De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 3 drs. S. van der Geest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 3 drs. S. van der Geest."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 3 drs. S. van der Geest

2 Vervolg en toetsing bedrijfskunde
Lessen Week 7 Week 8 Week 1 Week 2 Tentamen Week 3 Onder voorbehoud 25/04/2017 drs. S. van der Geest

3 Herhaling hoofdstuk 6 Arbeidsverdeling Omspanningsvermogen
F-groepering P-groepering Omspanningsvermogen Span of control (spanwijdte) Depth of control (spandiepte) 25/04/2017 drs. S. van der Geest

4 Voorbeeld tentamenvragen (H6)
1 Benoem 2 criteria (eisen waaraan voldaan dient te worden) als het gaat om arbeidsverdeling bij leidinggevende taken en waaraan uitvoeringsgerichte taken niet hoeven te voldoen. 2 Tussen lijn- en stafdiensten heerst nog wel eens een verschil van inzicht. In het algemeen is dit terug te redeneren tot één kernproblematiek. Leg uit wat deze kernproblematiek is. 25/04/2017 drs. S. van der Geest

5 Extra criteria leidinggevende taken
Omspanningsvermogen Delegeringsbeginsel 25/04/2017 drs. S. van der Geest 5 5

6 Voorbeeld tentamenvragen (H6)
2 Tussen lijn- en stafdiensten heerst nog wel eens een verschil van inzicht. In het algemeen is dit terug te redeneren tot één kernproblematiek. Leg uit wat deze kernproblematiek is. 25/04/2017 drs. S. van der Geest

7 Samenwerking tussen lijn en staf...
“Die opvreters van het hoofdkantoor” “Die bureaucraten met hun regeltjes.” “Niet handig om iets uit te laten zoeken door de mensen die er niet zelf mee werken.” “Die gasten op de werkvloer doen maar wat.” “Kennen ze hun eigen strategie niet?” “Dat hadden we toch zo afgesproken?” 7

8 Deze week Hoofdstuk 7 Motivatie Werkgedrag Loopbaan 25/04/2017
drs. S. van der Geest

9 Motief en motivatie People management.
Wat maakt jouw werk leuk? En wat denk je dat je in de toekomst belangrijk gaat vinden? 25/04/2017 drs. S. van der Geest

10 drs. Sander van der Geest
Werksatisfactie (1) Uitdagend Afwisselend Kansen om hogerop te komen Opleidingskansen Open cultuur Ruimte voor initiatieven Platte organisatie Weinig hiërarchie 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

11 drs. Sander van der Geest
Werksatisfactie (2) 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

12 Hedendaagse loopbaan veranderingen
Job hopper Verdwijnen van lifetime employment Veranderende arbeidsethos 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

13 Gevolgen voor de stad ‘New work-life balance’, forenzen patronen en flexibele arbeidsmarkten

14 Groepen in organisaties
Formele groepen Informele groepen Horizontale groepen Verticale groepen Gemengde groepen 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

15 drs. Sander van der Geest
Teamcategorieën Productontwikkeling Probleemoplossing Herontwerp Ander organisatorisch doel Doel Onder toezicht Zelfsturend Virtueel Structuur Functionele teams Zelfsturende teams Virtuele teams Functieoverschrijdende teams Functioneel Functieoverschrijdend Leden Permanent Tijdelijk Duur 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

16 Psychologische functies van groepen
Voor zowel formele als informele groepen Behoefte ergens bij te horen Identiteit en zelfrespect Realiteit van zienswijze toetsen Zekerheid vergroten of gemeenschappelijke bedreiging afwenden 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

17 Groepscohesie en productiviteit
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

18 Op elkaar inwerkende kaders
Bij het managen van groepen om te komen tot effectieve prestaties zijn er vier kaders te onderscheiden, te weten: Structureel kader Humanresource kader Politiek kader Symbolisch kader 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

19 Basisprincipes van een effectieve groep
Diversiteit geeft een team voorsprong op de concurrenten Geen bevelen maar voorbeeldgedrag houdt een team bij elkaar Eigen jargon bevordert samenhang en betrokkenheid Verhalen bevatten geschiedenis en waarden en versterkende identiteit Humor en spel ontladen spanning en stimuleren de creativiteit Bezieling is het echte geheim van succesvolle teams 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

20 drs. Sander van der Geest
Motivatie (1) Geheel van motieven wat mensen beweegt om dingen te doen of juist niet te doen. Intrinsiek Extrinsiek 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

21 drs. Sander van der Geest
Motivatie (2) 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

22 Behoefte piramide Maslow
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

23 drs. Sander van der Geest
Vervolg: Maslow De mens is een ‘wanting animal’ Als het eerste level verdwijnt, verdwijnen ook de hogere levels Bevredigde behoefte is niet langer een effectieve prikkel Geld (1+2) Zeggenschap en betrokkenheid (3+4) Autonomie en onafhankelijkheid (5) 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

24 Maslow in organisatiecontext
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

25 Instrumentaliteitstheorie
Expectancy theory Geeft verband weer ten aanzien van: Motivatie Productiviteit Satisfactie 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

26 drs. Sander van der Geest
Motivatie studenten 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

27 drs. Sander van der Geest
Empowerment Delegeren van bevoegdheden naar een ander. Stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Doelen: Ontwikkeling medewerkers + vergroten motivatie. Grotere effectiviteit (“wijsheid ligt op de werkvloer”) Grotere efficiëntie: je hoeft niet te wachten op een ander maar kunt zelf beslissen 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

28 Human Resource Management
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

29 Personeelsmanagement
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

30 Relatie personeelsinstrumenten en strategisch management
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

31 Beoordelingsinstrument: 360 graden feedback
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

32 drs. Sander van der Geest
Beloningsbeleid 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

33 Beloningsbeleid en ethiek
25/04/2017 drs. S. van der Geest

34 drs. Sander van der Geest
Discussie Stelling 1 Een manager in een ziekenhuis moet net zo veel verdienen als een manager in een automatiseringsbedrijf. Stelling 2 Wie hetzelfde doet moet ook hetzelfde verdienen. a. binnen dezelfde organisatie? b. afhankelijk van kennis, ervaring, opleiding, gezinssituatie, leeftijd? 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

35 Waardering en beloning voor inzet
Functiewaarde Functieschaal Prestatiebeloning Secundaire voorwaarden Tertiaire voorwaarden 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

36 Keuze beloningsstelsel
Vereiste precisie van het werk Beïnvloedbaarheid van het werk Meetbaarheid van de prestatie Individueel of groepswerk Stijl van leiderschap Aard van de productie Omvang van de organisatie Aantal prestatienormen 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

37 drs. Sander van der Geest
Prestatiebeloning 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

38 Secundaire arbeidsvoorwaarden (een onderzoek)
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

39 Binden, boeien en behouden van mensen

40 drs. Sander van der Geest
25/04/2017 25/04/2017 drs. Sander van der Geest drs. S. van der Geest 40 40


Download ppt "Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 3 drs. S. van der Geest."

Verwante presentaties


Ads door Google