De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Gemeente Leeuwarden - Henry de Roo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Gemeente Leeuwarden - Henry de Roo."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Gemeente Leeuwarden - Henry de Roo

2 1) Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) 2) Woonoverlast bij kamerverhuur Onderwerpen

3 Meldpunt Overlast Leeuwarden Centrale plek -> sociale overlast

4 Doelstellingen MOL Vormen centraal punt Vermindering structurele overlast Inzicht krijgen in problemen en ontwikkelingen

5 Spin in het web Gemeente (Welzijn, Soza, T&H, JVZ, etc) Politie Wocos Sociale team Task Force Team Veiligheidshuis Coördinatie team Handhaving

6 MOL: organisatorisch Sinds 1 februari 2003 Betaald door gemeente en politie –Gemeente: personeelskosten (2,5 fte) –Politie: facilitair/huisvesting etc Locatie MOL = politiebureau Melddesk

7 Taken Een kleine greep: Contact met melders Informatie verstrekken over vervolg/processtappen Analyseren problematiek Partijen bij elkaar brengen Coördineren gezamenlijke inzet Dossiervorming Bewaken termijnen (interne afspraken) Helder zijn in verwachtingen

8 Informatie en communicatie

9 Meer informatie MOL? www.meldpuntoverlast.nl Via mij of rechtstreek met collega Jan Boer (tel. 14 058) Werkafspraken en protocollen MOL liggen voor u klaar!

10 Opdracht In het convenant Integrale Overheidshandhaving is de aanpak van malafide vastgoedpraktijken als prioriteit benoemd. Prioriteit is geaccordeerd door de lokale driehoek en de regionale driehoek (aangevuld met de belastingdienst)

11 Aanpak Leeuwarden Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Tegengaan van een algehele achteruitgang van de buurt Aanpakken van malafide verhuurders Verbeteren van het naleefgedrag van verhuurders van wet- en regelgeving

12 Woonoverlast bij kamerverhuur Verhuurders: Goedwillend Kwaadwillend al dan niet bewust Afspraken maken Belastingfraude Subsidiefraude Winst Uitbuiting vanwege huurprijzen Huurders: GeluidsoverlastDrugs Drank Probleemgezinnen WerkelozenCriminelen Arbeidsmigranten Soc. Huurders StudentenLegaal of illegaal ZwerfjongerenPassanten WoonstijlenProstitutie Bewoners van de wijk: Overlast Gedrag van de bewoners Scheefgroei in wijken, Weinig slaap door overlast Verkoop van eigen Ruzie Ergernissen en angst Algemene achteruitgang van de buurt Overheid: Toezicht en Handhaving Woningbeleid Afspraken met verhuurders Kamerverhuurbeleid Preventie Communicatie Vergunningen Wijkteams Interventieteams Veiligheidshuis Justitie Politie Panden : Onderhoud panden Verloederde tuinen Leegstand Kraken Opkomst van appartementen Hennep teelt/ xtc labs Hygiëne in de woning Woningmarkt : Beschikbare ruimte t.o.v. Aanbod corporaties voor doelgroepen Vraag en aanbod particuliere sector Woningmarkt relatief weinig verkoop Groei eenpersoonshuishoudens Woningvoorraad Kamerbemiddelingsbureaus Projectafbakening

13 Analyse Huidige aanpak werkt t.a.v. naleefbaar gedrag Huisjesmelkers bestaan bij de gratie van krapte op de woonmarkt Huisvesting kwetsbare groepen onvoldoende Overschot in rijtjeswoningen/portiekflats

14 Conclusie tot nu toe… Aanpak huisjesmelkers succesvol -> doorgaan Verwachtingen zijn hoog ook t.a.v. sociale overlast Communicatie over doel en resultaten is belangrijk

15 Doelstellingen Binnen 1 jaar zijn alle bekende panden gecontroleerd en indien nodig aangeschreven Illegale situaties worden (direct) beëindigd Binnen 1 jaar zijn de klachten m.b.t. onderhoud van panden met 50% afgenomen

16 Subdoelstellingen Nieuwe afspraken met corporaties over huisvesting kwetsbare groep Er ligt een toekomstvisie voor het Vliet 80 % van de verhuurders toont naleefgedrag, 20% wordt (integraal) aangepakt

17 Vooruitblik Evaluatie kamerverhuurbeleid / huisvestingsverordening Structureel beleid aanpak malafide vastgoedeigenaren Meer (interne/externe) samenwerking ketenpartners

18 Vragen… Vraagstukken bijv. (sociale) woningmarkt, studenthuisvesting, etc Sturen op naleefgedrag Preventie en communicatie Versterking samenwerking ketenpartners Handhaafbaarheid regelingen Ervaringen bestuurlijke boete


Download ppt "Aanpak woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Gemeente Leeuwarden - Henry de Roo."

Verwante presentaties


Ads door Google