De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Agenda 8 november9 30 kinderclub 19 30 Best Life

4 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

6 Gezang 175C

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

8 Psalm 146: 1, 2, 3 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

9 Psalm 146: 1, 2, 3 2 Wil toch niet op mensen bouwen, hoe voornaam ook en geacht. Want beschaamd wordt uw vertrouwen, als uw heil van hen verwacht. Als hun stervensuur zal slaan, zal hun plan met hen vergaan.

10 Psalm 146: 1, 2, 3 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in ’t moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

14 LvdK 481: 1, 2, 3 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

15 LvdK 481: 1, 2, 3 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

16 LvdK 481: 1, 2, 3 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

18 VLUCHTELINGEN

19 TWEE PROBLEMEN VOOR DE OVERHEID: - ONMACHT TEGENOVER ‘GINDS’ - INTERNE VERDEELDHEID

20 VLUCHTELINGEN DE HOUDING VAN CHRISTUS: GELOOF IN DE MACHT VAN GOD

21 VLUCHTELINGEN GEWETENSVOL AAN DE SLAG

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

23 Psalm 138: 2, 3 2 Want U hebt om uw grote naam, gestand gedaan wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, uw grootheid prijzen.

24 Psalm 138: 2, 3 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

28 LvdK 21: 6, 7 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja!

29 LvdK 21: 3, 5, 6, 7 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja!

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen

31 Gezang 182E 4-stemmig

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Voedselbank Best Psalm146:1, 2, 3 Romeinen12:18 - 13:8 LvdK481:1, 2, 3 Romeinen13:5 Psalm138:2, 3 LvdK21:6, 7 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google