De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

2 Diensten 9:30voorganger: ds. G.J. de Bruijn uit Rottterdam 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Diensten 9:30voorganger: ds. G.J. de Bruijn uit Rottterdam 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Mededelingen kerkenraad

3 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

4 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

5 175 C

6 ● Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

7 Psalm 34: 1, 2 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

8 Psalm 34: 1, 2 2 Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

9 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

10 Psalm34:1, 2 ● Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

11 Psalm 119: 39 39 Hoe aangenaam is ‘t woord van uw verbond, hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren. Ja, zij is mij als honing in de mond, inzicht ontvang ik door naar haar te horen. Ik zoek uw recht, en haat uit ‘s harten grond het pad van hen die zich in ‘t kwaad verloren

12 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

13 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 ● 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

14 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 ● Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

15 Psalm 56: 1, 3, 4 1 Ontferm U, God, zij maken op mij jacht. Bestrijders jagen op mij dag en nacht, vertrappen mij met heel hun overmacht. Zie hoe zij mij benauwen. In 't bangste uur blijf ik toch op U bouwen. Ik vrees hen niet, want God is mijn betrouwen. Ik zal op Hem, wiens woord ik prijs, vertrouwen. Wat baat dan mensenkracht?

16 Psalm 56: 1, 3, 4 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep,geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des Heren wordt door mij geprezen. ‘k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld!

17 Psalm 56: 1, 3, 4 4 Ik heb, o God, geloften U gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in ‘t licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar ‘t licht mij hebt geleid.

18 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 ● L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

19 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: ● T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

20 Psalm 34:9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. NBG 1951: 9a Smaakt en ziet, dat de HERE goed is letterlijk: Smaakt en ziet hoe goed (=tof) Jahwe is, gelukkig de strijder (= mens) die snel bij Hem bescherming zoekt

21 Proef-smaak Zie-kom er achter ervaar het geniet ervan gebruik je zintuigen Niet: beredeneren, beargumenteren Maar: proeven, smaken, zien, genieten!

22 Proef-smaak Zie-kom er achter ervaar het geniet ervan REALITEIT IN HET LEVEN Wat proeft u? Wat ziet u? Smaakt het? Geniet u? Merkt u hoe goed de HEER is … voor u?

23 Situatie van David Succes van de overwinning op Goliat Gekroond tot toekomstige koning Bedreigd door koning Saul: speer Nu: Op de vlucht: leven bedreigd door Saul Veilig bij Achis? Weer leven bedreigd Doen alsof hij gek is Weggejaagd door Achis Nog vele, vele moeiten zouden volgen, 1 Sam 22 e.v.

24 Hoe kan David zoiets zeggen??? Niet een leven: Zonder gevaar, dreiging, moeilijkheden, want - David: angst, verdrukking, nood, hulpgeroep, kreten, gebroken mensen, zwaar getroffen, niets bespaard Zonder eigen actie, want - handelen <> mensen:Davids gedrag bij Achis, 1 S 21:14 - handelen <> God:Davids gebed, Ps 34:5,7 Davids lied, Ps 34:2 Davids ontzag voor HEER, Ps 34:10,12

25 Proef, en geniet de goedheid van de HEER - op aarde, - onder open hemel - met je levende HEER GÉÉN ONZEKERE ZOEKTOCHT ! ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, Ps 34:5 naar hem opzien, Ps 34:6 ik riep tot de HEER, hij heeft geluisterd, Ps 34:7

26 Het antwoord van de HEER 34:5van alle angst bevrijd 34:7uit de nood gered 34:8en bevrijdt hen de engel van de HEER = Christus ! 34:18bevrijdt hen uit de nood 34:19hij redt 34:20steeds weer bevrijden 34:23de HEER redt het leven

27 Smaakt en ziet u dat reddingswerk van God vandaag al in uw leven? Merkt u hoe goed de HEER is … voor u? Staat uw levenservaring niet haaks op deze woorden van David?

28 Wat doe je als het NOODWEER losbarst? SCHUILEN !!! BESCHERMING ZOEKEN !!! WAAR ??

29 Psalm 34:9b gelukkig de mens die bij hem schuilt. Gelukkig de mens-vechter stoere soldaat ‘waardig’/competent Gelukkig de mens …… die eigen boontjes dopt? die erop losslaat? Gelukkig de mens …… die snel naar de HERE gaat

30 Schuilen bij Hem Bescherming zoeken bij Hem Snel (!) naar Hem toe rennen Psalm 23:4Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Vertrouwen op de HEER van de redding Geloven in de God van de bevrijding die in Christus liet zien, hoe allesomvattend de redding wordt

31 Psalm 34:9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. LEVENSTAAK voor de MENS ! Hebt u de smaak al te pakken ?

32 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 ● Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

33 Psalm 34: 3, 7 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wèlbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

34 Psalm 34: 3, 7 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt Hem God de HEER, die veilig hem geleidt.

35 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

36 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

37 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 ● LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

38 LvdK 14: 1, 3, 5 1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

39 LvdK 14: 1, 3, 5 3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

40 LvdK 14: 1, 3, 5 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

41 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 ● Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

42 182 D

43 Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de Bruijn Rotterdam Collecte:GPZ/Eleos

44 Morgendienst 29 juli met Dit Koningskind zondagmorgen 29 juli in de morgendienst zal er speciaal aandacht zijn voor een groep van Dit Koningskind die dan in Weert op vakantie zijn. De dienst zal in het teken staan van Jozef en zijn dromen. Iedereen is welkom om na de dienst nog koffie/thee/limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.


Download ppt "Psalm34:1, 2 Psalm119:39 1 Samuel21:11- 22: 2 Psalm56:1, 3, 4 L. Psalm34: T. Psalm34:9 Psalm34:3, 7 LvdK14:1, 3, 5 Gezang 182D:Amen Liturgie ds. G.J. de."

Verwante presentaties


Ads door Google