waarden en normen, muziek, uitgaan, omgaan met seksualiteit, mode, omgaan met elkaar, omgaan met de maatschappij. burgercultuur e.d. Presenteer de jeugdstijl of jeugdcultuur aan de klas in week 3. N.B. Gebruik hierbij de literatuur uit de eerste 3 weken.


Download ppt "Jeugdcultuur Inleiding op de module. Pascal van Schajik"

Verwante presentaties


Ads door Google