De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdynamica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdynamica."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdynamica

2 Resultaten van Sociale interdependentie
Meta analyse laat zien: Driedeling van resultaten van samenwerking: Doelgerichte activiteiten De kwaliteit van de relaties tussen de deelnemers De psychologische aanpassing van de deelnemers

3 Dus

4 1. Doelgerichte activiteiten
Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen Intrinsieke motivatie Sterke betrokkenheid bij doel Hoge succesverwachtingen Sterke prestatiedrang Honger naar kennis Geheugen voor successen Kennisverwerking ligt op hoger niveau Creatief denken en groepswinst Overdracht van geleerde naar andere situaties Groepswinst of groepsverlies?

5 Brainstormen Convergerend denken Divergerend denken
Convergerend denken: we hebben ideeën die tot een bepaalde categorie horen en blijven vanuit deze categorie denken Divergerend denken =denkbeelden uit meerdere categorieën Brainstormen Convergerend denken Divergerend denken Wat is nodig om divergerend te denken? Aandacht en inspireren

6 Eerst alleen, dan brainstorm

7

8 2. Kwaliteit van relaties
Zorgzame intieme relaties zorgen voor geluksgevoelens Samenwerken leidt tot empathie. Ook met mensen van heterogene en uiteenlopende achtergronden

9 Sociale beoordelingstheorie
Verlengde van de sociale interdependentie theorie Sociale beoordelingstheorie Proces van acceptatie Proces van afwijzing Positieve interdependentie (samenwerking) Competitie of individualisme Inzet voor gemeenschappelijk doel Geen of tegenwerkende interacties Goede communicatie Geen of inaccurate communicatie, Egocentrisme, negatieve houding ten aanzien van anderen Dynamisch en realistische beelden van elkaar Stereotypering, statische beelden Sterk gevoel van eigenwaarde Gering gevoel van eigenwaarde Succes en productiviteit Positieve verwachting over toekomstige resultaten Mislukking en verwachting dat volgende interactie negatief zal zijn

10 Groepscohesie In hoeverre groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen noemt men groepscohesie Wij – zij gevoel Sterk effect in Kleine groepen ( bijv. Jullie klas ) blz. 50 groepscohesie is het cement tussen de groepsleden.

11 Oefening : Je eigen cohesie gedrag
Vul de test ( blz 52 ) in met in je achterhoofd jouw klas. Bespreek met elkaar. Wat beïnvloed de groepscohesie nog meer? Hoeveel de leden op elkaar lijken en met elkaar overeenkomen Welke taken centraal staan binnen de groep De hoeveelheid tijd die de groep samen besteed Prestaties (vooral wederzijdse beïnvloeding) Leiderschap Wanneer er sprake is van rivaliteit en bedreiging blz. 53 dit onderste rijtje komt uit het andere boek, heeft veel overlap met dit boek.

12 Groepscohesie MEER SUCCES! Verzuim verloop neemt af,
Betrokkenheid tot groepsdoel en bij elkaars taken neemt toe, Verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie neemt toe, Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen groeit, Gevoelens van bevrediging neemt toe, Bereidheid om groep te verdedigen neemt toe. Bereidheid om naar elkaar te luisteren neemt toe. Productiviteit stijgt MEER SUCCES!

13 3. Psychologische aanpassing en sociale competentie
Samenwerken resulteert in een betere geestelijke gezondheid dan concurreren of zelfstandig werken.

14 Positief t.o.v. samenwerking
Zorgt voor betere sociale relaties, meer zelfvertrouwen, optimistische inslag, beter omgaan met tegenslagen

15 Individualistische houding
Lijkt samen te hangen met delinquent gedrag, sociaal ongepast gedrag en zelfvervreemding

16 Bouwstenen effectieve samenwerking
Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele en groepsverantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie

17 Bouwstenen effectieve samenwerking
In hoeverre is er bij deze groep sprake van de effectieve bouwstenen? Doe dit voor beide groepen. Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele- en groeps-verantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie Je kan deze opdracht laten doen op fragment van expeditie robinson, ander fragment of op een eigen groep.

18 Voor volgende week… Tot volgende week
Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Paragraaf artikelen Roos van Leary Tot volgende week


Download ppt "Groepsdynamica."

Verwante presentaties


Ads door Google