De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topklas Excellentieprogramma Veehouderij Innovatie analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topklas Excellentieprogramma Veehouderij Innovatie analyse"— Transcript van de presentatie:

1 Topklas Excellentieprogramma Veehouderij Innovatie analyse
Master leren en innoveren La 3 Innovatie-analyse

2 Ontstaan innovatie Vraagkant: Veehouderij transitie
Innovatiegerichte ondernemers Faciliterende overheid Aanbodskant: Excellente leerlingen en docenten Toekomstgerichte Heliconbeleidsbepalers

3 Doelstelling Het bieden van een exclusief, verdiepend topklas programma aan excellente leerlingen binnen (in aanvang) de opleiding veehouderij In de woordwolk staan de karakteristieken waaraan eenleerling kan voldoen.Het geeft een juiste omschrijving van de leerling die een duidelijke meerwaarde heeft voor de school.

4 Topklas & Innovatie Curriculum Veehouderij
: pilotjaar Doelstelling: Topjaar model opschalen naar andere afdelingen Samen met (top) bedrijven/ organisatie innoveren Leerlingen frisse blik en onderbouwende mening Boven op regulier onderwijspakket > Investering in zichzelf In pilot jaar > 7 themabijeenkomsten ( incl. Kick-off) Kennis delen met klasgenoten en andere docenten i.s.m. vakdocenten

5 eisen wet- en regelgeving
De bedoeling De bedoeling is het levend principe van de organisatie > de belangrijkste factor in het richten van de pijl van binnen naar buiten > dus vanuit de leerling eisen wet- en regelgeving organisatiewijze toezichtwereld systeemwereld leefwereld bedoeling denkrichting cultuur de missie , het waarom De bedoeling vanuit koers 2020 van Helicon Opleidingen welke is opgesteld op basis van het boek: Verdraaide organisatie van Wouter Hart. Zie op blogde uitwerking van koers 2020

6 Structuur > vlieg > Mintzberg (2006)
Goedkeuring excellent programma Lid adviesgroep Vestigings-coordinator Collega’s vakgroep Collega’s andere afdeling

7 Mintzberg: configuratie > coördinatie
Structurele Configuratie Primaire coördinatie mechanisme Voornaamste deel van de organisatie Type decentralisatie Simpele structuur Direct toezicht Strategische top Verticale en horizontale centralisatie Machinebureaucratie Standaardisatie van werkprocessen Technostructuur Beperkte horizontale decentralisatie Professionele bureaucratie Standaardisatie van vaardigheden Uitvoerende kern Verticale en horizontale decentralisatie Divisiestructuur Standaardisatie van output Middenkader Beperkte verticale decentralisatie Adhocratie Onderlinge aanpassing Ondersteunende diensten Selectieve decentralisatie Papieren weergave > praktijk complexer elke organisatie heeft van elke configuratie wel iets in zich

8 Connected Company > Gray (2013)

9 Connected company en de Topklas
De weergave is nog niet helemaal compleet wordt nog verder uitgewerkt.

10 Cultuur > Cameron en Quinn (2011)
Kenmerken: creatieve werkomgeving, leiders zijn innovators, experimenteren en innoveren staan hoog in het vaandel, toonaangevend intern en extern

11 Ongeschreven regels sociale spel > Hofstede (2005)
Uitgaan van de talenten van de leerling

12 Innovatie > Rogers (2003)
110 leerlingen topklas; 2 docenten 1adoptie door collega’s en andere leerlingen 1collega’s llen van andere afdelingen 1collega’s/llen van afd.,die verplicht worden 1collega’s,llen die niet willen

13 Kunst van innovatie > Guy Kawasaki ( 2014)
Make Meaning: van betekenis zijn Make a Mantra: waar sta je voor? Jump tot he next curve: nadenken over de toekomst Roll the Dicee(Deep Intelligent Complete Empowering Elegant): waarde toevoeging Don’t worry be crappy: leren door fouten Let 100 flowers blossom: samen met anderen > succes Polarize people: leren van de tegenstellingen Churn baby, churn: openstaan voor feedback Niche thyself: nadenken over een uniek en waardevol aanbod van een product, dienst Perfect your pitch: zich zelf constant verbeteren > soft skills

14 Ruimte geven > J Gaspersz (2013)
10 leerlingen 2 docenten 8 adviesgroep leden Out of the box denken Buiten eigen grenzen Pilot met als doel olievlekwerking llen/afdelingen In de koker komen de genoemde onderwerpen vanuit het projectteam, leerlingen en de adviesgroep samen om een klimaat te scheppen waar de innovatie kan gedijen

15 Power: competenties <> talent
Flow Passie Competenties Talenten Komen van buitenaf Komen van binnenuit Vaardigheid wordt vastgesteld Vaardigheid is onbewust aanwezig Gekoppeld aan leren (diploma’s) en werk (functies) Komen tot uiting in de vele persoonlijke en professionele rollen, die iemand vervult Aangeleerde vaardigheden en gedrag Aangeboren en horen bij en bepaald persoon Aan slijtage onderhevig moeten onderhouden worden om te behouden Duurzaam, het blijft bij de persoon en men leert het niet zomaar af Objectief > verbonden met wat hoort en wat men verwacht Affectief > verbonden met wat iemand wil > met zijn hart, emoties en passie Breed te ontwikkelen als je aanleg en inzet toont Springen eruit door natuurlijke aanleg Kosten eerder energie en kans op vervormen onder innerlijke druk Geven energie en voldoening en blijven constant > ook in stress situaties Noodzakelijk om te presteren Noodzakelijk om het verschil te maken Het reguliere onderwijs gaat uit van competenties geformuleerd in kwalificatiedossiers. Bij de topklas gaan we uit van de talenten van de leerlingen en docenten. Dus de competenties komen niet expliciet aan de orde in de topklas.

16 Vrijheid voor talenten> Jef Staes (2011)
Diplomavrij Functievrij Pensioenvrij “Waar je talenten en behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping” Aristoteles Bekijk: “Jij bent eens schaap van Jef Staes voor de toelichting van de termen van diplomavrij ed. Zie ook een ander onderwerp om de blog.

17 Ontwikkeling individu (leerling en docent)
m.b.v. Stephan Covey (1989) Otto Scharmer (2007) S. Covey de zeven eigenschappen van effectief leiderschap of Theorie U van O. Scharmer mooi methodieken om jezelf te ontwikkelen. Doe het niet alleen maar samen met anderen. Dit om de juiste feedback te ontvangen.

18 Groei in een groep> Presence > Senge, Schramer ea (2015)
Betrek de groep erbij Neem de tijd Ben bewust van je omgeving Stel vooroordelen uit Durf te leren en te experimenteren. Het planten van een zaadje om uit te laten groeien tot een boom die nooit stopt met groeien als je de boom de vrijheid geeft in zijn groei en bleoiwijze.

19 Leiderschap ontraadseld > M de Vries (2007)
Mens terug in de organisatie > uitgaan van de leerling Effectief leiderschap geijkte paden verlaten > connected company Hoog IQ niet de leidraad > het talent Vermijden mossel-syndroom > binding van medewerkers op een positieve wijze Werken met “gezonde” mensen De vier H’s van effectief leiderschap: Hoop, Humaniteit, Humuliteit (nederigheid) en Humor De termen in de woordwolk zijn termen, die horen bij effectieve leiders volgens Kets de Vries

20 Bedankt voor uw aandacht
Vragen ???? Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Topklas Excellentieprogramma Veehouderij Innovatie analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google