De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windesheim zet kennis in werking “Jong geleerd…” SWPBS in de onderbouw PO en VVE. Margreet van Oudheusden:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windesheim zet kennis in werking “Jong geleerd…” SWPBS in de onderbouw PO en VVE. Margreet van Oudheusden:"— Transcript van de presentatie:

1 Windesheim zet kennis in werking “Jong geleerd…” SWPBS in de onderbouw PO en VVE. Margreet van Oudheusden: Ma.van.oudheusden@windesheim.nl

2 Windesheim zet kennis in werking Wat neem je mee uit deze workshop? Belang van ingrijpen op jonge leeftijd Informatie over het PBS-model bij jonge kinderen Universele niveau Tier 2 Tier 3 Ideeën voor activiteiten en interventies

3 Windesheim zet kennis in werking Doel op systematische wijze een effectief en samenhangend ondersteuningssysteem voor alle leerlingen creëren.

4 Windesheim zet kennis in werking Over welke kinderen hebben we het? Neem een peuter / kleuter in gedachten waar je je zorgen over maakt. Maak een portret van deze leerling Ga met je buur in gesprek over dit portret Met elkaar schetsen we enkele kenmerken van kinderen die risico lopen op leer-en gedragsproblemen

5 Windesheim zet kennis in werking Waarom?

6 Windesheim zet kennis in werking Perspectief van de leerkracht Leerkrachten willen graag betekenisvol zijn voor hun leerlingen (Goei en Kleijnen, 2009) en gedragsproblemen dwarsbomen dit streven Veel leerkrachten leggen de oorzaak voor de problemen buiten zichzelf (bv stoornissen, opvoeding ouders) (Van der Wolf en Beukering, 2009)  externe attributie Na verloop van tijd kan er een soort ‘sociale allergie’ ontstaan voor probleemgedrag (Van der Wolf en Beukering, 2009) Vaak willen leerkrachten wachten om te kijken of het vanzelf beter wordt.

7 Windesheim zet kennis in werking Perspectief van de leerling Jonge kinderen met gedragsproblemen hebben 50% kans dat de problemen zich op latere leeftijd voortzetten (Hester et al, 2004) Webster-Stratton (2004) stelt dat probleemgedrag ‘’kristalliseert’’ rond 8 jaar. Daarvoor zijn kinderen gevoeliger voor interventies dan daarna. Kwetsbare jonge kinderen krijgen significant minder positieve feedback, minder instructie en meer negatieve feedback dan andere leerlingen (Montague & Rinaldi, 2008)

8 Windesheim zet kennis in werking Model voor vroegtijdige interventie

9 Windesheim zet kennis in werking Effectieve professionals Denk, deel en wissel uit: Wat zijn kenmerken van effectieve pedagogische medewerkers en leerkrachten? Waarom zijn deze kenmerken belangrijk voor jonge kinderen?

10 Windesheim zet kennis in werking Universele niveau Belang van positieve relaties voor jonge kinderen Een positieve, voorspelbare uitdagende, rijke leeromgeving van hoge kwaliteit

11 Windesheim zet kennis in werking Positieve relaties Het hebben van positieve relaties (tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling) is een belangrijke beschermende factor bij het ontstaan van probleemgedrag. De leerkracht kan het verschil maken. (Pianta & Stuhlmann, 2004; Buijse et al, 2006) https://www.coursera.org/course/earlychildhood

12 Windesheim zet kennis in werking Positieve, voorspelbare omgeving Duidelijke gedragsverwachtingen aanleren en visualiseren Routines ontwikkelen, helder dagschema Uitdagende activiteiten, aansluitend bij de leeftijd zowel ongestructureerd als gestructureerd Positieve feedback Eenduidige voorspelbare consequenties Overgangen voorbereiden Aanwijzingen zijn eenduidig en positief gesteld (Powell et al, 2006)

13 Windesheim zet kennis in werking Brainstorm met een klein groepje over mogelijke manieren om gewenst gedrag aan te leren Zet de drie leukste voorbeelden op drie postits Als je je email achterlaat, stuur ik de gebundelde voorbeelden toe

14 Windesheim zet kennis in werking Gedragsverwachtingen Kort en duidelijk Eenduidig en enkelvoudig Duidelijk gevisualiseerd Geven aanwijzingen voor het gewenste gedrag

15 Windesheim zet kennis in werking Stemvolumemeter

16 Windesheim zet kennis in werking Herkennen van gevoelens http://www.youtube.com/watch?v=KfY8M51wz0o

17 Windesheim zet kennis in werking Stroomdiagram om te komen tot tier 2 interventies Identifice er leerlingen die extra onder- steuning nodig hebben Ouders /leraren Scree- ning Data in de school (LVS) Tier 1 is betrouw baar en volledig geimple- menteerd Specifieke data worden verza- meld en geanaly- seerd Problemen worden gedefi- nieerd Interven- ties worden ontworpen uitgevoerd en geëva- lueerd

18 Windesheim zet kennis in werking Interventie Een interventie = Een specifieke set van maatregelen, Vanuit de waarden en Bijbehorende gedragsverwachtingen Afgestemd op elkaar en op de omgeving (Van Meersbergen en Blonk, 2010).

19 Windesheim zet kennis in werking Tier 2: interventies tbv leerlingen at risk Signaleren van leerlingen die een risico lopen op het ontstaan van leer-en of gedragsproblemen. Wat is er aan de hand? Wat zit er achter het gedrag? Ontwerpen van interventies en deze zo mogelijk inbedden in de dagelijkse praktijk (embedded teaching) Uitvoeren van deze interventies Evalueren

20 Windesheim zet kennis in werking Tier 2 interventies Brainstorm met een klein groepje over mogelijke interventies voor tier 2 Zet de drie leukste voorbeelden op drie postits Als je je email achterlaat, stuur ik de gebundelde voorbeelden toe

21 Windesheim zet kennis in werking Voorbeelden tier 2-interventies Check in check out Stop denk doe Stop! Wat moet ik doen? Wat is het probleem? Denk! Hoe kan ik dat doen? Ik bedenk een oplossingsstrategie. Doe! Ik ga het uitvoeren. Ik ga mijn oplossingsstrategie uitvoeren. Terugkijken! Hoe heb ik het gedaan? Ik evalueer mijn oplossing en de uitvoering van mijn oplossing. First steps Incredible years-project Scaffolding Embedded teaching Ondersteuning executieve functies

22 Windesheim zet kennis in werking Incredible years (Webster-Stratton, 2006)

23 Windesheim zet kennis in werking Gevoelsthermometer MAD!! Upset Okay Happy

24 Windesheim zet kennis in werking Spelbegeleiding: samen leren spelen

25 Windesheim zet kennis in werking Tier 3 interventies Individuele interventies Op basis van een Functionele GedragsAnalyse een interventie samenstellen Uitwerken in een (handelings)plan Betrekken van een team rondom een kind (ouders, ketenpartners, belangrijke anderen)

26 Windesheim zet kennis in werking Stappen in tier 3 FGA Data verzamelen (5 W’s) en hypotheses opstellen Besluit nemen Ontwerp interventies Ontwerpen van de interventie Door welk gedrag kan probleemgedrag worden vervangen? Voer interventies uit en evalueer, pas aan Aanpassen van de triggers (situatie, leerkrachtgedrag) Vaardigheden trainen, ondersteuningsnetwerk activeren

27 Windesheim zet kennis in werking Tier 3 interventies Brainstorm met een klein groepje over mogelijke interventies voor tier 3 Zet de drie interessantste voorbeelden op drie postits Als je je email achterlaat, stuur ik de gebundelde voorbeelden toe

28 Windesheim zet kennis in werking Defusing dispruptive behavior (van Overveld, 2014) Omgaan met ordeverstoringen in 6 stappen 1.Beoordeel de situatie 2.Ga door met de les. Keep the instruction flowing! (Colvin, 2010) 3.Richt je op de leerling en herhaal je opdracht. 4.Verbreek het contact, richt je op de andere kinderen en observeer. 5.Laat de verantwoordelijkheid bij de leerling; gehoorzamen of de consequentie. Als het kind gehoorzaamt: positieve feedback. Anders: consequentie 6.Debrief op een later tijdstip.

29 Windesheim zet kennis in werking Wrap around Gericht op het versterken van netwerken en ondersteuningsbronnen rond het kind / gezin Samenhangende aanpak die alle levensdomeinen betreft Betrokkenheid van mensen binnen en buiten de school Onvoorwaardelijk: het kind kan niet falen, het plan kan niet werken. Ondersteuning wordt om het gezin heen geboden, passend bij hun behoeften

30 Windesheim zet kennis in werking Zijn er nog vragen

31 Windesheim zet kennis in werking


Download ppt "Windesheim zet kennis in werking “Jong geleerd…” SWPBS in de onderbouw PO en VVE. Margreet van Oudheusden:"

Verwante presentaties


Ads door Google