De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist:
Welkom Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist: E. Hofstede Schriftlezing: Lev. 19 Mar. 12 * *

2 Uitnodiging gemeente avond 24 nov
Deze avond zal Ruurd Walinga het thema : Happen naar de Baas verzorgen. Deze avond is voor jong en oud. En begint om uur kerk open uur. Komt allen.

3 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

4 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

5 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

6 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

7 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

8 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

9 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

10 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

11 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

12 Liedboek 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005) t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld

13 Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist:
Welkom Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist: E. Hofstede Schriftlezing: Lev. 19 Mar. 12 * *

14 Mededelingen

15 Psalm 146

16

17 Psalm 146

18

19 Stilte

20 Bemoediging en groet

21 NLB 1008: 1 en 3

22

23 NLB 1008: 1 en 3

24

25 Kyriegebed

26 Liedboek 146c

27 Liedboek 146c

28 Liedboek 146c

29 Liedboek 146c

30 Liedboek 146c

31 Liedboek 146c

32 Gebed om Heilige Geest

33 Opstap Thema: 'Met hart en ziel leven en liefhebben'

34 Kinderen naar de nevendienst

35 Schriftlezing Lev. 19: 1 t/m 2
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 'Zeg tegen de gemeenschap van Israël: "Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.

36 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen.

37 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
10 En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. 11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.

38 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
12 Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER. 13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.

39 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
14 Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.

40 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je

41 Schriftlezing Lev. 19: 9 t/m 18
18 Door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

42 Lied 320 1t/m 4

43 NLB 320: 1 t/m 4

44 NLB 320: 1 t/m 4

45 NLB 320: 1 t/m 4

46 NLB 320: 1 t/m 4

47 Schriftlezing Mar. 12: 28 t/m 34
28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' 29 Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;

48 Schriftlezing Mar. 12: 28 t/m 34
30 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." 31 Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'

49 Schriftlezing Mar. 12: 28 t/m 34
32 De schriftgeleerde zei tegen hem: 'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, 33 En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.'

50 Schriftlezing Mar. 12: 28 t/m 34
34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

51 NLB 314

52

53 NLB 314

54

55 NLB 314

56

57 Verkondiging

58 NLB t/m 5

59 NLB t/m 5

60 NLB t/m 5

61 NLB t/m 5

62 NLB t/m 5

63 Kinderen komen terug

64 Kinderlied

65 Dankgebed en voorbeden

66 Inzameling van de gaven

67 Uitnodiging gemeente avond 24 nov
Deze avond zal Ruurd Walinga het thema : Happen naar de Baas verzorgen. Deze avond is voor jong en oud. En begint om uur kerk open uur. Komt allen.

68 NLB 655: 1, 4 en 5

69 NLB 655: 1, 4 en 5

70 NLB 655: 1, 4 en 5

71 Zegen


Download ppt "Voorganger: Ds. M. Reinders Ouderling van dienst: J. Nijhuis Organist:"

Verwante presentaties


Ads door Google