De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond VO Albert Plesmanschool1

2 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject advisering Eindtoets Hoe komt u aan informatie? Afsluiting

3 Albert Plesmanschool3 Basisonderwijs (8 jaar) leeftijd 4-12 jaar WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw

4 Albert Plesmanschool4 Basisonderwijs (8 jaar) leeftijd 4-12 jaar WO 4-6 jr HBO 4 jaar MBO 2-4 jr Leerlingwezen 1-4 jr VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Onderbouw

5 Albert Plesmanschool5 Onderbouw De eerste twee jaar van het vmbo en de eerste drie jaar van havo en vwo. Kerndeel (2/3) Dit is voor alle scholen een verplicht deel. Differentieeldeel (1/3) Dit vullen de scholen zelf in.

6 Albert Plesmanschool6 Onderbouw De 7 leergebieden in de onderbouw (eerste fase): Nederlands Engels Wiskunde Mens en natuur Mens en maatschappij Kunst en cultuur Sport en beweging

7 Vakken in de onderbouw Nederlands Engels Duits of Frans Geschiedenis en staatsinrichting Aardrijkskunde Economie Lichamelijke opvoeding Wiskunde Natuur- en scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Techniek Twee vakken uit: beeldende vorming, muziek, dans en drama Albert Plesmanschool7

8 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) Goede doorstroming naar het MBO Leerlingen die moeite hebben met leren kunnen met extra hulp (LWOO) een diploma VMBO halen Albert Plesmanschool8

9 9 Leerwegen binnen het VMBO De Gemengd/Theoretische Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg

10 Albert Plesmanschool10 Techniek - Grafische techniek- Elektrotechniek - Bouwtechniek- Installatietechniek - Metaaltechniek- Transport en logistiek - Voertuigtechniek Zorg en Welzijn - Verzorging- Uiterlijke verzorging Economie - Administratie- Consumptief - Handel en verkoop- Mode en commercie Groen - Landbouw en natuurlijke omgeving

11 Profielen binnen het VMBO Albert Plesmanschool11

12 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs Na het derde jaar wordt een profiel gekozen Albert Plesmanschool12

13 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Albert Plesmanschool13

14 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Bovenbouw Meer verantwoording voor eigen leerproces Actief en zelfstandig leren Albert Plesmanschool14

15 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Bereidt voor op wetenschappelijk onderwijs Voor kinderen met een zeer goede studiehouding Profielen en bovenbouw net als in het havo Albert Plesmanschool15

16 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Het atheneum: Latijn als keuzevak Het gymnasium: Grieks en Latijn als extra vakken Albert Plesmanschool16

17 Albert Plesmanschool17 Traject m.b.t. advisering Het (voorlopig) advies wordt opgesteld door: De leerkrachten van groep 7 en 8 De Intern begeleider (mevrouw van der Maas) De locatie-leider (de heer Goudappel) Indien nodig externe deskundigen

18 Albert Plesmanschool18 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies: Wat kan het kind? -het werk in de klas -resultaten van het LeerlingVolgSysteem -werkhouding - concentratie - zelfstandigheid - doorzettingsvermogen - aanpak van het huiswerk -Entreetoets Wat wil het kind? Wat willen de ouders?

19 Albert Plesmanschool19 Factoren die van belang zijn bij het opstellen van het advies:

20 Albert Plesmanschool20 Rotterdamse Plaatsingswijzer FOKOR Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam Richtlijnen voor alle Rotterdamse scholen Tijdpad Tabellen met vaardigheidsscores per onderwijsniveau Procedures

21 Albert Plesmanschool21 Traject m.b.t. advisering Januarilaatste toetsen LeerlingVolgSysteem Vanaf 11 januariopen dagen Voortgezet Onderwijs 4 e week januari-VO-adviesgesprekken begin februariOKR gegevens doornemen + adviesformulier afdrukken

22 Albert Plesmanschool22 Traject m.b.t. advisering OKR OnderwijsKundig Rapport: Gegevens uit onze administratie Toetsresultaten Advies Toelichting op het advies Adviesformulier: Advies Unieke code

23 Albert Plesmanschool23 Traject m.b.t. advisering 4 januari tot 17 februarioriëntatiefase + toelaatbaarheidsonderzoeken 1 t/m 16 maart aanmelden op Voortgezet Onderwijs met adviesformulier Na inschrijvinginformatieoverdracht PO-VO procedure van onderzoek, plaatsing of afwijzing.

24 Verplicht Centrale Eindtoets PO Albert Plesmanschool24 Eindtoets basisonderwijs

25 Eindtoets Basisonderwijs Verplichte onderdelen: Nederlandse taal Rekenen Studievaardigheden Facultatief: Wereldoriëntatie Albert Plesmanschool25

26 Eindtoets Basisonderwijs Drie dagdelen Afname op 19, 20 en 21 april Indeling in twee niveaus: Basistoets: advies vmbo-t en hoger Niveautoets: advies vmbo bbl en kbl Albert Plesmanschool26

27 Eindtoets Basisonderwijs Per brugklastype 501 - 520 Basisberoepsgerichte leerweg 519 - 525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 523 - 528 Kaderberoepsgerichte leerweg 529 - 533 Gemengde / theor. leerweg 533 - 536 Gemengde / theor. leerweg en havo 537 - 540 Havo 540 - 544 Havo / vwo 545 – 550 Vwo Albert Plesmanschool27

28 Eindtoets Basisonderwijs Meer informatie: www.centraleeindtoetspo.nl Albert Plesmanschool28

29 Albert Plesmanschool29 Factoren die een rol spelen bij de keuze voor een school: Identiteit van de school Aansluitend bij mogelijkheden van het kind Begeleiding / werkwijze van de school Sfeer Invulling van het vrije deel van de lessen Ervaringen broers of zussen Verhalen uit de omgeving Open dag

30 Schoolkeuzerotterdam.nl (online)online Schoolprofielen.nl (online)online Schoolgidsen van de verschillende scholen en hun internetsites. (Google)Google Open dagen. Site van de inspectie van het onderwijs.inspectie van het onderwijs. Site van het ministerie van onderwijs.ministerie van onderwijs Site van fokor.fokor. Site Govmbo.nlGovmbo.nl Albert Plesmanschool30 Hoe komt u aan informatie ?

31 Albert Plesmanschool31

32 Voorlichtingsavond V.O. DANK VOOR UW KOMST Wel thuis en tot ziens! Albert Plesmanschool32


Download ppt "Informatieavond VO Albert Plesmanschool1. 2 Programma van de avond Welkom en inleiding Voortgezet Onderwijs Algemeen Onderbouw VMBO HAVO en VWO Traject."

Verwante presentaties


Ads door Google