De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 3 + 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 3 + 4"— Transcript van de presentatie:

1 Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 3 + 4
Dorien `t Hart 1

2 Programma van vandaag Huiswerk Theorie oef psychiater zelf doen 2

3 Terugblik Observatievraag en deelvragen Objectiviteit
Betrouwbaarheid en validiteit Soorten onderzoeksvragen Soorten observatie Soorten observatie: Gedragsobservatie Dagelijkse observatie Systematische observatie Participerende observatie Zelfobservatie Soorten onderzoeksvraag: Exploratief / verkennend Beschrijvend Vergelijkend Toetsend Probleemoplossend Betrouwbaarheid en validiteit The guardian Person swapping experiment

4 What to do? Je signaleert iets op je stageplek.
Je controleert het: met collega’s bespreken. Je analyseert het: wat is er aan de hand? Je stelt een observatievraag op en maakt deelvragen. Je concretiseert / operationaliseert alle begrippen. Je typeert het soort onderzoeksvraag. Je stelt het doel en het soort van de observatie vast. Je bepaalt de gedragingen die je wilt observeren. Is er een 0-meting? Je beschrijft hoe de registratie gaat verlopen (wie, wanneer, hoe?) Je maakt een registratieformulier. Hoe ver zijn jullie?

5 Voorbeeld van een observatievraag en deelvragen
Hoe en wanneer zoekt Bertus contact met de andere cliënten en hoe reageren zij hierop? Hoe zoekt Bertus verbaal contact? Hoe zoekt Bertus nonverbaal contact? Hoe reageren andere cliënten verbaal? Hoe reageren ander cliënten nonverbaal? Op welke momenten vindt dit plaats? Context vertellen.

6 1. Concretisering + 2. operationaliseren
1. Onder contact zoeken wordt verstaan: het zowel verbaal als non-verbaal communiceren met een andere cliënt op initiatief van de geobserveerde cliënt. 2. De gedragingen die daarbij horen zijn: 1. Onder reageren wordt verstaan: 2. De gedragingen die daarbij horen zijn:

7 Film opdracht Wat zou hier je observatievraag kunnen zijn?
Welke deelvragen kun je formuleren? Welke termen moet je concretiseren? Welke termen moet je operationaliseren? Aflevering: Juanita: 12 oktober – 5.00

8 Wat is het bereik van je observatieonderzoek?
Eenheden Domein Variabelen Waarden Meetniveau

9 Nulmeting? 0-meting

10 Subjectiviteit beperken? Aandachtspunten:
Doelstelling? Welke hoofd- en deelvragen? Welke concrete gedragingen? Keuze wat bekijken: waar, wanneer, hoe lang, door wie? Hoe in kaart brengen? Wat zijn je voorkeurszintuigen? Waar richt je je aandacht het eerst op?

11 Registreren Het vastleggen van een observatie…zo
objectief mogelijk  betrouwbaarheid! Zuivere registratiemethoden…

12 Registratie systemen (1)
Ongestructureerd Gestructureerd: Event sampling Time sampling Bestaande observatiesystemen Zelfgemaakte observatiesystemen

13 Registratiesystemen (2) Gestructureerd
Afspraak over de te observeren gedragingen gedurende een bepaalde periode van een bepaald persoon (of meer) in een bepaalde situatie. Ongestructureerd: bv dagrapportage. Voordeel: ruimgestelde onderzoeksvraag. Nadeel: je maakt toch een selectie (je kunt immers niet ALLES opschrijven).

14 Gestructureerd: Eventsampling ↔ Timesampling
Het koppelen van observatie aan tijd: Eventsampling: Gebeurtenis centraal Timesampling: Tijd centraal door afspreken van een tijdsinterval. (sample = monster of staaltje)

15 Film opdracht Wat zou hier je observatievraag kunnen zijn?
Welke deelvragen kun je formuleren? Welke termen moet je concretiseren? Welke termen moet je operationaliseren? Maak een registratieformulier 15 Aflevering: Juanita: 12 oktober – 5.00

16 Oefening psychiater 16 Aflevering: Juanita: 12 oktober – 5.00

17 Week 4. Neem je registratieformulier mee Observatieplan inleveren


Download ppt "Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 3 + 4"

Verwante presentaties


Ads door Google