De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succes door Interdisciplinair Samenwerken Saxion Innovatie Team Top Talent Programma ACT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succes door Interdisciplinair Samenwerken Saxion Innovatie Team Top Talent Programma ACT."— Transcript van de presentatie:

1 Succes door Interdisciplinair Samenwerken Saxion Innovatie Team Top Talent Programma ACT

2 Programma Inleiding door Marike Lammers, Programmadirecteur Top Talent 3 perspectieven interdisciplinair samenwerken 1. Werkveld: Case van Stichting Lucrum –wijkgerichte aanpak door Rob Dieleman, slash-worker 2. Onderzoek: succesfactoren in honours programma’s (interdisciplinair), door Dr. Karin Truijen, onderzoeker Top Talent Programma 3. Studenten: Interdisciplinaire afstudeeropdracht, door Manon Reinders (AMM) en Lenneke Scheltema (AGZ), honours alumni Aansluitend 5 workshops

3 Programma workshops W0.60Workshop 1:InterdisciplinairMarike Lammers vraagstuk:Nitie Mardjan de honours didactiekFlorian de Boer Babette de Weerd W0.65Workshop 2:ExPEERienceChrista Barkel Janneke de Graaf Sandra ter Weele W0.66Workshop 3:Education RebelutionBas Olde Hampsink Marco Strijks Clemens Kienhuis W0.67Workshop 4:Dream Focus Plan DoEmmy Heerdink Guus Vrauwdeunt W0.68Workshop 5:Learn Scrum -Sebastiaan Elsgeest become agileAndre van der Zijde

4 toptalent@saxion.nl innovatieteam@saxion.nl Voor vragen, goed gesprek, of brainstorm? innovatieteam@saxion.nl toptalent@saxion.nl

5

6 1. Wijkgericht aanpak Stichting Lucrum Rob Dieleman

7 Pilot Wijkgerichte aanpak Vriezenveen Bijgewerkt: 24 september 2015

8 Aanleiding Verandering in de intramurale zorg –Ontkoppeling zorg en wonen –Alleen ZZP 4 en hoger Gevolg: –Mensen wonen langer thuis –Behoefte aan zorg en welzijn aan huis –Toename eenzaamheid Bedreiging bestaansrecht zorginstelling –Leegstand, daling omzet Vastgoedeigenaar (woningcorporaties) –Leegstand, geen opbrengst, kapitaalvernietiging Terugloop omzet leveranciers

9 Zo was het

10 En nu: “Ik heb al een tijd niets meer van mijn oude buurvrouw gehoord. Dat vind ik zo jammer.”

11 “Af en toe ga ik naar buiten. Probeer je toch een praatje te maken ofzo.”

12 “De wijkzuster komt wel eens langs. Dat vind ik best gezellig.”

13 “Om nou steeds om hulp te moeten vragen, dat vind ik vervelend. Ik wil anderen niet tot last zijn”

14 Mogelijke oplossing: Wijkgerichte Aanpak Ontwikkeld door Stichting Lucrum

15 Wijkgerichte aanpak Thuiswonende zorgcliënten in een wijk worden door wijkbewoners (werkzoekenden en vrijwilligers) voorzien van diensten en verzorgingsmiddelen, aangestuurd vanuit een in de wijk gevestigde zorginstelling. De instelling wordt beleverd door leveranciers en functioneert als centraal distributiepunt Inzet van gebruiksvriendelijke ICT verbindt mensen in de wijk

16 Resultaat Wijkgerichte aanpak Diensten voor extramurale cliënten in de wijk met hoge kwaliteit, hoge leverbetrouwbaarheid en tegen aanvaardbare kosten Werkervaring voor werkzoekende wijkbewoners en vrijwilligers Verlagen eenzaamheid, verhogen sociale cohesie Nieuwe bron voor werk en financiering zorginstelling –Compensatie voor effecten ontkoppeling Wonen en Zorg Nieuwe omzetmogelijkheden leveranciers

17 Opbrengst per doelgroep in de wijk Thuiswonende cliënten: Werkzoekenden, vrijwilligers: Zorginstelling: Gemeente: Woningcorporaties Leveranciers Passende zorg met hoge kwaliteit Ontzorgd door levering (zorg)producten aan huis Meer sociale contacten, netwerk Gelukkiger en veiliger Werkervaring Sociale contacten, netwerk Gelukkiger Meer omzet en meer draagvlak Dagbesteding Meer participatie Aantrekkelijker wijk Lagere kosten Behoud of verhoging waarde vastgoed Nieuwe afzetmogelijkheden, hogere omzet

18 Thema’s VriezenFijn Zorg Welzijn Participatie Bouwkunde Duurzaamheid Veiligheid/Leefbaarheid Logistiek en distributie, personenvervoer Financieel Juridisch Ondernemen HRM IT (beeldzorg, domotica, etc) Organisatie en management Consumentenonderzoek Demografische analyse (big data) Monitoring/effectmeting Procesontwerp en procesoptimalisatie Documentatie/verslagleggin g Instructie en training Facility Management

19 Vraagstellingsatelier Uitnodiging voor afstudeerders (en hun docenten) met interesse in interdisciplinair samenwerking 24 november 15.00-18.00 locatie Saxion Edith Stein Afstudeerprojecten definiëren in interdisciplinaire setting

20 Pilot Wijkgerichte Aanpak

21 Doel pilot VriezenFijn Aannames Wijkgerichte Aanpak toetsen in de praktijk Lessons learned en best practices verzamelen Ontwikkelen schaalbaar model aanpak

22 De stip op de horizon: In 2020 is Vriezenveen het gelukkigste dorp van Twente. Met Woon & Zorgcentrum Vriezenhof als spil in het geheel en vele partners van buiten en binnen het dorp zullen de Vriezenveners samen werken aan een dorp met zelfstandige, zelfredzame en vooral gelukkige bewoners. Thema’s zijn werk, zorg en welzijn. VriezenFijn betrekt daarbij alle inwoners; van jong tot oud, en van werkende tot werkzoekende. De dromen, wensen en behoeften van de inwoners vormen hierbij het uitgangspunt.

23 De Vriezenhof

24 Sociale cohesie IT infra Logistiek en distributie Juridisch, contracten Gelukkig leven Zorg, Welzijn Participatie Werkervaring Administratie, financiën, verrekening Diensten Andere diensten Vriezenveen

25 Logistiek en distributie

26 Vriezenveen De Vriezenhof

27 Woon- en zorgcentrum De Vriezenhof voeding wasgoed medische artikelen medicijnen

28 Vriezenveen De Vriezenhof

29 Vriezenveen De Vriezenhof

30

31 Vriezenveen De Vriezenhof

32 Aanpak leegstand zorginstelling Van: –alleen zorgappartementen Naar: –Huren in een zorgzame omgeving –Thuiswonen met zorg, welzijn en andere diensten Vereist aanpassing instellingen –Hoe moet dat dan?

33 Vereist aanpassing instellingen Onderzoek nodig: –Wie is de toekomstige huurder? Big data voor populatiekapitalisatie –Wat wil de toekomstige huurder? Marktonderzoek –Wat is er mogelijk? Wat we kunnen we bieden? Bouwtechnische aanpassingen Ruimtes voor (nieuwe) voorzieningen Inzet domotica Inzet zorg, welzijn en participatie –Welke stakeholders hebben we nodig? Hoe financieren we dit?

34 Financiering? Bank doet dit niet Lucrum fonds wel: –Financiering op basis exploitatie van totaalconcept: Populatiekapitalisatie Bouwkundige aanpassingen Diensten

35 Uitvoering Rollen, taken en verantwoordelijkheden bepalen Netwerkorganisatie bouwen IT infrastructuur opzetten Ketens en processen inrichten –Zorg, welzijn –Logistiek –Participatie Verrekening kosten en baten Training en instructie betrokkenen Monitoren tbv optimalisatie

36 Netwerkorganisatie bouwen met: Bewoners Zorgprofessionals eerste en tweede lijn Welzijn, sport, cultuur Mantelzorgers Gemeente (WMO, participatie, vervoer) Opleidingsinstellingen Werkgevers

37 IT infrastructuur: Maakt vraagsturing mogelijk Zorg op afstand –Beeld, geluid, sensoren –Aansluiting Centraal Medisch Service Centre Veiligheid Sociale activering Boodschappen en diensten aan huis

38 Vraagstellings-Atelier 24 november 2015 Van onderzoeksvragen naar afstudeeropdrachten

39 Aanpak en programma Welkom Intro VriezenFijn 10 thematafels, bemenst door: –Vragensteller vanuit projectgroep VriezenFijn –Begeleider vanuit Saxion 10 groepen van ? studenten Korte verkenningsrondes per tafel –10 min. per tafel Pauze Verdiepen: studenten kiezen een tafel van hun voorkeur (het kan goed zijn dat er tafels afvallen) Matchen vraag en aanbod Vervolgafspraken Afsluiting

40 Resultaat: Afstudeerprojecten Door multidisciplinaire en interdisciplinaire teams van afstudeerders Begeleid door Saxion docenten en experts uit de projectgroep VriezenFijn

41 Thema’s VriezenFijn Zorg Welzijn Participatie Bouwkunde Duurzaamheid Veiligheid/Leefbaarheid Logistiek en distributie, personenvervoer Financieel Juridisch Ondernemen HRM IT (beeldzorg, domotica, etc) Organisatie en management Consumentenonderzoek Demografische analyse (big data) Monitoring/effectmeting Procesontwerp en procesoptimalisatie Documentatie/verslagleggin g Instructie en training Facility Management

42 1. Vragen: Zorg en Welzijn De Vriezenhof zorgt voor een prettige en veilige omgeving waarin cliënten zo goed mogelijk verder kunnen met hun leven. De behoeftes, wensen en dromen van de cliënten zijn leidend voor de medewerkers van de Vriezenhof Hoe vertalen we dat in Zorg en Welzijn? Zijn er nieuwe vormen van Zorg en Welzijn die hier in passen? Hoe kunnen we Zorg en Welzijn beter op elkaar afstemmen om zo nog beter aan de behoefte van de cliënt te voldoen?

43 2. Vragen: Participatie Hoe motiveer je werkzoekenden om producten en diensten te leveren voor ouderen in wijk of dorp? Hoe train je werkzoekenden om producten en diensten te leveren voor ouderen in wijk of dorp? Deze vragen gelden ook voor vrijwilligers en mensen in de dagbesteding

44 3. Vragen: Zorg, Welzijn, HRM/organisatie Welbevinden cliënt centraal: zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders moeten anders gaan denken en werken Wat houdt die verandering precies in? Hoe krijg je medewerkers zo gemotiveerd dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen? Hoe leid je deze medewerkers effectief op? Hoe houd je deze medewerkers gemotiveerd? Hoe en waar vind je belangrijke stakeholders binnen Vriezenveen en hoe kun je deze laten aanhaken op VriezenFijn?

45 4. Vragen: IT/e-Health Hoe maak je IT hanteerbaar voor senioren? –Behoefte senior: Sociale interactie Bestellen producten en diensten Zorg Welzijn Welke instrumenten kun je het beste inzetten voor ouderen? Een PC, TV, tablet, smartphone, iets anders? Hoe moet een gebruikersinterface voor ouderen er uit zien? Hoe werkt de navigatie? Hoe verloopt de interactie?

46 5. Vragen: Bouw Hoe moet een appartement er uit zien? Welke functies moeten er in onder gebracht worden? Kun je met één opzet toe, of moet je juist een gevariëerd aanbod ontwikkelen? Hoe kun je domotica effectief integreren in de bouw Hoe moet het nieuwe restaurant van de Vriezenhof, dat heel Vriezenveen wil bedienen, er uit gaan zien?

47 6. Vragen: Duurzaamheid Hoe maken we De Vriezenhof en Vriezenveen duurzaam? –Isolatie –Energie –Voeding –Afval Welke technieken zijn bruikbaar? Moeten we onze processen ook aanpassen? Zo ja, hoe?

48 7. Vragen: Analyse Vriezenveen Analyse wijk, dorp: Welke (demografische) gegevens zijn relevant voor een analyse? Welke toekomstige wensen, behoeftes en eisen zijn er te verwachten bij de bewoners van Vriezenveen? Klantonderzoek: Welke wensen, behoeftes en eisen leven er bij de bewoners van Vriezenveen? Welke wensen, behoeftes en eisen leven er bij de (potentiële) gebruikers van de vernieuwde Vriezenhof?

49 8. Vragen: Logistiek, distributie, personenvervoer Welke (nieuwe) logistieke processen kunnen we inzetten om VriezenFijn zo optimaal mogelijk te laten functioneren? Hoe organiseren we die, zodat ze kwalitatief goed en betaalbaar zijn? Hoe kunnen we het personenvervoer slim organiseren zodat het kwalitatief goed en betaalbaar is?

50 9. Vragen: Organisatie, financiering, contracten Welke financieringstromen zijn er binnen VriezenFijn te verwachten? Hoe organiseren we de financieringsstromen zodat alle partners tevreden zijn? –Rechtvaardig –Transparant –Eenvoudig

51 10. Vragen: Documentatie, verslaglegging Vriezenveen Om uiteindelijk tot een gevalideerd en werkend model van de Wijkgerichte Aanpak te komen moet VriezenFijn -onder meer- goed worden gedocumenteerd. Het gaat dan om de successen, de missers, de ‘best practices’ de ‘lessons learned”. Hoe doen we dat? – Wat moet er worden vastgelegd? Keuzes en beslissingen Resultaten – Welke middelen zetten we in? – Hoe organiseren we dat?

52 Bijlages

53 Projectmanagement Stuurgroep –Opdrachtgever –Klant –Onderzoek Projectteam Integratie Projectteam I t/m IV? Projectbrief –Planning –Bemensing –Budget

54

55 Top Talent Programma Een zoektocht naar de succesfactoren van Top Talent binnen Saxion Dr. Karin Truijen

56 Top Talent Programma binnen Saxion Honours programma’s (HP’s) en Excellentieprogramma’s HP’s zijn interdisciplinaire programma’s Start tweede jaar Extra curriculair 30 studiepunten (EC’s) over meerdere jaren verspreid 1 a 2 dagdelen per week

57 Onderzoeksgroep Lectoraat Innovatief & Effectief onderwijs Dr. Mark Gellevij Jolise ‘t Mannetje MSc Dr. Karin Truijen

58 Onderzoeksdoel Ondersteunen en evalueren van Saxion Top Talent Succesfactoren identificeren

59 Overzicht Top Talent binnen Saxion Methode – Vragenlijst 2012 – Vragenlijst 2013 – Vragenlijst 2014 – Vragenlijst 2015 Resultaten -> model

60

61 Meerwaarde voor het werkveld Het werkveld bemerkt het volgende onderscheid tussen ‘reguliere’ bachelor studenten en Top Talent studenten: - nieuwsgieriger - kansen zien en grijpen - vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken

62 Adviezen Ter stimulering: Aandacht zorgvuldige selectieprocedure Praktijkgerichte opdrachten en complexe activiteiten Hoge eisen Methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude Eigen ontwikkelroute Hoogwaardige kwaliteit van feedback Mogelijkheden tot internationalisering Anderen inspireren

63

64 3. Titel? Manon Reinders Lenneke Scheltema Honours alumni

65 Hoe het ooit begon FAS Project – Meerwaarde van multidisciplinair werken – Halverwege leerjaar 3 ontstaan van idee

66 Een idee en dan… – Creëren van een onderzoeksontwerp Waar liepen we tegenaan? – Verschillende eisen vanuit de opleidingen – Onbegrip van mensen

67 Aan de slag Een jaar later…

68 Het proces Wat heeft transdisciplinair afstuderen ons gebracht Kennis ander werkveld Kritischer eigen werkveld Durven door te zetten Omgaan met weerstand Netwerk Wat hadden we nodig voor transdisciplinair afstuderen? Doorzettingsvermogen Creativiteit Docenten die een uitdaging aandurven Sparren met Honours

69

70 Programma workshops W0.60Workshop 1:InterdisciplinairMarike Lammers vraagstuk:Nitie Mardjan de honours didactiekFlorian de Boer Babette de Weerd W0.65Workshop 2:ExPEERienceChrista Barkel Janneke de Graaf Sandra ter Weele W0.66Workshop 3:Education RebelutionBas Olde Hampsink Marco Strijks Clemens Kienhuis W0.67Workshop 4:Dream Focus Plan DoEmmy Heerdink Guus Vrauwdeunt W0.68Workshop 5:Learn Scrum -Sebastiaan Elsgeest become agileGuido Bruinsma

71 toptalent@saxion.nl innovatieteam@saxion.nl Voor vragen, goed gesprek, of brainstorm? innovatieteam@saxion.nl toptalent@saxion.nl


Download ppt "Succes door Interdisciplinair Samenwerken Saxion Innovatie Team Top Talent Programma ACT."

Verwante presentaties


Ads door Google