De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE (2) WELKOM. Psalm 32: 1  Welzalig hij wiens zonde is vergeven,  die van de straf genadig is ontheven,  wiens overtreding, die hem had bevelkt,

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE (2) WELKOM. Psalm 32: 1  Welzalig hij wiens zonde is vergeven,  die van de straf genadig is ontheven,  wiens overtreding, die hem had bevelkt,"— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE (2) WELKOM

2 Psalm 32: 1  Welzalig hij wiens zonde is vergeven,  die van de straf genadig is ontheven,  wiens overtreding, die hem had bevelkt,  voor het oog des HEREN is bedekt.  De HERE rekent hem niet toe zijn zonden,  de ongerechtigheid, in hem gevonden.  Welzalig hij die zo bevrijd van schuld,  geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

3 Psalm 32: 2  Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten,  ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten.  Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand,  mijn merg verdroogde als in zomerbrand.  Maar ik bekende u oprecht mijn zonden,  verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden.  En toen ik dit beleed voor uw gezicht,  spraak U mij vrij van schuld in uw gericht.

4 DE BERGREDE GEBED

5 DE BERGREDE Lezen: Matteüs 5:1-10 Matteüs 7:24-29 Vragen naar aanleiding vorige keer

6 DE BERGREDE Overzicht (p. 7)

7 DE BERGREDE  Opdracht 3.2.1  De bekering  (Invullen – delen –) bespreken  Wat herkent u bij uzelf?

8 DE BERGREDE  Opdracht 3.2.1  Bekering is relationeel  Bekering en het gebod van de liefde:  Kracht  Verstand  Ziel <  Hart <  Werkelijke bekering vindt op de lagen van de ziel en het hart plaats.

9 DE BERGREDE

10  Opdracht 4.1.1  Wat valt op:

11 DE BERGREDE  Opdracht 4.1.1  Wat valt op:  Dezelfde belofte – Koninkrijk van de hemelen  En grote tegenstelling – arm van geest <> vervolgd  Wat valt op in de paren:  Zie bladzijde 10  Wetenswaardigheid:  Parallellismus membrorum  Wie ziet een overeenkomst tussen Opdracht 4.1.1 en de zaligsprekingen?

12 DE BERGREDE

13  Het begint met nederig van hart…  Wat stel ik mij daar bij voor?  Bespreken in tweetallen – terugkoppeling  Belangrijke vraag:  Herken ik daarvan iets bij mezelf?

14 DE BERGREDE  Het begint met nederig van hart…  Is een gebedshouding –  niet ik Heer, maar U  Leer mij kennen  Leer mij begrijpen  Leer mij inzien  Uw goede geboden  Geef mij uw Geest van kennis, wijsheid en inzicht  Is worden als een kind, een leerling, een volgeling

15 DE BERGREDE

16  De zaligsprekingen laten zien  Wie Jezus is!

17 Psalm 32: 3  Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen.  Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.  Maar wie op de Hem vertrouwt en schuld belijdt,  omringt Hij met zijn goedertierenheid.  Verheugt u in de HERE, alle vromen,  u mag tot God met grote vreugde komen.  Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd  en zingt Hem lof in alle eeuwigheid.


Download ppt "DE BERGREDE (2) WELKOM. Psalm 32: 1  Welzalig hij wiens zonde is vergeven,  die van de straf genadig is ontheven,  wiens overtreding, die hem had bevelkt,"

Verwante presentaties


Ads door Google