De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 1."— Transcript van de presentatie:

1 Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 1

2 NetworkingMFG.com 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 2

3 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 3 Processen die niet bijdragen aan organisatiedoelen  Maak die effectief & aligned

4 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 4 Processen met verspillingen; die te langzaam gaan, te duur zijn, onvoldoende kwaliteit leveren  Maak die efficiënt

5  De letterlijke vertaling van Lean is ‘mager’. Verzamelterm voor concepten gericht op het optimaliseren van (bedrijfs)processen. Vertaling voor (bedrijfs)processen = slank en slagvaardig. In dat kader betekent Lean ook ‘véél meer doen met véél minder inspanningen’.  Taiichi Ohno * : ◦ “All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash.” ◦ “And we are reducing the time line by reducing the non-value adding wastes.” ◦ (* uit: Ohno, Taiichi. The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Portland, Oregon: Productivity Press, 1988) 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 5

6 PROCESMEDEWERKERORGANISATIE Doe het juiste werk Doe het werk juist Manage op de juiste manier DUURZAME REGULATIE DOOR GEDRAGSVERANDERING 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 6

7 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 7

8  Muda Elke activiteit die beslag legt op resources, maar geen enkele waarde toevoegt. In het Nederlands noemen we dit simpel gezegd een verspilling. Er zijn twee types Muda te onderscheiden. Type 1 zijn verspillingen die niet direct te elimineren zijn. Type 2 verspillingen zijn activiteiten die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen. Mura Ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces wordt Mura genoemd. Een voorbeeld is grote tempowisselingen, de zogenaamde pieken en dalen. Mura kan voorkomen worden door in te springen op productietijden en door de productie evenredig te verdelen over een bepaalde tijd. Mura is te vergelijken met de uitspraak “hollen en stilstaan”. Muri Er is sprake van Muri wanneer er boven een machine of mancapaciteit geproduceerd wordt. Een voorbeeld is een werknemer die teveel taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 8

9  Define value from the customer perspective  Identify the value stream  Make the process flow  Pull from the customer  Head toward perfection Welding ex. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 9

10  Define value from the customer perspective ◦ How do we define value? Must pass all three criteria; 1)Customer has to care (willing to pay for) 2)Must change the thing, 3)Done right the first time. 95% Waste 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 10

11  3 M’s  TIMWOOD  5 S  7 waists  9 waists  WORMPIT - DOWNTIME 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 11

12  Transportation  Inventory (Unnecessary)  Motion (Unnecessary)  Waiting  Overproduction  Overprocessing (Inappropriate)  Defects 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 12 Later nog meer verbeterregels: 5S 3M Wormpit Downtime etc.

13 “I had to go across the street!" Transportation Excessive movement of people, information or materials. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. Spaghetti 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 13

14 “We’re running out of room. We need to expand!" Unnecessary Inventory Excessive storage and delay of information or products. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. Dell Costs 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 14

15 “There’s got to be an easier way!" Unnecessary Motion Any motion that does not add value to the product or process. 5S- 90% Fail 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 15

16 “The parts were supposed to be here yesterday!" Waiting Long periods of inactivity for people, information, machinery or materials. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 16

17 "What do you mean the design's been changed!" Overproduction Producing more/sooner than the Internal or External customer needs. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. Dell-today 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 17

18 “Bigger is not necessarily better!" Inappropriate Processing Using the wrong set of tools, procedures or systems. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 18

19 “Of course it’s taking a long time!" Defects Frequent errors in paperwork, product quality problems etc. Courtesy of Vansco Electronics Ltd. CAR 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 19

20  1924: Iron ore turned into cash in 41 hrs - Henry Ford… time included 13 hr. non-value added time floating down the Rouge River in Michigan 1943: 17 B-17 Bombers built every day – 1/hour built by area farmers using Lean thinking 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 20

21  Seiri~Sort/organize  Seiton~Set in order/straighten  Seiso~Shine/scrub  Seiketsu~Standardize  Shitsuke~Sustain 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 21

22 Het 5S programma bestaat uit 5 activiteiten met namen die beginnen met een "S": Scheiden heeft betrekking op de inhoud van een plaats en het verwijderen van de overbodige voorwerpen. Schikken heeft betrekking op het rangschikken van de noodzakelijke voorwerpen voor een gemakkelijk en efficiënt gebruik en op het behoud van deze orde. Schoonmaken heeft betrekking op het reinigen en daarmee inspecteren van de werkplek en gereedschappen. Standaardiseren heeft betrekking op het maken van afspraken, regels en voorschriften om de werkplaats ordelijk en op niveau te houden. Stimuleren en in stand houden heeft betrekking op de rol van zowel leidinggevenden als van de medewerkers om de gewenste situatie in stand te houden. Opleiding en communicatie zijn hier onderdeel van. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 22

23 WORMPIT  Waiting Over Production Rework (defects) Motion Processing ( over or excess ) Inventory Transportation DOWNTIME  Defects Over production Waiting Non-utilized Talent/resources Transportation Inventory Motion Excess Processing 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 23

24 What prevents us from keeping the area clean? 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 24

25  De ‘7 wastes’ zijn de 7 grootste verspillingen waar een onderneming geld en tijd mee verspilt. Taiichi Ohno is de grondlegger van deze 7 verspillingen. Later is de verspilling van creativiteit nog toegevoegd. ◦ Overproductie ◦ Wachttijden ◦ Onnodig Transport en Onnodige Transporttijden ◦ Gebrekkige Procesinrichting ◦ Voorraden ◦ Onnodige Bewegingen en verplaatsingen ◦ Defecten  De belangrijste verspilling is overproductie. Overproductie genereert namelijk andere verspillingen zoals bijvoorbeeld overtollige voorraden, defecten en extra transport. De 7 Wastes worden soms uitgebreid met de verspilling van Creativiteit. Dit is de verspilling van ideeën en de creativiteit van de medewerkers. Deze verspilling komt voor wanneer medewerkers niet de kans krijgen hun eigen ideeën te gebruiken om processen te verbeteren. De verspilling treedt ook op wanneer men niet kritisch blijft kijken naar nieuwe processen of nieuwe producten. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 25

26 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 26 Vormen van “Waste” 8: Onbenut Talent

27 Zie volgende dia’s als je er geen genoeg van krijgt 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 27

28  Andon is het Japanse woord voor ‘lamp’. Een Andon is een visueel middel om de status van een proces aan te geven.  Indien er bijvoorbeeld een abnormaliteit is, wordt dit visueel weergegeven door de Andon.  VOORBEELD  De Andon hiernaast is ingericht als een stoplicht. Wanneer een lijn goed loopt, staat het licht op groen. Wanneer deze op oranje staat, loopt de lijn langzamer dan normaal. Bij rood licht is er iets aan de hand. De lijn staat dan bijvoorbeeld stil. Er is een defect gesignaleerd. (Bron: http://www.london-electronics.com/andon- displays.php)http://www.london-electronics.com/andon- displays.php   Soms staat er ook andere informatie op een Andon zoals bijvoorbeeld de (productie)aantallen per shift en/of andere normen/doelen. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 28

29  Het principe Jidoka staat voor het automatisch inbouwen van kwaliteit. De werknemer en/of machine hebben de autonomie om het hele proces stil te leggen wanneer een defect is gesignaleerd.  Jidoka wordt gebruikt om producten defectvrij te produceren. Een product mag pas de volgende productiestap als deze defectvrij is. Het proces wordt handmatig en/of automatisch stilgelegd wanneer een defect optreedt. Het proces kan stilgelegd worden door bijvoorbeeld een lijnstop. Vaak gaat een lijnstop gepaard met een Andon. Dit is een lampje of iets dergelijks dat gaat branden bij een defect, zodat duidelijk is waar het defect opgetreden is.   Het is misschien een raar idee om de autonomie voor bijvoorbeeld een lijnstop bij de medewerker neer te leggen. Dit zorgt er wel voor dat er defectvrije halfabrikaten/producten worden gemaakt. Een defect product leidt in vele gevallen tot extra handelingen verderop in het proces en dit moet voorkomen worden.   Door het hele proces direct stil te leggen bij het optreden van een defect, kan de oorzaak direct gevonden worden. Het direct oplossen van problemen zorgt in de toekomst voor een defectvrij product. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 29

30  Pokayoke is een Japanse term en betekent letterlijk ‘fouten voorkomen’. Een Pokayoke is simpel mechanisme (in gereedschappen, producten, hulpmiddelen) om defecten te voorkomen. Pokayokes hoeven niet duur te zijn, zo lang ze de fouten maar voorkomen.  Pokayokes worden gebruikt om fouten/defecten tijdens het voortbrengingsproces te voorkomen. Een product kan hierdoor defectvrij geleverd worden.  Er zijn twee varianten Pokayokes. ◦ De eerste variant bestaat uit controlerende en waarschuwende Pokayokes. Deze varianten vallen binnen de categorie ‘regulerende’ Pokayokes.  Een lijnstop is een goed voorbeeld van een controlerende Pokayoke.  Een Andon die gaat branden bij een abnormaliteit is een voorbeeld van een waarschuwende Pokayoke.  Daarnaast zijn er nog de Pokayokes die rekening houden met de plaatsing van een product en het vaste aantal handelingen per product,  Bij een computer heeft elke kabel zijn eigen kleur en vorm. Hierdoor kun je een stekker niet meer verkeerd plaatsen.  Daarnaast kan een Pokayoke ook rekening houden met het vaste aantal handelingen die verricht moeten worden. ◦ Een voorbeeld hiervan is een product dat op 4 vaste punten gelast moet worden. Het product wordt eerst vastgeklemd. Deze klemmen laten pas los wanneer er 4 maal gelast is.  Ideale pokayokes zijn goedkoop, eenvoudig en gemakkelijk te implementeren. Ze zijn afgestemd op de specifieke behoefte en ontwikkeld door de medewerkers zelf. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 30

31 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 31

32 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 32

33 Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 33

34  Overproduction  More output, space, capacity, etc. than needed  Preparing just in case needed, more than needed  Leads to overstaffing, storage, and transport costs  Waiting  Bottlenecks  Things not ready  Unnecessary transport  More distance than necessary between the end of one step and the beginning of the next  Unnecessary movement of materials/people  Defects and errors  Service or product not conforming to specifications or customer expectations  Under-utilizing people  Not using skills, knowledge, ideas in work or improving process 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 34

35 NetworkingMFG.com July 15,2008 Othmar Furer Trox USA Inc. 770-569-1433 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 35

36 …Just Do It 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 36 2 presentaties van Lean door andere organisaties: Quality Toolbox.com

37 Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 37

38 38 A STRATEGY FOR PERFORMANCE EXCELLENCE 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

39 39  An essential step required for Waste Elimination  An integral step in Kaizen  A required element to achieve Lean-site Manufacturing. Systematic Organization “Seiri” Orderliness “Seiton” Cleanliness “Seiso” Cleanup “Seiketsu” Cleanup “Seiketsu” Standardization/Perseverance “Shitsuke” 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

40 40 Systematic- Systematic Organization Scrubbing clean Self-Discipline- Control Customer Expectations Sorting Visual Placement Standardizing Control Improved Quality Improved Safety Reduced costs Consistent Deliveries Improved Product/ Service Options 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

41 41 Systematic Systematic Organization- Identifying what items are required and which are not. Sorting Visual Placement- Items should be easily retrievable, easy to get, and visual-easy to see. Self- Discipline/Control- Ensuring that Systematic Organization, Visual Placement & Cleanliness are maintained. Scrubbing Clean-Keep the area free from debris, dirt, oil, items not needed. Standardizing Control- Maintain and continually improve the previous improvements. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

42 42 To eliminate the wastes that result from “uncontrolled” processes. To gain control on equipment, material & inventory placement and position. Apply Control Techniques to Eliminate Erosion of Improvements. Standardize Improvements for Maintenance of Critical Process Parameters. Look Familiar ? 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

43 43 n Overproduction n Delays (waiting time) n Transportation n Process n Inventories n Motions n Defective products n Untapped Resources n Mis-used Resources 9 Wastes The Nine types of wastes. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

44 n Overproduction ______________________________ n Delays (waiting time)__________________________ n Transportation _______________________________ n Process_____________________________________ n Inventories__________________________________ n Motions ____________________________________ n Defective products ____________________________ n Untapped Resources __________________________ n Mis-used Resources ___________________________ 44 9 Wastes Think Break 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

45 45 Elimination of Waste 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

46 46 Systematic Organization Cleanliness Visual Placement Standardization 5 S Implementation Plan Progressive Enhancements Step 1 Establish 5 S Implementation Team Step 2 Develop Specific Implementation Plan Step 3 Develop Communication Plan Step 4 Develop 5 S Training Plan Step 5 Implement 5 S Step 6 Verification of Effectiveness 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

47 47 Removing “Red Tagged” stuff What Stuff would you “Red Tag” in these pictures ? Picture A__________________________________________________________ Picture B _________________________________________________________ Think Break 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

48 48 In the following pictures, identify some of the “finding wastes “ ( assume you work in a distribution center and you have to fill an order with product located in the following pictures). _______________________________________________________ Everything has a useable place Think Break Finding Wastes 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

49 49 Some evidence of standardized work areas Clear, shiny aisle ways Color coded areas Slogans, banners No work-in-process ( WIP ) One-Piece Flow Standardized Work Sheets 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

50  Develop a map identifying the “access ways”(aisles, entrances, walkways etc.) and the “action” areas.  Perform any necessary realignment of walkways, isles, entrances.  Assign an address to each of the major action areas.  Mark off the Walkways, Aisles & entrances from the action areas Table 1.0  Apply flow-direction arrows to aisles & walkways Table 1.0  Perform any necessary realignment of action areas.  Mark-off the inventory locations Table 1.0.  Mark-off equipment/machine locations Table 1.0  Mark-off storage locations( Cabinets,shelves,tables) Table 1.0  Color-code the floors and respective action areas per Table 1.0. 50 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

51 51 Cleanliness involves cleaning every aspect of the Organization and the removal of dirt, dust,oil, scraps on the floor, & garbage. Key Deliverables A clean Systematic Organization results in increased safety and efficiency. Increased Safety Increase d Efficienc y 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

52 52 Step 2: Allocation: Assign resources to the specific tasks required to make 5S a habit. 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering

53 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 53

54 Waste Identification Map 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 54

55 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 55

56 The Nine Wastes Percentage of Waste 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 56


Download ppt "Lean 10-10-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 1."

Verwante presentaties


Ads door Google