De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen.

4 Agenda 25 novemberBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 4 19 45 meet & greet voor buddy-koppels 26 novemberV.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Job schets 3 B.V. “Ichtus” 20 30 Ontmoetingen met Jezus, H4 Bij Jaap en Sigrid

5 Deze week zijn jarig: 23 november:Ruben van Kleef 24 november:br Jos de Groot 25 november:br Nico Bleij Maaike Vonk 28 november:br Chris van de Kuilen br Bas de Ruiter

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

10 1Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145, NG74: 1 - 4

11 3U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Gezang 145, NG74: 1 - 4

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

15 Psalm 144: 2, 3 2 Wat is de mens, o HEER? hoe hebt Gij reden aan mensenkindren aandacht te besteden, voor hen te zorgen, vriendelijk en mild? Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt? Een damp die uit de bodem komt gerezen en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen; zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd, zijn leven als een schaduw die verglijdt.

16 Psalm 144: 2, 3 3 Daal neder, dat de heemlen openrijten! Beroer de bergen, dat zij rokend splijten! Slinger de pijlen van uw bliksem neer, verstrooi de groten door uw gramschap, HEER! Reik mij uw hand, o HERE hoogverheven, ontworstel aan de wateren mijn leven, ontruk mij aan de vreemden en hun nijd, wier hand mij treft, terwijl hun mond mij vleit.

17 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

18 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

19 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

20 Psalm 33: 3 - 5 3God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer. Hij heeft de watervloed gebonden, legt die in voorraadkamers neer. Wie op aarde leven moeten voor Hem beven. Hij spreekt, zie, het staat. Hij gebiedt en 't is er. Niets is er gewisser dan des HEREN raad.

21 Psalm 33: 3 - 5 4Al wat de volken ook bedenken, De Heer verbreekt hun aller raad. Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, die over alle tijden gaat. Zalig wie Hem eren, ‘t volk voor wie de Here God der Goden is; ‘t volk dat Hij tevoren, Voor Zich heeft verkoren Als zijn erfenis.

22 Psalm 33: 3 - 5 5De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vormt alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein.

23 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

24 Psalm 33: 8 8Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

25 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

26 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

28 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep; die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit; zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. Gezang 146, NG75: 1, 2, 3

29 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard’ betrad; die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus’ wil vergeeft. Gezang 146, NG75: 1, 2, 3

30 3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind’ren leven en spelen in uw hof, en met de eng’len zingen uw glorie en uw lof. Gezang 146, NG75: 1, 2, 3

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

32 Gezang 182E 4-stemmig

33 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen

34


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: de Driehoek Gezang145: Amos4:13- 5: 15 Psalm144:2, 3 H.C.Zondag:9 Psalm33:3- 5 Psalm33:8 Gezang146: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google