De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartaal 1 Week 2 Harrie Manders www.med.hro.nl/manhg Oriëntatie op het beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartaal 1 Week 2 Harrie Manders www.med.hro.nl/manhg Oriëntatie op het beroep."— Transcript van de presentatie:

1 Kwartaal 1 Week 2 Harrie Manders www.med.hro.nl/manhg Oriëntatie op het beroep

2 Wat gaan we vandaag doen? Hoorcollege over ouderen Verdeling themadoelgroepen en subgroepen Projectmatig werken en rollen van Belbin Praktische afspraken over werkwijze

3 Verdeling themadoelgroepen Uitgaande van 25 studenten moet het mogelijk zijn om per themadoelgroep een werkgroep van vijf studenten samen te stellen. Tombola: iedere student trekt een briefje uit de pot en vertelt bij welke themadoelgroep hij of zij is ingedeeld. Vervolgens: werkgroepen kiezen een voorzitter en maken werkafspraken. De docent is voor consultatie beschikbaar. Na het hoorcollege maken we de keuze

4 Ouderenzorg Wat roept het woord ‘ouderen’ bij je op?

5 Wat zijn ouderen? ‘Iedereen maakt me uit voor oude man. Ik moet erom lachen. Waarom? Omdat een oude man zich nooit een oude man voelt.’

6 Wat zijn ouderen? Laatste periode van het leven. Periode van verlies (verlies van gezondheid, van vrienden en familie, van werk, van menselijke waardigheid). Er is in onze cultuur vaak geen oog voor de positieve waarden van het ouder worden. - leeftijd - gezondheid - cultuur - scholing - sociale omstandigheden - sekse - etniciteit

7 Ouderen vormen GEEN doelgroep Je kunt hoogstens vaststellen dat ze historisch gezien min of meer in dezelfde periode hebben geleefd. Ouderen zijn volwassenen met elk hun eigen levensgeschiedenis die hen tot unieke individuen heeft gevormd.

8 Beeldvorming Het beeld van het ouder worden wordt vaak bepaald door problemen. Eenzijdig beeld. Heeft te maken met de ordening van onze samenleving.

9 Kenmerken Ouderdomsziekten - Somatisch (lichamelijke ziekten zoals hart- en vaatziekten of kanker) - Psychisch (trauma’s, stemmingsstoornissen, depressie) - Psychogeriatrisch (vormen van dementie) Het is belangrijk onderscheid te maken tussen feitelijke gezondheidssituatie en de beleving daarvan. WELZIJN

10 Documentaire http://www.youtube.com/watch?v=fIm5ACA6DJ4 http://www.npodoc.nl/speel.program.3029935.html http://www.dementieendan.nl/pages/nieuws.html Tegen het vergeten

11 Hoe wordt de hulpverlening georganiseerd? De toegang: hoe komt de cliënt in aanraking met de hulpverlener? Wat gebeurt er dan precies (intake, diagnose, behandeling)? Hoe ziet de organisatie eruit (ambulant, daghulp, 24-uurs zorg)? Wie bepaalt eigenlijk waar een cliënt recht op heeft? En wie betaalt dat eigenlijk?

12 Hulpverlening in niveau’s Op buurt- en wijkniveau Op gemeentelijk niveau Op regionaalniveau Op provinciaal niveau Op landelijk niveau

13 Ouderen Verpleeg- en verzorgingshuizen: Dagopvang, tijdelijk (bv. na ziekenhuisopname), langdurig Gespecialiseerde psychogeriatrische verpleeghuizen, diagnostische centra

14 Opdracht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – Wat houdt deze wet in? Op welke wijze heeft de WMO invloed op de ouderenzorg? Wat zijn mogelijke functies voor een sph’er in de ouderenzorg?

15 Opdracht Geef 5 motieven om te kiezen voor het werken met ouderen en 5 motieven om niet met ouderen te willen werken. Hoe zou je in de hulpverlening omgaan met het grote leeftijdsverschil tussen jou en de cliënt?

16 Projectgroepen Ouderenzorg Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking Volwassenpsychiatrie Jeugdzorg (incl. kinder- en jeugdpsychiatrie) Justitiabelen

17 Kennismakingsspel Expeditie Robinson: 1. Wat smokkel je mee naar een onbewoond eiland? 2. Wat ga je het eerst doen als je aankomt op het eiland? 3. Waar ben jij goed in wat samenwerking betreft? 4. Wat of wie ga jij het meest missen op een onbewoond eiland? 5. Welke hulpbron zou jij inschakelen?

18 Belbintest Doe de Belbintest en zoek uit wat jouw rol betekent http://thesis.nl/thesis15/index.php?option=com_content&view =category&layout=blog&id=1&Itemid=2 http://thesis.nl/thesis15/index.php?option=com_content&view =category&layout=blog&id=1&Itemid=2 Bespreek de uitslagen in je projectgroep (en notuleer dit voor in het samenwerkingscontract) o Geef uitleg over jouw rol en of jij jezelf hier in herkent (wat wel/wat niet) o Welke rollen zijn er binnen de projectgroep? Wat zijn de verschillen/ overeenkomsten? o Bespreek de verschillen rollen, de voorkeuren en verdeel de rollen voor dit project

19 Samenwerkingscontract Zie blz. 11 studiehandleiding. Praat en discussieer met je projectgroep over de verschillende onderdelen. Denk daarbij aan de opdracht van vorige week (conclusies over projectonderwijs). Maak met elkaar een samenwerkingscontract en plaats dat op n@tschool (iedereen zet het samenwerkingscontract op n@tschool voor vrijdag 26 september 24.00 uur)

20 Voor volgende week Bestuderen: Werken in de SPH - hoofdstuk 2 en 3 Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 3 Hoorcollege onderzoeksvaardigheden Eigen oriëntatie op de projectopdracht, opstellen van eventuele vragen

21 Belbin Hoogleraar in Cambridge die onderzoek deed naar de verschillende rollen die mensen vervullen als ze met elkaar samenwerken. Zijn theorie: Leden dragen op verschillende manieren bij aan het bereiken van de doelstellingen van een team. Belbin onderscheidde drie verschillende manieren: de professionele, de organisatorische en de persoonlijke rol In teams streeft men altijd naar evenwicht tussen de verschillende rollen

22 Voor nu Doe de belbintest en daarna gaan we met elkaar de uitkomsten bespreken. Daarna: de themadoelgroepentombola!


Download ppt "Kwartaal 1 Week 2 Harrie Manders www.med.hro.nl/manhg Oriëntatie op het beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google