De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid.  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid.  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid."— Transcript van de presentatie:

1 College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid

2  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid

3 Big Five persoonlijkheidstest 1. Openheid voor nieuwe ervaringen/ontwikkeling 2. Consciëntieusheid/zorgvuldig 3. Extraversie 4. Aardigheid/vriendelijkheid 5. Neuroticisme/emotionele stabiliteit (OCEAN)

4 Verschil bekwaamheid en inspanning?

5  Intrinsiek; van binnenuit ‘leren om slimmer te worden’  Extrinsiek; van buitenaf ’leren om een tentamen te halen’ Beloningen  Taak-afhankelijk; beloning als je de taak hebt gedaan  Uitvoerings-afhankelijk; beloning als je de taak beter hebt gedaan dan verwacht

6 3 stadia 1. Affectieve stadium; nieuwsgierigheid wordt gewekt. Aandacht getrokken 2. Leren en oefenen; gedisciplineerd en accuraat. Interesse als motivatie 3. Integratie; toepassen kennis in de praktijk

7 Waarom heb jij je tentamen wel/niet gehaald? Verklaringen voor slagen/falen:  Zichzelf; aanleg en inspanning  Situatie; moeilijkheidsgraad taak en pech/geluk (heeft ook te maken met interne en externe locus of control, zie h6)

8 Hangt sterk samen met ongunstige attributiestijl (situatie)  Positieve faalangst; extra stimulans om te presteren  Negatieve faalangst; doemdenkers, verlammende angst

9 Zelfbeeld is afhankelijk van sociale vergelijkingen.

10  Attention Deficit Hyperactivity Disorder  Concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit  Jongens 2 x vaker dan meisjes  3-10% van de basisschoolkinderen  Te laag niveau van dopamine in de hersenen

11 Hoe is ADHD van invloed op de persoonlijkheid van een kind?

12 Introversie of mogelijk sociale angst?

13 Competentie;  Mastery; eigen maken van nieuwe vaardigheden  Effectance motivation; oude vertrouwde loslaten

14 Twee stromingen; 1. Innerlijke wetmatigheid; ontwikkeling is rijping en gebeurt natuurlijk. Piaget en Freud 2. Eisen van buitenaf; omgeving geeft tools aan. Vygotsky en Havighurst

15  Interne locus of control; oorzaken zoeken bij zichzelf (perceived control)  Externe locus of control; oorzaken zoeken buiten zichzelf ‘geleerde hulpeloosheid’ is een extreme vorm van externe locus of control. Selffulfilling prophecy

16 Hoe ga jij om met vervelende situaties?

17  Emotie/probleem; kan het probleem opgelost worden/ of moet je proberen je er niet druk over te maken?  Primaire/secundaire oplossingen; situatie wijzigen/of eigen gedrag wijzigen

18  Houden niet van onafgemaakte taken – (big five zorgvuldigheid)  Hebben interne locus of control  Vergelijken zichzelf niet met anderen, maar met hun eigen prestaties (uitvoeringsafhankelijk)  Zoeken taken met oplopende moeilijkheidsgraad  Vertrouwen op eigen ‘copingmechanisme’  Schrijven hun falen niet toe aan onkunde  Zijn optimistisch over de toekomst

19 ‘Is het glas half vol of half leeg?’

20  Optimisme correleert met hoog zelfvertrouwen  Pessimisme correleert met laag zelfvertrouwen  Pessimisme en optimisme zijn niet twee uitersten van een continuüm Optimisme geen optimisme Pessimisme geen pessimisme

21  Jongens vaker mastery-oriented  Jongens improviseren vaak en verzinnen nieuwe spellen (accommodatie)  Meisjes spelen vaak traditionele spellen en improviseren binnen de kaders (assimilatie)

22  http://nl.outofservice.com/bigfive/ http://nl.outofservice.com/bigfive/  http://zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/bigf ive.res/frames.html http://zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/bigf ive.res/frames.html

23  ADHD http://teleblik.nl/media/1271808 http://teleblik.nl/media/1271808  Angst http://teleblik.nl/media/1677499 http://teleblik.nl/media/1677499  CITOtoets http://teleblik.nl/media/1681232 http://teleblik.nl/media/1681232

24  Big Five test  Persoonlijkheid: Nature/nurture - Film

25  Morele ontwikkeling; H7 en H8

26


Download ppt "College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid.  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google