De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe Aanloop en organisatie Sanne Hiehle (opleidingsadviseur, voormalig projectleider) Leuven (B), 21 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe Aanloop en organisatie Sanne Hiehle (opleidingsadviseur, voormalig projectleider) Leuven (B), 21 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe Aanloop en organisatie Sanne Hiehle (opleidingsadviseur, voormalig projectleider) Leuven (B), 21 oktober 2014

2 Drenthe?

3 GGZ Drenthe  Onderdeel van Stichting Espria  Verzorgingsgebied provincie Drenthe (490.000) + supraregionale functies  25.000 cliënten per jaar  2000 fte personeel

4 Op weg naar herstel Kernwaarden en gedragsregels Slagvaardig Ik ben doelgericht Ik kom afspraken na Ik committeer mij aan genomen besluiten en afgesproken werkwijzen Vernieuwen Ik ben voortdurend alert hoe dingen beter kunnen Met lef en durf breng ik nieuwe ideeën in Vernieuwingen maak ik in de praktijk waar Ontmoeten Ik toon interesse in anderen en zoek hen op Ik heb respect voor de ander Ik ben ‘echt’ in mijn communicatie met de ander Verantwoordelijk Ik spreek aan en ben aanspreekbaar Ik geef en neem verantwoordelijkheid Ik ben open in wat ik doe

5 Ervaringsdeskundigheid  Eerste ervaringsdeskundigen in 2007 op projectbasis  In 2009 ambitie op papier  2009 Herstel in visiedocument GGZ Nederland  2010 Herstel in visiedocument GGZ Drenthe  2011 start landelijk LIVE project  2011 start scholingen ervaringsdeskundigheid

6  Doel van het project: toename van ervaringsdeskundigheid in verschillende functies en rollen  Ambitie: ervaringsdeskundigheid beschikbaar voor elk zorgteam en op alle niveaus  Opdrachtgever: een directeur; vanuit MT veel commitment  Project- en reflectiegroep met deskundigheid vanuit de hele GGZ, (uiteraard!) ook ervaringsdeskundigheid | Project Inzet van ervaringsdeskundigheid

7 Ervaringsdeskundigheid  … houdt in dat mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond op basis van hun eigen ervaring en die van anderen ervaringskennis ontwikkelen die zodanig ingezet kan worden dat het voor anderen betekenis krijgt

8 Een ervaringsdeskundige:  Integreert eigen en andermans ervaringen  Reflecteert en ontwikkelt kennis  Past ervaringskennis toe

9 Cliëntervaring (met aandoening, beperkingen en herstel) Ervaringen van anderen + analyse en reflectie + andere bronnen Ervaringskennis Aanleren van vaardigheden voor professionele inzet Ervaringsdeskundigheid

10 Uitgangspunten LIVE  Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet om herstel te bevorderen  Inzet van ervaringsdeskundigheid is noodzakelijk voor herstel  Ervaringsdeskundigheid en herstel kunnen alleen goed vorm krijgen binnen de GGZ als de GGZ daartoe de bestaande zorgpraktijk wezenlijk aanpast

11 Doelstellingen LIVE  Meer draagvlak voor ervaringsdeskundigheid  Aanzienlijke uitbreiding van de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ  Goede organisatorische inbedding  De uitval van ervaringswerkers is verminderd door verbetering van de werkomstandigheden

12 Gemaakte keuzes:  Ervaringsdeskundige  Deskundigheid betekent: opleiden  Dus: eerst opleiden, dan een baan  Twee opleidingstrajecten  Kwartier maken  Vrijplaats creëren (daarover straks meer)

13 Wat hebben we gedaan:  Projectteam gevormd  Contacten Hanzehogeschool  Werkbezoeken  3 functieprofielen Ervaringswerker herstel Ervaringswerker zorgteam Beleidsmedewerker herstel  Stageteams gezocht  Werving- en selectieprocedure  Themabijeenkomsten, presentaties, workshops

14 Scholing  GOED opleiding: losse cursussen, vanuit de Hanze inzet bij ‘losse klussen’ (niet bij zorgteam) incompany aanbieden (15 dagdelen)  Associate Degree: HBO niveau, tweejarig programma opleiden voor zorgteams of als beleidsmedewerker gedurende twee jaar stage in zorgteams Lectoraat Rehabilitatie

15 De student Associate Degree:  HBO denkniveau  Cliëntervaring  Zekere mate van ervaringskennis  Bereidheid deskundigheid te ontwikkelen  Zekere mate van stabiliteit  De wil om een werknemersrol aan te nemen, met alles erop en eraan

16 Kwartier maken:  Uitgangspunten herstel  Bijdrage van ervaringsdeskundige: Educatieve rol team Rolmodel naar cliënt Bron van hoop Vermindering stigma  Focus op rehabilitatie en empowerment  Contact leggen en behouden

17 Regelen:  Concreet maken van taken  Verwachtingen over en weer  Frequent evalueren van zowel individueel leerproces als teamproces  Begeleiding in het team + intervisie  Wenselijk: ‘herstelambassadeurs’

18 En toen gingen we los…

19 Vragen & discussies  Wat kom je eigenlijk doen?  Kunnen we nou nog wel grappen maken?  Veiligheid en privacy? ( kun je ook te lang over doorpraten )  Goed dat je er bent, maar…. mijn cliënt is er (nog) niet aan toe!

20 Valkuilen & kwetsbaarheden:  Kwetsbaarheid vs. belastbaarheid  Pionieren = verhoogd risico  Inzet in eigen regio?  Financiering niet goed geregeld  Onduidelijke verwachting  Geen inwerkprogramma  Inzetten als ‘verlengde arm’  Soms weinig werknemersvaardigheden of arbeidsverleden  Baan kan leiden tot inkomensval!

21 Wat hebben we geleerd:  Blijvend aandacht besteden aan teams: visie op ervaringsdeskundigheid én concrete stageopdrachten  Het blijft voorlopig PIONIEREN  Herstel ≠ gesneden koek  Ondersteuning en facilitering van de student: op maat

22 Afstuderen… en dan een baan..?

23 En verder?  5 opleidingsplekken per jaar  Steeds meer gediplomeerden, vooral in FACT teams  Blijvend aandacht besteden aan inbedding in de organisatie  Innige verbinding afdeling Opleidingen & De HOECsteen  In verbinding met andere organisaties  Na LIVE: beroepscompetentieprofiel & basiscurriculum

24 Dank voor uw aandacht! sanne.hiehle@ggzdrenthe.nl


Download ppt "Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe Aanloop en organisatie Sanne Hiehle (opleidingsadviseur, voormalig projectleider) Leuven (B), 21 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google